เนื้อเพลง Pieces of Me คำอ่านไทย Ashlee Simpson

On a Monday, I am waiting
(ออน อะ มันดิ , ไอ แอ็ม เวททิง)
Tuesday, I am fading
(ทยูสดิ , ไอ แอ็ม เฟดิง)
And by Wednesday, I can’t sleep
(แอ็นด ไบ เวนสดิ , ไอ แค็นท ซลีพ)
Then the phone rings, I hear you
(เฑ็น เดอะ โฟน ริง , ไอ เฮีย ยู)
And the darkness is a clear view
(แอ็นด เดอะ ดาคเน็ซ ซิส ซา คเลีย ฝยู)
Cuz you’ve come to rescue me
(คัซ ยู๊ฟ คัม ทู เรซคยู มี)

Fall… With you, I fall so fast
(ฟอล วิฑ ยู , ไอ ฟอล โซ ฟัซท)
I can hardly catch my breath, I hope it lasts
(ไอ แค็น ฮาดลิ แค็ช ไม บเร็ธ , ไอ โฮพ อิท ลาซท)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Ohhhhh
(โอ้)
It seems like I can finally rest my head on something real
(อิท ซีม ไลค ไก แค็น ไฟแน็ลลิ เร็ซท ไม เฮ็ด ออน ซัมติง ริแอ็ล)
I like the way that feels
(ไอ ไลค เดอะ เว แดท ฟีล)
Ohhhhh
(โอ้)
It’s as if you know me better than I ever knew myself
(อิทซ แอ็ส อิฟ ยู โน มี เบทเทอะ แฑ็น นาย เอฝเออะ นยู ไมเซลฟ)
I love how you can tell
(ไอ ลัฝ เฮา ยู แค็น เท็ล)
All the pieces, pieces, pieces of me
(ออล เดอะ พีซ , พีซ , พีซ อ็อฝ มี)
All the pieces, pieces, pieces of me
(ออล เดอะ พีซ , พีซ , พีซ อ็อฝ มี)

I am moody, messy
(ไอ แอ็ม มูดอิ , เมซซิ)
I get restless, and it’s senseless
(ไอ เก็ท เรซทเล็ซ , แอ็นด อิทซ เซนซเล็ซ)
How you never seem to care
(เฮา ยู เนฝเออะ ซีม ทู แค)

When I’m angry, you listen
(ฮเว็น แอม แองกริ , ยู ลิ๊สซึ่น)
Make me happy it’s your mission
(เมค มี แฮพพิ อิทซ ยุร มีฌอัน)
And you won’t stop til I’m there
(แอ็นด ยู ว็อนท ซท็อพ ทิล แอม แฑ)

Fall… Sometimes I fall so fast
(ฟอล ซัมไทม์ ซาย ฟอล โซ ฟัซท)
When I hit that bottom
(ฮเว็น นาย ฮิท แดท บอตตัม)
Crash, you’re all I have
(คแร็ฌ , ยัวร์ ออล ไอ แฮ็ฝ)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
[adsense]
Ohhhhh
(โอ้)
It seems like I can finally rest my head on something real
(อิท ซีม ไลค ไก แค็น ไฟแน็ลลิ เร็ซท ไม เฮ็ด ออน ซัมติง ริแอ็ล)
I like the way that feels
(ไอ ไลค เดอะ เว แดท ฟีล)
Ohhhhh
(โอ้)
It’s as if you known me better than I ever knew myself
(อิทซ แอ็ส อิฟ ยู โนน มี เบทเทอะ แฑ็น นาย เอฝเออะ นยู ไมเซลฟ)
I love how you can tell
(ไอ ลัฝ เฮา ยู แค็น เท็ล)
All the pieces, pieces, pieces of me
(ออล เดอะ พีซ , พีซ , พีซ อ็อฝ มี)

How do you know everything I’m about to say?
(เฮา ดู ยู โน เอ๊วี่ติง แอม อะเบาท ทู เซ)
Am I that obvious?
(แอ็ม ไอ แดท ออบเฝียซ)
And if it’s written on my face…
(แอ็นด อิฟ อิทซ วึ้น ออน ไม เฟซ)
I hope it never goes away… yeah
(ไอ โฮพ อิท เนฝเออะ โกซ อะเว เย่)

On a Monday, I am waiting
(ออน อะ มันดิ , ไอ แอ็ม เวททิง)
And by Tuesday, I am fading into your arms…
(แอ็นด ไบ ทยูสดิ , ไอ แอ็ม เฟดิง อีนทุ ยุร อาม)
So I can breathe
(โซ ไอ แค็น บรีฑ)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Ohhhhh
(โอ้)
It seems like I can finally rest my head on something real
(อิท ซีม ไลค ไก แค็น ไฟแน็ลลิ เร็ซท ไม เฮ็ด ออน ซัมติง ริแอ็ล)
I like the way that feels
(ไอ ไลค เดอะ เว แดท ฟีล)
Ohhhhh
(โอ้)
It’s as if you’ve know me better than I ever knew myself
(อิทซ แอ็ส อิฟ ยู๊ฟ โน มี เบทเทอะ แฑ็น นาย เอฝเออะ นยู ไมเซลฟ)
I love how you can tell
(ไอ ลัฝ เฮา ยู แค็น เท็ล)
Ohhhhh
(โอ้)
I love how you can tell
(ไอ ลัฝ เฮา ยู แค็น เท็ล)
Ohhhhh
(โอ้)
I love how you can tell
(ไอ ลัฝ เฮา ยู แค็น เท็ล)
All the pieces, pieces, pieces of me
(ออล เดอะ พีซ , พีซ , พีซ อ็อฝ มี)
All the pieces, pieces, pieces of me…
(ออล เดอะ พีซ , พีซ , พีซ อ็อฝ มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Pieces of Me คำอ่านไทย Ashlee Simpson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น