เนื้อเพลง It’s Alright, Ma (I’m Only Bleeding) คำอ่านไทย Bob Dylan

by Bob Dylan
( บาย บ็อบ ดายแลน)

Darkness at the break of noon
(ดาคเน็ซ แอ็ท เดอะ เบร๊ค อ็อฝ นูน)
Shadows even the silver spoon
(แฌดโอ อี๊เฝ่น เดอะ ซิ๊ลเฝ่อร สพูน)
The handmade blade, the child’s balloon
(เดอะ handmade เบลด , เดอะ ชายลํดํ แบ็ลลูน)
Eclipses both the sun and moon
(อิ-คลิ๊พส โบทรฺ เดอะ ซัน แอนด์ มูน)
To understand you know too soon
(ทู อั๊นเด้อรสแทนด ยู โนว์ ทู ซูน)
There is no sense in trying.
(แดร์ อีส โน เซ้นส อิน ทไรอิง)

Pointed threats, they bluff with scorn
(พ๊อยท์ เทร๊ท , เด บลัฟ วิธ ซคอน)
Suicide remarks are torn
(ซุยไซ้ด รีม๊าร์ค แซร์ โทน)
From the fool’s gold mouthpiece
(ฟรอม เดอะ ฟูล โกลด์ mouthpiece)
The hollow horn plays wasted words
(เดอะ ฮ๊อลโล่ว ฮอร์น เพลย์ ว็อซท เวิร์ด)
Proves to warn
(พรู๊ฝ ทู วอร์น)
That he not busy being born
(แดท ฮี น็อท บี๊ซี่ บีอิง บอน)
Is busy dying.
(อีส บี๊ซี่ ไดอิง)

Temptation’s page flies out the door
(เทมเทฌัน เพจ ไฟล์ เอ๊าท เดอะ ดอร์)
You follow, find yourself at war
(ยู ฟ๊อลโล่ว , ไฟนด์ ยุรเซลฟ แอ็ท วอร์)
Watch waterfalls of pity roar
(ว๊อทช วอเตอร์ฟอล อ็อฝ พิ๊ที่ โร)
You feel to moan but unlike before
(ยู ฟีล ทู โมน บั๊ท อันไล๊ค บีฟอร์)
You discover
(ยู ดิสโค๊ฟเฝ่อร์)
That you’d just be
(แดท ยูต จั๊สท บี)
One more person crying.
(วัน โม เพ๊อร์ซั่น คไรอิง)

So don’t fear if you hear
(โซ ด้อนท์ เฟียร์ อิ๊ฟ ยู เฮียร)
A foreign sound to your ear
(อะ ฟอร์เรน ซาวน์ด ทู ยุร เอียร)
It’s alright, Ma, I’m only sighing.
(อิทซ ออลไร๊ท , มา , แอม โอ๊นลี่ ซายอิง)

As some warn victory, some downfall
(แอส ซัม วอร์น ฝีคทรี่ , ซัม ดาวอึนฟอล)
Private reasons great or small
(ไพร๊เฝท รี๊ซั่น เกรท ออ สมอลล์)
Can be seen in the eyes of those that call
(แคน บี ซีน อิน ดิ อาย อ็อฝ โฑส แดท คอลลํ)
To make all that should be killed to crawl
(ทู เม้ค ออล แดท เชิด บี คิลล์ ทู ครอล)
While others say don’t hate nothing at all
(ไวล์ อ๊อเธ่อร์ เซย์ ด้อนท์ เฮท นัธอิง แอ็ท ดอร์)
Except hatred.
(เอ็กเซ๊พท เฮทเร็ด)

Disillusioned words like bullets bark
(ดิซิลยูฉัน เวิร์ด ไล๊ค บัลเล่ บาร์ค)
As human gods aim for their mark
(แอส ฮิ๊วแมน ก๊อด เอม ฟอร์ แดร์ ม๊าร์ค)
Made everything from toy guns that spark
(เมด เอ๊วี่ติง ฟรอม ทอย กัน แดท สพ๊าร์ค)
To flesh-colored Christs that glow in the dark
(ทู เฟลช คัลเออะ คไรซท แดท กโล อิน เดอะ ด๊าร์ค)
It’s easy to see without looking too far
(อิทซ อีสอิ ทู ซี วิธเอ๊าท ลุคอิง ทู ฟาร์)
That not much
(แดท น็อท มัช)
Is really sacred.
(อีส ริแอ็ลลิ เซคเร็ด)

While preachers preach of evil fates
(ไวล์ พิทเชอร์ พรี๊ช อ็อฝ อี๊ฝิ่ล เฟ้ท)
Teachers teach that knowledge waits
(ที๊ชเช่อร ที๊ช แดท นอลเอ็จ เว้ท)
Can lead to hundred-dollar plates
(แคน ลี๊ด ทู ฮั๊นเดร็ด ดอลเลอะ เพล๊ท)
Goodness hides behind its gates
(กูดเน็ซ ไฮด์ บีฮายน์ อิทซ เกท)
But even the president of the United States
(บั๊ท อี๊เฝ่น เดอะ เพร๊สซิเด้นท อ็อฝ ดิ ยูนิท สเทท)
Sometimes must have
(ซัมไทม์ มัสท์ แฮ็ฝ)
To stand naked.
(ทู สแทนด์ เน๊คเค่ด)

An’ though the rules of the road have been lodged
(แอน โธ เดอะ รูล อ็อฝ เดอะ โร้ด แฮ็ฝ บีน ล็อจ)
It’s only people’s games that you got to dodge
(อิทซ โอ๊นลี่ พี๊เพิ่ล เกม แดท ยู ก็อท ทู ด็อจ)
And it’s alright, Ma, I can make it.
(แอนด์ อิทซ ออลไร๊ท , มา , ไอ แคน เม้ค อิท)

Advertising signs that con you
(แอดเหวิดไทซิง ซายน แดท ค็อน ยู)
Into thinking you’re the one
(อิ๊นทู ติ้งกิง ยัวร์ ดิ วัน)
That can do what’s never been done
(แดท แคน ดู ว๊อท เน๊เฝ่อร์ บีน ดัน)
That can win what’s never been won
(แดท แคน วิน ว๊อท เน๊เฝ่อร์ บีน ว็อน)
Meantime life outside goes on
(มีนไทม์ ไล๊ฟ เอ๊าทไซ้ด โกซ ออน)
All around you.
(ออล อะราวนฺดฺ ยู)

You lose yourself, you reappear
(ยู ลู้ส ยุรเซลฟ , ยู ริแอ็พเพีย)
You suddenly find you got nothing to fear
(ยู ซั๊ดเด้นลี่ ไฟนด์ ยู ก็อท นัธอิง ทู เฟียร์)
Alone you stand with nobody near
(อะโลน ยู สแทนด์ วิธ โนบอดี้ เนียร์)
When a trembling distant voice, unclear
(เว็น อะ ทเรมบลิง ดีซแท็นท ว๊อยซ์ , อั๊นเคลีย)
Startles your sleeping ears to hear
(Startles ยุร ซลีพพิง เอียร ทู เฮียร)
That somebody thinks
(แดท ซัมบอดี้ ทริ๊งค)
They really found you.
(เด ริแอ็ลลิ เฟานด ยู)

A question in your nerves is lit
(อะ เคว๊สชั่น อิน ยุร เนิ๊ร์ฝ ซิส ลิท)
Yet you know there is no answer fit to satisfy
(เย๊ท ยู โนว์ แดร์ อีส โน แอ๊นเซ่อร ฟิท ทู แซ๊ททิซไฟ)
Insure you not to quit
(อินชัวร์ ยู น็อท ทู ควิท)
To keep it in your mind and not fergit
(ทู คี๊พ อิท อิน ยุร ไมนด์ แอนด์ น็อท fergit)
That it is not he or she or them or it
(แดท ดิธ อีส น็อท ฮี ออ ชี ออ เด็ม ออ อิท)
That you belong to.
(แดท ยู บีลอง ทู)

Although the masters make the rules
(ออลโทร เดอะ ม๊าสเต้อร์ เม้ค เดอะ รูล)
For the wise men and the fools
(ฟอร์ เดอะ ไว๊ส เม็น แอนด์ เดอะ ฟูล)
I got nothing, Ma, to live up to.
(ไอ ก็อท นัธอิง , มา , ทู ไล้ฝ อั๊พ ทู)

For them that must obey authority
(ฟอร์ เด็ม แดท มัสท์ โอเบย์ ออร์โท๊ริที่)
That they do not respect in any degree
(แดท เด ดู น็อท เรสเพ๊คท อิน เอ๊นี่ ดีกรี)
Who despise their jobs, their destinies
(ฮู ดิซไพส แดร์ จ๊อบ , แดร์ เดซตีนิสฺ)
Speak jealously of them that are free
(สพี๊ค เจลอัซลิ อ็อฝ เด็ม แดท อาร์ ฟรี)
Cultivate their flowers to be
(คั๊ลทิเวท แดร์ ฟล๊าวเว่อร์ ทู บี)
Nothing more than something
(นัธอิง โม แฑ็น ซัมติง)
They invest in.
(เด อินเฝ๊สท อิน)

While some on principles baptized
(ไวล์ ซัม ออน พริ๊นซิเพิ่ล แบพไทส)
To strict party platform ties
(ทู สทริคท พ๊าร์ที่ แพล๊ทฟอร์ม ไท)
Social clubs in drag disguise
(โซแฌ็ล คลับ ซิน ดแร็ก ดิสไก๊ส)
Outsiders they can freely criticize
(เอาทไซเดอะ เด แคน ฟรีลิ ครีทอิไซส)
Tell nothing except who to idolize
(เทลล นัธอิง เอ็กเซ๊พท ฮู ทู ไอดะไลส)
And then say God bless him.
(แอนด์ เด็น เซย์ ก๊อด เบล๊ส ฮิม)

While one who sings with his tongue on fire
(ไวล์ วัน ฮู ซิง วิธ ฮิส ทั๊ง ออน ไฟเออะร)
Gargles in the rat race choir
(Gargles ซิน เดอะ แร๊ท เร้ซ คไวร)
Bent out of shape from society’s pliers
(เบ็นท เอ๊าท อ็อฝ เชพ ฟรอม โซไซ๊ที่ พไลเอิส)
Cares not to come up any higher
(แคร์ น็อท ทู คัม อั๊พ เอ๊นี่ ไฮเออะ)
But rather get you down in the hole
(บั๊ท ร๊าเธ่อร์ เก็ท ยู เดาน อิน เดอะ โฮล)
That he’s in.
(แดท อีส ซิน)

But I mean no harm nor put fault
(บั๊ท ไอ มีน โน ฮาร์ม นอ พุท ฟอลท)
On anyone that lives in a vault
(ออน เอนอิวัน แดท ไล้ฝ ซิน อะ ฝอลท)
But it’s alright, Ma, if I can’t please him.
(บั๊ท อิทซ ออลไร๊ท , มา , อิ๊ฟ ฟาย แค็นท พลีซ ฮิม)

Old lady judges watch people in pairs
(โอลด์ เล๊ดี้ จั๊ดจ ว๊อทช พี๊เพิ่ล อิน แพ)
Limited in sex, they dare
(ลิ๊หมิท อิน เซ็กซ , เด แดร์)
To push fake morals, insult and stare
(ทู พุช เฟ้ค ม๊อรั่ล , อีนซัลท แอนด์ สแทร์)
While money doesn’t talk, it swears
(ไวล์ มั๊นนี่ ดัสอินท ท๊อล์ค , อิท สแวร์)
Obscenity, who really cares Propaganda, all is phony.
(Obscenity , ฮู ริแอ็ลลิ แคร์ พรอพะแกนดะ , ออล อีส โฟนี)

While them that defend what they cannot see
(ไวล์ เด็ม แดท ดีเฟ็นด์ ว๊อท เด แคนน็อท ซี)
With a killer’s pride, security
(วิธ อะ คีลเลอะ ไพรด์ , ซิคยูริทิ)
It blows the minds most bitterly
(อิท โบลว์ เดอะ ไมนด์ โมซท บีเทอะลิ)
For them that think death’s honesty
(ฟอร์ เด็ม แดท ทริ๊งค เด้ท ออนเอ็ซทิ)
Won’t fall upon them naturally
(ว็อนท ฟอลล์ อุพอน เด็ม แนชแร็ลลิ)
Life sometimes
(ไล๊ฟ ซัมไทม์)
Must get lonely.
(มัสท์ เก็ท โลนลิ)

My eyes collide head-on with stuffed graveyards
(มาย อาย คอลไลด์ เฮด ออน วิธ สทั๊ฟฟ เกรฝวีหยาด)
False gods, I scuff
(ฟอลซ ก๊อด , ไอ ซคัฟ)
At pettiness which plays so rough
(แอ็ท เพททิเน็ซ วิช เพลย์ โซ รั๊ฟ)
Walk upside-down inside handcuffs
(ว๊อล์ค อัพไซต์ เดาน อิ๊นไซด์ แฮนคัฟสฺ)
Kick my legs to crash it off
(คิ๊ค มาย เล้ก ทู คแร็ฌ อิท ออฟฟ)
Say okay, I have had enough
(เซย์ โอเค , ไอ แฮ็ฝ แฮ็ด อีน๊าฟ)
What else can you show me?
(ว๊อท เอ๊ลส แคน ยู โชว์ มี)

And if my thought-dreams could be seen
(แอนด์ อิ๊ฟ มาย ธอท ดรีม เคิด บี ซีน)
They’d probably put my head in a guillotine
(เดยฺ พรอบอับลิ พุท มาย เฮด อิน อะ กีลโละทีน)
But it’s alright, Ma, it’s life, and life only.
(บั๊ท อิทซ ออลไร๊ท , มา , อิทซ ไล๊ฟ , แอนด์ ไล๊ฟ โอ๊นลี่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง It’s Alright, Ma (I’m Only Bleeding) คำอ่านไทย Bob Dylan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น