เนื้อเพลง If My Heart Were a Ball It Would Roll Uphill คำอ่านไทย Marillion

Lyrics: Hogarth
( ลีริค : Hogarth)
Music: Hogarth/Kelly/Mosley/Rothery/Trewavas
(มิ๊วสิค : Hogarth/เคลลี่ /Mosley/Rothery/Trewavas)

Did you ever fall in love
(ดิด ยู เอ๊เฝ่อร์ ฟอลล์ อิน ลัฝ)
Did you ever fall in love
(ดิด ยู เอ๊เฝ่อร์ ฟอลล์ อิน ลัฝ)
Did you ever fall in love
(ดิด ยู เอ๊เฝ่อร์ ฟอลล์ อิน ลัฝ)
Did you ever dream of falling
(ดิด ยู เอ๊เฝ่อร์ ดรีม อ็อฝ ฟ๊อลิง)
If my heart were a ball
(อิ๊ฟ มาย ฮาร์ท เวอ อะ บอล)
It would roll uphill
(อิท เวิด โรลล อัพฮิล)

We are alone in the world
(วี อาร์ อะโลน อิน เดอะ เวิลด)
We must do what we feel we should
(วี มัสท์ ดู ว๊อท วี ฟีล วี เชิด)
We are told what is right
(วี อาร์ โทลด ว๊อท อีส ไร๊ท)
Need hurts within us
(นี๊ด เฮิร์ท วิธอิน อัซ)
We can see sense
(วี แคน ซี เซ้นส)
We can feel what feels right
(วี แคน ฟีล ว๊อท ฟีล ไร๊ท)
And so often
(แอนด์ โซ อ๊อฟเฟ่น)
All these things are not at all the same
(ออล ฑิส ทริง แซร์ น็อท แอ็ท ดอร์ เดอะ เซม)
They’re not at all the same
(เดรว น็อท แอ็ท ดอร์ เดอะ เซม)

If my heart were a ball
(อิ๊ฟ มาย ฮาร์ท เวอ อะ บอล)
It would roll uphill
(อิท เวิด โรลล อัพฮิล)
If my heart were a ball
(อิ๊ฟ มาย ฮาร์ท เวอ อะ บอล)
It would roll uphill
(อิท เวิด โรลล อัพฮิล)

Did you ever dream of running
(ดิด ยู เอ๊เฝ่อร์ ดรีม อ็อฝ รันนิง)
And find you couldn’t move
(แอนด์ ไฟนด์ ยู คูดซึ่น มู๊ฝ)
Did you ever dream of running
(ดิด ยู เอ๊เฝ่อร์ ดรีม อ็อฝ รันนิง)
Running scared
(รันนิง ซคา)
Ankle deep in glue
(แองเคิล ดี๊พ อิน กลู)
With the monster after you
(วิธ เดอะ ม๊อนสเท่อร์ แอ๊ฟเท่อร ยู)
And it’s catching up
(แอนด์ อิทซ แคชอิง อั๊พ)
Monsters catching up
(ม๊อนสเท่อร์ แคชอิง อั๊พ)
And it’s catchin’ up and you’re going nowhere
(แอนด์ อิทซ แคซชิน อั๊พ แอนด์ ยัวร์ โกอิ้ง โนแวร์)
And you’re slowin’ up And you can’t wake up
(แอนด์ ยัวร์ สโลวอิน อั๊พ แอนด์ ยู แค็นท เว้ค อั๊พ)
And it’s catchin’ up
(แอนด์ อิทซ แคซชิน อั๊พ)
and you’re going nowhere wake up wake up
(แอนด์ ยัวร์ โกอิ้ง โนแวร์ เว้ค อั๊พ เว้ค อั๊พ)
You’re falling..
(ยัวร์ ฟ๊อลิง)

If my heart were a ball
(อิ๊ฟ มาย ฮาร์ท เวอ อะ บอล)
It would roll uphill
(อิท เวิด โรลล อัพฮิล)

Did you ever see a shadow
(ดิด ยู เอ๊เฝ่อร์ ซี อะ แฌดโอ)
Cast against your bedroom wall
(แค๊สทํ อะเก๊นสท ยุร เบดรูม วอลล์)
Crooked shadow in the lamplight
(ครุค แฌดโอ อิน เดอะ แลมป์ไลท์)
Ten feet tall
(เท็น ฟีท ทอลล์)
Did you ever dream of falling
(ดิด ยู เอ๊เฝ่อร์ ดรีม อ็อฝ ฟ๊อลิง)
And find you couldn’t move
(แอนด์ ไฟนด์ ยู คูดซึ่น มู๊ฝ)
Did you give up.
(ดิด ยู กี๊ฝ อั๊พ)
And discover that you haven’t given up
(แอนด์ ดิสโค๊ฟเฝ่อร์ แดท ยู แฮฟเวน กีฝเอ็น อั๊พ)
Did you ever dream of falling
(ดิด ยู เอ๊เฝ่อร์ ดรีม อ็อฝ ฟ๊อลิง)
Did you ever fall in love
(ดิด ยู เอ๊เฝ่อร์ ฟอลล์ อิน ลัฝ)

hard ball dream love now roll
(ฮาร์ด บอล ดรีม ลัฝ นาว โรลล)
fall clown stain truth space time
(ฟอลล์ คลาวนํ สเทน ทรู๊ธ สเพ๊ซ ไทม์)
race give black white all one
(เร้ซ กี๊ฝ แบล๊ค ไว๊ท ออล วัน)
church state god fast as I could cry
(เชิร์ช สเทท ก๊อด ฟาสท แอส ซาย เคิด คราย)
laugh hide feel no clouds will
(ล๊าฟ ไฮด์ ฟีล โน คลาวดํ วิล)
to win sweet seed you me
(ทู วิน สวี้ท ซี ยู มี)
hard ball dream love now roll
(ฮาร์ด บอล ดรีม ลัฝ นาว โรลล)
fall clown stain truth space time
(ฟอลล์ คลาวนํ สเทน ทรู๊ธ สเพ๊ซ ไทม์)
never do that, never do that
(เน๊เฝ่อร์ ดู แดท , เน๊เฝ่อร์ ดู แดท)
will to win, will to win, never do that
(วิล ทู วิน , วิล ทู วิน , เน๊เฝ่อร์ ดู แดท)
give black white all one wild
(กี๊ฝ แบล๊ค ไว๊ท ออล วัน ไวลด์)
church state now roll
(เชิร์ช สเทท นาว โรลล)
fall clown stain truth space time
(ฟอลล์ คลาวนํ สเทน ทรู๊ธ สเพ๊ซ ไทม์)
race fruit
(เร้ซ ฟรุ๊ท)
GIVE
(กี๊ฝ)
never do that
(เน๊เฝ่อร์ ดู แดท)
If my heart were a ball it would roll uphill
(อิ๊ฟ มาย ฮาร์ท เวอ อะ บอล อิท เวิด โรลล อัพฮิล)
All one insane wild sweet heart
(ออล วัน อินเซน ไวลด์ สวี้ท ฮาร์ท)
Wild rose
(ไวลด์ โรส)

Did you ever fall in love?..
(ดิด ยู เอ๊เฝ่อร์ ฟอลล์ อิน ลัฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง If My Heart Were a Ball It Would Roll Uphill คำอ่านไทย Marillion

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น