เนื้อเพลง PR 2K1 คำอ่านไทย Tech N9ne

[1st Verse]
( [ 1st เฝิซ ])

You want me to jam
(ยู ว้อนท มี ทู แจม)
I’m finna
(แอม ฟินนา)
Enter brain waves
(เอ๊นเท่อร์ เบรน เว๊ฝ)
Pain from insane days
(เพน ฟรอม อินเซน เดย์)
Make you sick
(เม้ค ยู ซิ๊ค)
Like bad mayonnaise
(ไล๊ค แบ้ด เมเอาะเนส)
TECH N9NE
(ทิค N9NE)
Got the remedy
(ก็อท เดอะ เรมอิดิ)
Rhyme infinity
(ไรม อินฟีนอิทิ)
Criminally
(ครีมอิแน็ลลิ)
Finna be some sh*t
(ฟินนา บี ซัม ฌะ *ที)
I’ll crack you open
(อิลล แคร๊ค ยู โอ๊เพ่น)
Like the youngest male Kennedy.
(ไล๊ค เดอะ ยังเอส เมล เคนนีดี)
Got the whole planet
(ก็อท เดอะ โฮล แพล๊เหน็ท)
Rocking off the low blows
(รอคกิง ออฟฟ เดอะ โลว โบลว์)
Damn it
(แดมนํ หนิด)
I show flows
(ไอ โชว์ โฟลว์)
And poke hoes
(แอนด์ โพค โฮ)
That’s suppose to be yours
(แด้ท ซั๊พโพ้ส ทู บี ยุร)
Seeing my haters
(ซีอิง มาย เฮเดอ)
In the dark alley
(อิน เดอะ ด๊าร์ค แอลลิ)
Tormented by mine
(ทอเม็นท บาย ไมน์)
Dodging the TECH N9NE
(ดอดจิ้ง เดอะ ทิค N9NE)
Now here’s the message
(นาว เฮียร เดอะ เม๊สเสจ)
Liberate me
(ลีบเออะเรท มี)
Chocolata tay
(Chocolata tay)
Imma rock
(แอมมา ร๊อค)
Not play
(น็อท เพลย์)
Do the f*ck what I say
(ดู เดอะ เอฟ *ck ว๊อท ไอ เซย์)
Throw your souls in the air
(โธรว์ ยุร โซล ซิน ดิ แอร์)
Like this
(ไล๊ค ดิส)
Flash your bar codes
(แฟลช ยุร บาร์ โค้ด)
While I stick ’em
(ไวล์ ไอ สทิ๊ค เอ็ม)
With another hit
(วิธ อะน๊าเทร่อร์ ฮิท)
Up out of abyss
(อั๊พ เอ๊าท อ็อฝ อะบิซ)
The TECH N9NE N9na
(เดอะ ทิค N9NE N9na)
Out to find vaginas
(เอ๊าท ทู ไฟนด์ ฝะไจนะ)
Just a player
(จั๊สท ดา เพย์เยอร์)
Clubbing it
(Clubbings อิท)
Rubbing it
(รับบิง อิท)
Loving that
(ลัฝอิง แดท)
Creamer streamer
(Creamer ซทรีมเออะ)
Might seem a little extreme
(ไมท ซีม มา ลิ๊ทเทิ่ล เอ็กซทรีม)
My thing
(มาย ทริง)
When I flips
(เว็น นาย ฟลิพ)
I gots to make sure that it’s hot
(ไอ ก็อท ทู เม้ค ชัวร์ แดท อิทซ ฮอท)
Make the whole planet rock
(เม้ค เดอะ โฮล แพล๊เหน็ท ร๊อค)
Like this
(ไล๊ค ดิส)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

Make that ass hop
(เม้ค แดท อาซ ฮ็อพ)
Don’t stop
(ด้อนท์ สท๊อพ)
Down south biancs
(เดาน เซ๊าธ biancs)
Make the planet rock
(เม้ค เดอะ แพล๊เหน็ท ร๊อค)
MidWest
(มิดเวส)
Too much ass in one room
(ทู มัช อาซ ซิน วัน รูม)
Rat tata tata tata
(แร๊ท ทาทา ทาทา ทาทา)
Tata tata boom
(ทาทา ทาทา บูม)
Make that ass hop
(เม้ค แดท อาซ ฮ็อพ)
Make that ass hop
(เม้ค แดท อาซ ฮ็อพ)
All the ladies in the party
(ออล เดอะ เลดิส ซิน เดอะ พ๊าร์ที่)
Make the planet rock
(เม้ค เดอะ แพล๊เหน็ท ร๊อค)
See that ass hop
(ซี แดท อาซ ฮ็อพ)
Watch that ass hop
(ว๊อทช แดท อาซ ฮ็อพ)
All the fellas like to see you
(ออล เดอะ เฟลลา ไล๊ค ทู ซี ยู)
Make the planet rock
(เม้ค เดอะ แพล๊เหน็ท ร๊อค)

[2nd Verse]
([ 2nd เฝิซ ])

Call it what you want it
(คอลลํ อิท ว๊อท ยู ว้อนท ดิธ)
Ghetto futuristical
(เกทโท futuristical)
Get up on it
(เก็ท อั๊พ ออน หนิด)
There’s a bianc up in my sector
(แดร์ ซา bianc อั๊พ อิน มาย เซ๊คเท่อร์)
Can I bone it
(แคน นาย โบน อิท)
Cause all we want to do
(ค๊อส ออล วี ว้อนท ทู ดู)
Is get drunk
(อีส เก็ท ดรั๊งค)
Get blowed
(เก็ท โบลว์)
Spit sh*t
(ซพิท ฌะ *ที)
Spark blunts
(สพ๊าร์ค บลันท)
And f*ck hoes
(แอนด์ เอฟ *ck โฮ)
We’re quick to beat a buster down bad
(เวีย ควิค ทู บีท ดา บัสเตอร์ เดาน แบ้ด)
MidWest Side put me in the soundlab
(มิดเวส ไซด์ พุท มี อิน เดอะ soundlab)
Now I’m ton niviganmad
(นาว แอม ท็อง niviganmad)
I flipped it backwards
(ไอ ฟริพทฺ ดิท แบคเวิด)
For you flow snatchers
(ฟอร์ ยู โฟลว์ สแนซเชอ)
Blast y’all
(บลาสทํ ยอล)
In the ass
(อิน ดิ อาซ)
N9na playing fast ball
(N9na พเลนิ่ง ฟาสท บอล)
Crash all
(คแร็ฌ ออล)
Glass jaws
(กล๊าสส จอ)
Mad y’all
(แม้ด ยอล)
Cause last call
(ค๊อส ล๊าสท คอลลํ)
I was in the back
(ไอ วอส ซิน เดอะ แบ็ค)
Of the club
(อ็อฝ เดอะ คลับ)
Banging the hell
(แบงกิง เดอะ เฮ็ลล)
Outta this bad broad
(เอ๊าตา ดิส แบ้ด บรอด)
On my planet
(ออน มาย แพล๊เหน็ท)
We take no haters for granted
(วี เท้ค โน เฮเดอ ฟอร์ แกร๊นท)
They crisscross
(เด ครีซคร็อซ)
Ten seconds till lift off
(เท็น เซ๊คคั่น ทิลล์ ลิฟท ออฟฟ)
Be soaked in pistol grip sauce
(บี โซค อิน พิ๊สท่อล กริพ ซ๊อซ)
Ripped off
(ริพ ออฟฟ)
The techniques complete heat
(เดอะ เท็คนีค คอมพลีท ฮีท)
Retreat six feet
(รีทรี๊ท ซิกซ์ ฟีท)
Under six feet
(อั๊นเด้อร ซิกซ์ ฟีท)
Unique speaks
(ยูนี๊ค สพี๊ค)
Freaks tweak
(ฟรี๊ค ทวีค)
Never let the beast seep
(เน๊เฝ่อร์ เล็ท เดอะ บี๊สท ซีพ)
Can it
(แคน หนิด)
While the trooper
(ไวล์ เดอะ ทรูพเออะ)
Techa N9na
(Techa N9na)
Rock the planet
(ร๊อค เดอะ แพล๊เหน็ท)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

Make that ass hop
(เม้ค แดท อาซ ฮ็อพ)
Don’t stop
(ด้อนท์ สท๊อพ)
Down south biancs
(เดาน เซ๊าธ biancs)
Make the planet rock
(เม้ค เดอะ แพล๊เหน็ท ร๊อค)
MidWest
(มิดเวส)
Too much ass in one room
(ทู มัช อาซ ซิน วัน รูม)
Rat tata tata tata
(แร๊ท ทาทา ทาทา ทาทา)
Tata tata boom
(ทาทา ทาทา บูม)
Make that ass hop
(เม้ค แดท อาซ ฮ็อพ)
Make that ass hop
(เม้ค แดท อาซ ฮ็อพ)
All the ladies in the party
(ออล เดอะ เลดิส ซิน เดอะ พ๊าร์ที่)
Make the planet rock
(เม้ค เดอะ แพล๊เหน็ท ร๊อค)
See that ass hop
(ซี แดท อาซ ฮ็อพ)
Watch that ass hop
(ว๊อทช แดท อาซ ฮ็อพ)
All the fellas like to see you
(ออล เดอะ เฟลลา ไล๊ค ทู ซี ยู)
Make the planet rock
(เม้ค เดอะ แพล๊เหน็ท ร๊อค)

[3rd Verse]
([ 3rd เฝิซ ])

I got the type of flow
(ไอ ก็อท เดอะ ไท๊พ อ็อฝ โฟลว์)
To make ’em make
(ทู เม้ค เอ็ม เม้ค)
Scream 3
(สครีม 3)
Six rappers being hunted
(ซิกซ์ แรพเพอ บีอิง ฮั้นท)
By a killer
(บาย อะ คีลเลอะ)
M C
(เอ็ม ซี)
I never kill the Bianca’s
(ไอ เน๊เฝ่อร์ คิลล์ เดอะ Biancas)
With the 36D
(วิธ เดอะ 36D)
I party
(ไอ พ๊าร์ที่)
With the b*tches
(วิธ เดอะ บี *tches)
On my planet
(ออน มาย แพล๊เหน็ท)
Looking crispy
(ลุคอิง ครีซพิ)
Swiftly
(ซวีฟทลิ)
Making rappers do
(เมคอิง แรพเพอ ดู)
Three sixties
(ทรี sixties)
Never knew
(เน๊เฝ่อร์ นยู)
Three sixes
(ทรี ซิกซีสฺ)
Other n*ggas
(อ๊อเธ่อร์ เอ็น *ggas)
Trying to dis me
(ทไรอิง ทู ดิซ มี)
Be under
(บี อั๊นเด้อร)
These prefixes
(ฑิส prefixes)
Non ill
(นอน อิลล)
Malfunctional
(Malfunctional)
N9NE rambunctional
(N9NE rambunctional)
Never let up
(เน๊เฝ่อร์ เล็ท อั๊พ)
On a heated mic
(ออน อะ ฮีท ไมคะ)
Till I’m comfortable
(ทิลล์ แอม คอมโฟเทเบิ่ล)
Rogue style
(โรก สไทล์)
Fifty-seven
(ฟีฟทิ เซเฝ่น)
Fifty-six street gang
(ฟีฟทิ ซิกซ์ สทรีท แก๊ง)
Grips we gain
(กริพ วี เกน)
Anybody wanna trips
(เอนอิบอดิ วอนนา ทริ๊พ)
We bang
(วี แบง)
Hit us with a what
(ฮิท อัซ วิธ อะ ว๊อท)
Lyrical head splitter
(ลีริแค็ล เฮด splitter)
Making hella hoes
(เมคอิง เฮลลา โฮ)
Get a nut
(เก็ท ดา นัท)
Make ’em put the rolls
(เม้ค เอ็ม พุท เดอะ โรลล)
In their b*tt
(อิน แดร์ บี *tt)
Let a hoe be a sl*t
(เล็ท ดา โฮ บี อะ sl*ที)
Negro never give a f*ck
(นีกโร เน๊เฝ่อร์ กี๊ฝ อะ เอฟ *ck)
Why the attitude
(วาย ดิ แอ๊ททิจูด)
N9na ross
(N9na หรอช)
You got the sauce
(ยู ก็อท เดอะ ซ๊อซ)
N*gga I’m mad cause the Chiefs lost
(เอ็น *gga แอม แม้ด ค๊อส เดอะ ชี๊ฟ ล็อซท)
I’m pissed off
(แอม พิซ ออฟฟ)
In Kansas City
(อิน แคนซัซ ซิ๊ที่)
I’m straight from the abyss
(แอม สเทร๊ท ฟรอม ดิ อะบิซ)
TECH N9NE
(ทิค N9NE)
I got the whole planet rocking with me
(ไอ ก็อท เดอะ โฮล แพล๊เหน็ท รอคกิง วิธ มี)
Whole planet
(โฮล แพล๊เหน็ท)
Rocking like this
(รอคกิง ไล๊ค ดิส)

[Chorus X2]
([ ค๊อรัส X2 ])

Make that ass hop
(เม้ค แดท อาซ ฮ็อพ)
Don’t stop
(ด้อนท์ สท๊อพ)
Down south biancs
(เดาน เซ๊าธ biancs)
Make the planet rock
(เม้ค เดอะ แพล๊เหน็ท ร๊อค)
MidWest
(มิดเวส)
Too much ass in one room
(ทู มัช อาซ ซิน วัน รูม)
Rat tata tata tata
(แร๊ท ทาทา ทาทา ทาทา)
Tata tata boom
(ทาทา ทาทา บูม)
Make that ass hop
(เม้ค แดท อาซ ฮ็อพ)
Make that ass hop
(เม้ค แดท อาซ ฮ็อพ)
All the ladies in the party
(ออล เดอะ เลดิส ซิน เดอะ พ๊าร์ที่)
Make the planet rock
(เม้ค เดอะ แพล๊เหน็ท ร๊อค)
See that ass hop
(ซี แดท อาซ ฮ็อพ)
Watch that ass hop
(ว๊อทช แดท อาซ ฮ็อพ)
All the fellas like to see you
(ออล เดอะ เฟลลา ไล๊ค ทู ซี ยู)
Make the planet rock
(เม้ค เดอะ แพล๊เหน็ท ร๊อค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง PR 2K1 คำอ่านไทย Tech N9ne

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น