เนื้อเพลง Sari คำอ่านไทย Nellie McKay

Sometimes I feel like I shouldn’t apologize so much
( ซัมไทม์ ซาย ฟีล ไล๊ค ไก ชูดดึ่น อะพอลโอะไจส โซ มัช)
that it’s jive it’s a crutch
(แดท อิทซ ไจฝ อิทซ ซา ครัช)
I just used when I’m judged
(ไอ จั๊สท ยู๊ส เว็น แอม จั๊ดจ)
bein’ fudged by a face I can’t erase and can’t see
(บีนโพล ฟัจ บาย อะ เฟซ ไอ แค็นท อีเรส แอนด์ แค็นท ซี)
cuz I misplaced a dossier or Monty Python CD
(คัซ ไอ มิซพเลซ อะ ดอซเย ออ Monty ไพธัน ซีดี)
or somethin’ stupid like that
(ออ ซัมติน สทิ๊วผิด ไล๊ค แดท)
but jesus is that so bad
(บั๊ท จีสัซ ซิส แดท โซ แบ้ด)
to make my ego go splat
(ทู เม้ค มาย อี๊โก้ โก splat)
like a tire goin’ flat
(ไล๊ค เก ไทร์ โกอิน แฟลท)
or fat on a big mac
(ออ แฟท ออน อะ บิ๊ก แมค)
I’m bein’ attacked
(แอม บีนโพล แอทแท๊ค)
tit for tat
(ทิท ฟอร์ แทท)
you f*ckin’ bureaucrats
(ยู เอฟ *ckin บู๊โรแครท)
you can just apologize back
(ยู แคน จั๊สท อะพอลโอะไจส แบ็ค)

[bridge]
([ บริดจ ])
But I don’t know when it comes and it goes
(บั๊ท ไอ ด้อนท์ โนว์ เว็น หนิด คัม แซน ดิท โกซ)
all the highs and the lows
(ออล เดอะ ไฮฮ แซน เดอะ โลว)
in this motionless psychosis
(อิน ดิส โมฌันเล็ซ ไซโคซิซ)
ieeieei and I die fadin’ straight away
(ieeieei แอนด์ ดาย ดาย fadin สเทร๊ท อะเวย์)
ieeieei and I cry every waking day
(ieeieei แอนด์ ดาย คราย เอ๊เฝอร์รี่ เวคกิ้ง เดย์)
I don’t know what else to say
(ไอ ด้อนท์ โนว์ ว๊อท เอ๊ลส ทู เซย์)

[chorus]
([ ค๊อรัส ])
I’m sorry for the mess
(แอม ซ๊อรี่ ฟอร์ เดอะ เมซ)
the stupid way I’m dressed
(เดอะ สทิ๊วผิด เวย์ แอม เดรส)
I guess I failed my test
(ไอ เกสส ซาย เฟล มาย เทสท์)
oh don’t you know I’m sorry for my views
(โอ ด้อนท์ ยู โนว์ แอม ซ๊อรี่ ฟอร์ มาย ฝิว)
I musta been confused
(ไอ มาซดา บีน คอนฟิ้วส)
and yet you know that really I’m sorry for you
(แอนด์ เย๊ท ยู โนว์ แดท ริแอ็ลลิ แอม ซ๊อรี่ ฟอร์ ยู)

Well now I don’t mean to offend, much
(เวลล นาว ไอ ด้อนท์ มีน ทู อ๊อฟเฟ่นด , มัช)
just comprehend
(จั๊สท คอมพรีเฮ็นดํ)
when you’re female and you’re fenced in and
(เว็น ยัวร์ ฟี๊เมล แอนด์ ยัวร์ เฟ้นซ อิน แอนด์)
phen-phened to no end
(phen phened ทู โน เอ็นด)
and no zen guide to men will help you fend off the brethren
(แอนด์ โน เส็น ไก๊ด ทู เม็น วิล เฮ้ลพ ยู เฟ็นด ออฟฟ เดอะ brethren)
and then the pen appears
(แอนด์ เด็น เดอะ เพ็น แอพเพียร์)
and better than the oxygen network
(แอนด์ เบ๊ทเท่อร์ แฑ็น ดิ อ๊อกซีเจ้น เน็ทเวิรค)
or the sword or the spear or the fork
(ออ เดอะ ซ๊อร์ด ออ เดอะ ซเพีย ออ เดอะ ฟ๊อร์ค)
or the bored pork-fed horde
(ออ เดอะ บอรฺ พ๊อร์ค เฟ็ด โฮด)
it’s a mooring post
(อิทซ ซา มูริงส โพสท)
the whore you’ll miss the most when you’re away
(เดอะ โฮ โยว มิซ เดอะ โมซท เว็น ยัวร์ อะเวย์)
when you’re in Snowshoe PA
(เว็น ยัวร์ อิน Snowshoe พา)
doin’ some play from Backstage
(โดย ซัม เพลย์ ฟรอม แบคสเตจ)
that deals with AIDS and race and gays and
(แดท ดีล วิธ เอด แซน เร้ซ แอนด์ เก แซน)
relationships and ballet
(ริเลฌันฌิพ แซน แบลเล)
and then you’re like “hey yay what’d you say?
(แอนด์ เด็น ยัวร์ ไล๊ค “hey เย่ เหวิด ยู เซย์)
I can just sing my troubles away?”
(ไอ แคน จั๊สท ซิง มาย ทรั๊บเบิ้ล อะเวย์ ”)
but then you’re f*cked
(บั๊ท เด็น ยัวร์ เอฟ *cked)
’cause you gotta make a buck
(ค๊อส ยู กอททะ เม้ค เก บั๊ค)
and the whole world s*cks
(แอนด์ เดอะ โฮล เวิลด เอส *cks)
and you’re like a lame duck
(แอนด์ ยัวร์ ไล๊ค เก เลม ดั๊ค)
that’s lyin’ dyin’ tryin’ to sell out
(แด้ท ลายอิน ดายอิน ทายอิน ทู เซลล์ เอ๊าท)
but there’s no one buyin’ and there’s all this doubt
(บั๊ท แดร์ โน วัน บายเอน แอนด์ แดร์ ซอร์ ดิส เดาท)
and you can preen and dream and scream and shot
(แอนด์ ยู แคน พรีน แอนด์ ดรีม แอนด์ สครีม แอนด์ ฌ็อท)
but your life’s affliction is the fiction of Faust
(บั๊ท ยุร ไล๊ฟ แอ็ฟลีคฌัน อีส เดอะ ฟิ๊คชั่น อ็อฝ Faust)

[bridge]
([ บริดจ ])

I’m sorry for the time
(แอม ซ๊อรี่ ฟอร์ เดอะ ไทม์)
the stupid way I rhyme
(เดอะ สทิ๊วผิด เวย์ ไอ ไรม)
I knew I shoulda chose a life of crime
(ไอ นยู ไอ โช๊วดา โชส อะ ไล๊ฟ อ็อฝ ไคร์ม)
I’m sorry for my blues
(แอม ซ๊อรี่ ฟอร์ มาย บลู)
I know it’s all old news
(ไอ โนว์ อิทซ ซอร์ โอลด์ นิว)
and yet you know that really I’m sorry for you
(แอนด์ เย๊ท ยู โนว์ แดท ริแอ็ลลิ แอม ซ๊อรี่ ฟอร์ ยู)

I’m sorry I’m sorry I’m sorry I’m sorry
(แอม ซ๊อรี่ แอม ซ๊อรี่ แอม ซ๊อรี่ แอม ซ๊อรี่)
I also mirror this apology
(ไอ อ๊อลโซ มิเร่อร์ ดิส อะพ๊อโลจี้)
this idealogy of sorry
(ดิส idealogy อ็อฝ ซ๊อรี่)
in part of the liberal theology that’s leading us to hari-kari
(อิน พาร์ท อ็อฝ เดอะ ลิ๊เบอรัล ธิออลโอะจิ แด้ท ลีดอิง อัซ ทู hari kari)
it’s like a mythology, almost
(อิทซ ไล๊ค เก มิธอลโอะจิ , อ๊อลโมสท)
like a malingering ghost
(ไล๊ค เก malingerings โก๊สท)
as we slowly decompose
(แอส วี ซโลลิ ดีค็อมโพส)
writing in the grave of the polls
(ไรทอิง อิน เดอะ เกรฝ อ็อฝ เดอะ โพลล)
cryin’ for Senator Wellstone and then proceeding to moan
(คายอิน ฟอร์ เซนอะเทอะ Wellstone แอนด์ เด็น พโระซีดอิง ทู โมน)
at our own supposed sabotage of the elections at home
(แอ็ท เอ๊า โอว์น ซั๊พโพ้ส แซโบะทาฉ อ็อฝ ดิ อิเลคฌัน แอ็ท โฮม)
“oh somebody phone home!
(“oh ซัมบอดี้ โฟน โฮม !)
the American people have spoken!”
(ดิ อะเมริแค็น พี๊เพิ่ล แฮ็ฝ ซโพเค็น ! ”)
now is that certain?
(นาว อีส แดท เซ๊อร์เท่น)
maybe those nice Midwestern folks were just jokin’
(เมบี โฑส ไน๊ซ์ Midwestern โฟล้ค เวอ จั๊สท โจเคน)
in any case there’s no use in dopin’ chokin’ mopin’ and sobbin’
(อิน เอ๊นี่ เค๊ส แดร์ โน ยู๊ส อิน dopin โชคกิน mopin แอนด์ sobbin)
come on you disheartenin’ dobbins
(คัมมอน ยู disheartenin dobbins)
sayin’ sorry is my problem
(เซย์อิน ซ๊อรี่ อีส มาย โพร๊เบล่ม)
so to conclude
(โซ ทู คอนคลู้ด)
I’m a little of a prude
(แอม มา ลิ๊ทเทิ่ล อ็อฝ อะ พรูด)
so it’s difficult for me to have to allude
(โซ อิทซ ดิ๊ฟฟิคั้ลท ฟอร์ มี ทู แฮ็ฝ ทู แอ็ลยูด)
to all this rude crude verbal baggage
(ทู ออล ดิส รู๊ด ครู๊ด เฝอแบ็ล แบกกิจ)
but I manage cuz I’m a savage inside
(บั๊ท ไอ แม๊เหนจ คัซ แอม มา แซเหวจ อิ๊นไซด์)
I may listen to Enya’s greatest hits
(ไอ เมย์ ลิ๊สซึ่น ทู เอน เกสเดด ฮิท)
and try to control my hissy fits with pride
(แอนด์ ธราย ทู คอนโทรล มาย hissy ฟิท วิธ ไพรด์)
won’t get my hair dyed
(ว็อนท เก็ท มาย แฮร์ ได)
but oh the onus of lyin’ all the time
(บั๊ท โอ ดิ onus อ็อฝ ลายอิน ออล เดอะ ไทม์)
I don’t wanna say, “diiiie motherf*cker!”
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เซย์ , “diiiie motherf*cker ! ”)
but I wouldn’t mind if you did
(บั๊ท ไอ วูดดึ่น ไมนด์ อิ๊ฟ ยู ดิด)
sometimes even the nice girl’s ego has to override the id
(ซัมไทม์ อี๊เฝ่น เดอะ ไน๊ซ์ เกิร์ล อี๊โก้ แฮ็ส ทู override ดิ อาย)
and so before I flip my lid my crib
(แอนด์ โซ บีฟอร์ ไอ ฟลิพ มาย ลิด มาย คริบ)
and get myself out of this bind
(แอนด์ เก็ท ไมเซลฟ เอ๊าท อ็อฝ ดิส ไบนด)
you can hear what’s on my lips but you don’t know
(ยู แคน เฮียร ว๊อท ออน มาย ลิพ บั๊ท ยู ด้อนท์ โนว์)
what’s in my mind
(ว๊อท ซิน มาย ไมนด์)

[chorus]
([ ค๊อรัส ])

I’m sorry for you I’m sorry for you
(แอม ซ๊อรี่ ฟอร์ ยู แอม ซ๊อรี่ ฟอร์ ยู)
I’m sorry
(แอม ซ๊อรี่)
waaaah
(waaaah)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Sari คำอ่านไทย Nellie McKay

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น