เนื้อเพลง Snoopy Track คำอ่านไทย Jay-Z

[Jay-Z]
( [ เจ ซี ])
Bounce
(เบ๊าสฺ)
Uhhh, ha, uhhh, ha
(อากรีเอดสฺ , ฮา , อากรีเอดสฺ , ฮา)
Uhhh, uh-huh-uh-uhhh, uhh, uh-huh
(อากรีเอดสฺ , อา ฮู อา อากรีเอดสฺ , อา , อา ฮู)
This for my hustlers.. uh-huh
(ดิส ฟอร์ มาย ฮัซเลอะ อา ฮู)
And for the b*tches.. yeah
(แอนด์ ฟอร์ เดอะ บี *tches เย่)

Yo, yo
(โย , โย)
This is for my n*ggaz down in Houston on candy paint
(ดิส ซิส ฟอร์ มาย เอ็น *ggaz เดาน อิน ฮูซตัน ออน แค๊นดี้ เพ้นท)
All my n*ggaz in the Dirty South, Miami mayne
(ออล มาย เอ็น *ggaz อิน เดอะ เดอทิ เซ๊าธ , มายเอมอี เมน)
All my n*ggaz in the A-T-L throwin dem bones
(ออล มาย เอ็น *ggaz อิน ดิ อะ ที แอล โตวอิน เดม โบน)
All them thugs that send slugs through your clothes; holla at me
(ออล เด็ม ธัก แดท เซ็นด ซลัก ทรู ยุร คโลฑ ; ฮอลละ แอ็ท มี)
It’s for the black culture, Spanish chicks with the sweet chocha
(อิทซ ฟอร์ เดอะ แบล๊ค คั๊ลเจอร์ , ซแพนอิฌ ชิค วิธ เดอะ สวี้ท chocha)
Spanish cats with the ki’s of cocoa
(ซแพนอิฌ แค๊ท วิธ เดอะ คิซ อ็อฝ โคโค)
All the haters eat a d*ck they wanna see you brok-er
(ออล เดอะ เฮเดอ อี๊ท ดา d*ck เด วอนนา ซี ยู brok er)
I hope the heat stroke ya, the misery is over
(ไอ โฮพ เดอะ ฮีท ซโตรก ยา , เดอะ มีสริ อีส โอ๊เฝ่อร)
All my deep smokers, I hope the leaf choke ya
(ออล มาย ดี๊พ ซโมคเออะ , ไอ โฮพ เดอะ ลี๊ฟ โชค ยา)
Hope you’ll never be sober I’ma toast to myself
(โฮพ โยว เน๊เฝ่อร์ บี โซเบอะ แอมอา โท๊สท ทู ไมเซลฟ)
I hope the Crist’ get me, spiralin into a tizzy
(ไอ โฮพ เดอะ คริดสฺ เก็ท มี , spiralin อิ๊นทู อะ ทิซซี่)
So pissy, swervin on the road dizzy
(โซ พิสซี่ , swervin ออน เดอะ โร้ด ดีสสิ)
May God protect my soul, angels walk with me
(เมย์ ก๊อด โพรเท๊คท มาย โซล , แอ๊งเจล ว๊อล์ค วิธ มี)
First do the flow sickly, n*ggaz is so shifty
(เฟิร์สท ดู เดอะ โฟลว์ ซีคลิ , เอ็น *ggaz อีส โซ ฌีฟทิ)
The fo’-fo’ is like a force field, you won’t get me
(เดอะ โฟ โฟ อีส ไล๊ค เก ฟอร์ซ ฟีลด , ยู ว็อนท เก็ท มี)
I brought some folk with me, Brooklyn is loc’n with me
(ไอ บรอท ซัม โฟล้ค วิธ มี , บรูกคิน อีส ลอคอฺ วิธ มี)
What the f*ck?
(ว๊อท เดอะ เอฟ *ck)

Chorus: Juvenile [repeat 2X]
(ค๊อรัส : จูฝิไนล [ รีพี๊ท 2X ])

You know, we ride
(ยู โนว์ , วี ไรด์)
All day, all night
(ออล เดย์ , ออล ไน๊ท)
Pop Crist, shoot dice
(พ็อพ คริดสฺ , ชู๊ท ไดซ)
F*ck hoes, for life
(เอฟ *ck โฮ , ฟอร์ ไล๊ฟ)

[Jay-Z]
([ เจ ซี ])
This is for my chicks that get dough for takin off they clothes
(ดิส ซิส ฟอร์ มาย ชิค แดท เก็ท โด ฟอร์ ทอคกิ่น ออฟฟ เด คโลฑ)
All them money makin honeys that slide down the poles
(ออล เด็ม มั๊นนี่ เมกิน ฮั๊นนี่ แดท สไล๊ด เดาน เดอะ โพล)
All my educated chicks who grade is 4.0
(ออล มาย เอดยุเคท ชิค ฮู เกรด อีส 4 0)
All the baby mamas across the globe; aiyyo
(ออล เดอะ เบ๊บี้ มามะ อะคร๊อส เดอะ โกล๊บ ; เออายเอว)
I like my women friends feminine
(ไอ ไล๊ค มาย วีมเอิน เฟรน เฟมอินิน)
I like my hoes on ” X ” like Eminem.. sh*t!
(ไอ ไล๊ค มาย โฮ ออน ” เอ๊กซฺ ” ไล๊ค เอมมีนเอม ฌะ *ที !)
I like em bow-legged, never coke-headed
(ไอ ไล๊ค เอ็ม บาว เลกกิด , เน๊เฝ่อร์ โคค เฮด)
With a dough fetish – the drive to go get it
(วิธ อะ โด เฟทอิฌ เดอะ ไดร๊ฝ ทู โก เก็ท ดิธ)
I like they toes proper, I like they clothes Prada
(ไอ ไล๊ค เด โท พร๊อพเพ่อร์ , ไอ ไล๊ค เด คโลฑ พราดา)
I like they shoes Gucci, I like new coochie
(ไอ ไล๊ค เด ชู กู๊ซชี่ , ไอ ไล๊ค นิว คู๊ดฉี่)
I f*cked a few groupies, in a few hoopties
(ไอ เอฟ *cked อะ ฟิว กรูพพี , อิน อะ ฟิว hoopties)
I got em iceberg sh*t they thought I knew Snoopy
(ไอ ก็อท เอ็ม ไอซเบิก ฌะ *ที เด ธอท ไอ นยู Snoopy)
I cop them Roc-a-Wear, my mamis dedicated
(ไอ ค็อพ เด็ม ร็อค อะ แวร์ , มาย มัมมี เด๊ดดิเขต)
They never tell me no, the most they said is ” not here ”
(เด เน๊เฝ่อร์ เทลล มี โน , เดอะ โมซท เด เซ็ด อีส ” น็อท เฮียร “)
I got they ears studded, both wrists baguetted
(ไอ ก็อท เด เอียร ซทัดดิด , โบทรฺ ริ๊ซท baguetted)
I got a main chick, a mistress, and a young b*tch
(ไอ ก็อท ดา เมน ชิค , อะ มีซทเร็ซ , แอนด์ อะ ยัง บี *tch)
Forget it I’m the don
(ฟอร์เก๊ท ดิธ แอม เดอะ ด็อน)

Chorus
(ค๊อรัส)

[Jay-Z]
([ เจ ซี ])
Wha-What?
(Wha ว๊อท)
This is for my dice shooters, cats doin life
(ดิส ซิส ฟอร์ มาย ไดซ ฌูเทอะ , แค๊ท โดย ไล๊ฟ)
By the time I get this kite to ya, I hope you doin alright
(บาย เดอะ ไทม์ ไอ เก็ท ดิส ไคท ทู ยา , ไอ โฮพ ยู โดย ออลไร๊ท)
Who got em platinum up? Who got the chicks in the truck?
(ฮู ก็อท เอ็ม พแลทนัม อั๊พ ฮู ก็อท เดอะ ชิค ซิน เดอะ ทรั๊ค)
Too much to sit comfortably, they lappin up
(ทู มัช ทู ซิท คัมเฟอะทับลิ , เด lappin อั๊พ)
Who sh*t is big pimpin? See the flow different
(ฮู ฌะ *ที อีส บิ๊ก พิมปิน ซี เดอะ โฟลว์ ดีฟเฟอะเร็นท)
I drop heavy then I let the four-fifth flip em
(ไอ ดรอพ เฮ๊ฝฝี่ เด็น นาย เล็ท เดอะ โฟ ฟิฟธ ฟลิพ เอ็ม)
I keep rappers talkin to kids, Jigga ” Sixth Sense-d ” em
(ไอ คี๊พ แรพเพอ ทอคกิ่น ทู คิด , จิ๊กกา ” ซิคซธ เซ้นส ดี ” เอ็ม)
Don’t mention my name and lames in the same sentence
(ด้อนท์ เม๊นชั่น มาย เนม แอนด์ เลม ซิน เดอะ เซม เซ๊นเท้นซ)
You see I’m so thorough, take on your whole borough
(ยู ซี แอม โซ เทรอโร่ , เท้ค ออน ยุร โฮล เบอโระ)
Be so careful I hear the whistle from the fo’-fo’ barrel
(บี โซ แค๊ร์ฟูล ไอ เฮียร เดอะ วิสเทิ่ล ฟรอม เดอะ โฟ โฟ บ๊าร์เรล)
Keep the flow Hovah; icy neck, cold shoulder
(คี๊พ เดอะ โฟลว์ เฮอวา ; ไอซิ เน็ค , โคลด์ โช๊ลเด้อร์)
Who click is closest to La Costra Nostra?
(ฮู คลิ๊ก อีส โคลสเอส ทู ลา Costra Nostra)
It’s ” The Roc ”
(อิทซ ” เดอะ ร็อค “)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Snoopy Track คำอ่านไทย Jay-Z

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น