เนื้อเพลง Do You Want to Dance? คำอ่านไทย Bette Midler

Do you wanna dance, and hold my hand?
( ดู ยู วอนนา แด๊นซ์ , แอนด์ โฮลด์ มาย แฮนด์)
Tell me you’re my lover man.
(เทลล มี ยัวร์ มาย ลัฝเออะ แมน)
Oh baby, do you wanna dance?
(โอ เบ๊บี้ , ดู ยู วอนนา แด๊นซ์)

We could dance under the moonlight,
(วี เคิด แด๊นซ์ อั๊นเด้อร เดอะ มูนไลท์ ,)
hug and kiss all through the night.
(ฮัก แอนด์ คิซ ซอร์ ทรู เดอะ ไน๊ท)
Oh baby, tell me, do you wanna dance with me baby?
(โอ เบ๊บี้ , เทลล มี , ดู ยู วอนนา แด๊นซ์ วิธ มี เบ๊บี้)

Do you, do you, do you, do you want to dance?
(ดู ยู , ดู ยู , ดู ยู , ดู ยู ว้อนท ทู แด๊นซ์)
Do you, do you, do you want to dance?
(ดู ยู , ดู ยู , ดู ยู ว้อนท ทู แด๊นซ์)
Do you, do you, do you, do you want to dance with me baby?
(ดู ยู , ดู ยู , ดู ยู , ดู ยู ว้อนท ทู แด๊นซ์ วิธ มี เบ๊บี้)

Ah, that’s right, ah, ah, aaaaaaaah.
(อา , แด้ท ไร๊ท , อา , อา , aaaaaaaah)
Do you want to dance under the moonlight?
(ดู ยู ว้อนท ทู แด๊นซ์ อั๊นเด้อร เดอะ มูนไลท์)
Hug me, kiss me, baby, all through the night.
(ฮัก มี , คิซ มี , เบ๊บี้ , ออล ทรู เดอะ ไน๊ท)
Oh baby, baby, baby, baby, baby, baby, tell me, do you want to dance?
(โอ เบ๊บี้ , เบ๊บี้ , เบ๊บี้ , เบ๊บี้ , เบ๊บี้ , เบ๊บี้ , เทลล มี , ดู ยู ว้อนท ทู แด๊นซ์)

Oh, do you, do you, do you, do you want to dance?
(โอ , ดู ยู , ดู ยู , ดู ยู , ดู ยู ว้อนท ทู แด๊นซ์)
Do you want to dance?
(ดู ยู ว้อนท ทู แด๊นซ์)
Do you, do you, do you, do you want to dance with me baby?
(ดู ยู , ดู ยู , ดู ยู , ดู ยู ว้อนท ทู แด๊นซ์ วิธ มี เบ๊บี้)
You got to dance with me baby.
(ยู ก็อท ทู แด๊นซ์ วิธ มี เบ๊บี้)
Please dance with me baby
(พลีซ แด๊นซ์ วิธ มี เบ๊บี้)
additional lyrics from the quadrophonic version
(แอ็ดดีฌอะแน็ล ลีริค ฟรอม เดอะ quadrophonic เฝ๊อร์ชั่น)
Tonight you, you got to
(ทูไน๊ท ยู , ยู ก็อท ทู)
dance with me baby.
(แด๊นซ์ วิธ มี เบ๊บี้)
Please, please, please
(พลีซ , พลีซ , พลีซ)
dance with me baby.
(แด๊นซ์ วิธ มี เบ๊บี้)
Please, please, please, please
(พลีซ , พลีซ , พลีซ , พลีซ)
dance with me baby.
(แด๊นซ์ วิธ มี เบ๊บี้)
Please, you got to . . .
(พลีซ , ยู ก็อท ทู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Do You Want to Dance? คำอ่านไทย Bette Midler

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น