เนื้อเพลง Under Pressure (Ice Ice Baby) Feat. Vanilla Ice คำอ่านไทย Jedward

Yo VIP
(โย วีไอพี)
Let’s kick it!
(เล็ท คิด อิท !)

Pressure, pushing down on me
(พเรฌเออะ , พุฌอิง เดาน ออน มี)
Pressing down on you, no man ask for
(พเรซซิง เดาน ออน ยู , โน แม็น อาซค ฟอ)
Under pressure, that burns a building down
(อันเดอะ พเรฌเออะ , แดท เบิน ซา บีลดิง เดาน)
Splits a family in two
(ซพลิท ซา แฟมอิลิ อิน ทู)
Puts people on streets
(พัท พี๊เพิ่ล ออน ซทรีท)

All right stop
(ออล ไรท ซท็อพ)
Collaborate and listen
(ค็อลแลบโอะเรท แอ็นด ลิ๊สซึ่น)
Jedward’s back with a brand new invention
(เจ๊ดหวาด แบ็ค วิฑ อะ บแร็นด นยู อินเฝนฌัน)
Something grabs a hold of me tightly
(ซัมติง กแร็บ ซา โฮลด อ็อฝ มี ไททลิ)
Flow like a harpoon daily and nightly
(ฟโล ไลค เก ฮาพูน เดลิ แอ็นด ไนทลิ)
Will it ever stop?
(วิล อิท เอฝเออะ ซท็อพ)
Yo – I don’t know
(โย ไอ ด้อนท์ โน)
Turn off the lights and I’ll go
(เทิน ออฟฟ เดอะ ไลท แซน อิล โก)
To the extreme I rock a mic like a vandal
(ทู ดิ เอ็คซทรีม ไอ ร็อค กา ไมคะ ไลค เก แฝนเดล)
Light up a stage and wax a chump like a candle
(ไลท อัพ อะ ซเทจ แอ็นด แว็กซ อะ ชัมพ ไลค เก แค๊นเดิ้ล)

Pressure, pushing down on me
(พเรฌเออะ , พุฌอิง เดาน ออน มี)
Pressing down on you, no man ask for
(พเรซซิง เดาน ออน ยู , โน แม็น อาซค ฟอ)

Dance – Bum rush the speaker that booms
(ดานซ บัม รัฌ เดอะ ซพีคเออะ แดท บูม)
I’m killin’ your brain like a poisonous mushroom
(แอม คิลลิน ยุร บเรน ไลค เก พอยสนัซ มัฌรูม)
Deadly – when I play a dope melody
(เดดลิ ฮเว็น นาย พเล อะ โดพ เมลโอะดิ)
Anything less than the best is a felony
(เอนอิธิง เล็ซ แฑ็น เดอะ เบ็ซท อีส ซา เฟลโอะนิ)
Love it or leave it
(ลัฝ อิท ออ ลีฝ อิท)
You better gain way
(ยู เบทเทอะ เกน เว)
You better hit bull’s eye
(ยู เบทเทอะ ฮิท บุล ไอ)
The kid don’t play
(เดอะ คิด ด้อนท์ พเล)
If there was a problem
(อิฟ แฑ วอส ซา พรอบเล็ม)
Yo I’ll solve it
(โย อิล ซอลฝ อิท)
Check out the hook while my DJ revolves it
(เช็ค เอาท เดอะ ฮุค ฮไวล ไม ดีเจ ริฝอลฝ ซิท)

Pressure, pushing down on me
(พเรฌเออะ , พุฌอิง เดาน ออน มี)
Pressing down on you, no man ask for
(พเรซซิง เดาน ออน ยู , โน แม็น อาซค ฟอ)
Under pressure, that burns a building down
(อันเดอะ พเรฌเออะ , แดท เบิน ซา บีลดิง เดาน)
Splits a family in two
(ซพลิท ซา แฟมอิลิ อิน ทู)
Puts people on streets
(พัท พี๊เพิ่ล ออน ซทรีท)

That’s okay
(แฑ็ท โอเค)

It’s the terror of knowing
(อิทซ เดอะ เทเรอะ อ็อฝ โนอิง)
What this world is about,
(ฮว็อท ที เวิลด อีส อะเบาท ,)
Watching some good friends
(วัทชิง ซัม กุด ฟเร็นด)
Screaming ‘Let me out’
(ซครีมอิง เล็ท มี เอาท)
Pray tomorrow takes me higher
(พเร ทุมอโร เทค มี ไฮเออะ)
Pressure on people, people on streets
(พเรฌเออะ ออน พี๊เพิ่ล , พี๊เพิ่ล ออน ซทรีท)

Ice Ice Baby
(ไอซ ไอซ เบบิ)
Ice Ice Baby
(ไอซ ไอซ เบบิ)

[adsense]

Now that the party is jumpin’
(เนา แดท เดอะ พาทิ อีส จัมปิน)
With the bass kicked in, and the Vegas all pumpin’
(วิฑ เดอะ แบ็ซ คิด อิน , แอ็นด เดอะ ฝีกะ ซอร์ พัมปิน)
Quick to the point, to the point no fakin’
(ควิค ทู เดอะ พอยนท , ทู เดอะ พอยนท โน เฟกิน)
Cooking MC’s like a pound of bacon
(คูคอิง เอมซีสฺ ไลค เก เพานด อ็อฝ บาคอน)
Burning them if you ain’t quick and nimble
(เบรินนิง เฑ็ม อิฟ ยู เอน ควิค แอ็นด นิมเบิล)
I go crazy when I hear a cymbal
(ไอ โก คเรสิ ฮเว็น นาย เฮีย รา ซีมแบ็ล)
And a hi-hat with a supped up tempo
(แอ็นด อะ ไฮ แฮ็ท วิฑ อะ ซอพฺ อัพ เทมโพ)
I’m on a roll – it’s time to go solo
(แอม ออน อะ โรล อิทซ ไทม ทู โก โซโล)

Pressure
(พเรฌเออะ)
Pressure
(พเรฌเออะ)
Pressure
(พเรฌเออะ)
Pressure
(พเรฌเออะ)
Pressure
(พเรฌเออะ)
Pressure
(พเรฌเออะ)
Pressure
(พเรฌเออะ)
Pressure
(พเรฌเออะ)
Pressure
(พเรฌเออะ)
Pressure
(พเรฌเออะ)
Pressure
(พเรฌเออะ)

Rollin’ – in my 5.0
(โรลลิน อิน ไม 5 0)
With my ragtop down so my hair can blow
(วิฑ ไม แรงทอพ เดาน โซ ไม แฮ แค็น บโล)
The girlies on standby
(เดอะ เกิลอิ ออน สแตนบาย)
Waiting just to say “hi”
(เวททิง จัซท ทู เซ ไฮ)
Did you stop?
(ดิด ยู ซท็อพ)
No – I just drove by
(โน ไอ จัซท ดโรฝ ไบ)
Kept on – pursuing to the next stop
(เค็พท ออน เพอชิวลิงค์ ทู เดอะ เน็คซท ซท็อพ)
I busted a left and I’m heading to the next block
(ไอ บัซท อะ เล็ฟท แอ็นด แอม เฮดอิง ทู เดอะ เน็คซท บล็อค)
That block was dead
(แดท บล็อค วอส เด็ด)
Yo – so I continued to A1A Beachfront Avenue.
(โย โซ ไอ ค็อนทีนยู ทู เอวันเอ บี๊ดฟร้อน แอฝอินยู)

Pressure, pushing down on me
(พเรฌเออะ , พุฌอิง เดาน ออน มี)
Pressing down on you, no man ask for
(พเรซซิง เดาน ออน ยู , โน แม็น อาซค ฟอ)
Under pressure, that burns a building down
(อันเดอะ พเรฌเออะ , แดท เบิน ซา บีลดิง เดาน)
Splits a family in two
(ซพลิท ซา แฟมอิลิ อิน ทู)
Puts people on streets
(พัท พี๊เพิ่ล ออน ซทรีท)

That’s okay
(แฑ็ท โอเค)

It’s the terror of knowing
(อิทซ เดอะ เทเรอะ อ็อฝ โนอิง)
What this world is about,
(ฮว็อท ที เวิลด อีส อะเบาท ,)
Watching some good friends
(วัทชิง ซัม กุด ฟเร็นด)
Screaming “Let me out”
(ซครีมอิง เล็ท มี เอาท)
Pray tomorrow takes me higher
(พเร ทุมอโร เทค มี ไฮเออะ)
Pressure on people, people on streets
(พเรฌเออะ ออน พี๊เพิ่ล , พี๊เพิ่ล ออน ซทรีท)

Ice Ice Baby
(ไอซ ไอซ เบบิ)
Ice Ice Baby [pump it, pump it]
(ไอซ ไอซ เบบิ [ พัมพ อิท , พัมพ อิท ])
Ice Ice Baby [pump it, pump it]
(ไอซ ไอซ เบบิ [ พัมพ อิท , พัมพ อิท ])
Ice Ice Baby
(ไอซ ไอซ เบบิ)

Too cold
(ทู โคลด)
Too cold
(ทู โคลด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Under Pressure (Ice Ice Baby) Feat. Vanilla Ice คำอ่านไทย Jedward

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น