เนื้อเพลง The Way We Do (Part II) คำอ่านไทย Isyss

Last night
( ล๊าสท ไน๊ท)
We had a fight, you ran out didn’t call, didn’t page me
(วี แฮ็ด อะ ไฟ้ท , ยู แร็น เอ๊าท ดิ๊นอิน คอลลํ , ดิ๊นอิน เพจ มี)
Hangin’ out witcha boys knowin’ that they question why we
(แฮนจิ้น เอ๊าท วิทชา บอย โนว์อิน แดท เด เคว๊สชั่น วาย วี)
On again off again, enemies then friends
(ออน อะเกน ออฟฟ อะเกน , อียีมีสฺ เด็น เฟรน)
I can’t explain the way we do our thing
(ไอ แค็นท เอ็กซเพลน เดอะ เวย์ วี ดู เอ๊า ทริง)
So I count the days
(โซ ไอ เค้าทํ เดอะ เดย์)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
One day ain’t no thing to me, two days go by easily
(วัน เดย์ เอน โน ทริง ทู มี , ทู เดย์ โก บาย อีสอิลิ)
Three days don’t know what to do
(ทรี เดย์ ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ทู ดู)
Four days makin’ mad calls to you
(โฟ เดย์ เมกิน แม้ด คอลลํ ทู ยู)
Five days just like friends again
(ไฟฝ เดย์ จั๊สท ไล๊ค เฟรน อะเกน)
Six days we makin’ love again
(ซิกซ์ เดย์ วี เมกิน ลัฝ อะเกน)
Some don’t think our love is true but
(ซัม ด้อนท์ ทริ๊งค เอ๊า ลัฝ อีส ทรู บั๊ท)
That’s just the way we do
(แด้ท จั๊สท เดอะ เวย์ วี ดู)

All my girls wanna know why I stay ’cause ’cause it’s so damn crazy
(ออล มาย เกิร์ล วอนนา โนว์ วาย ไอ สเทย์ ค๊อส ค๊อส อิทซ โซ แดมนํ คเรสิ)
24-7 days we swing, we sway [I leave then I stay]
(24 7 เดย์ วี สวิง , วี ซเว [ ไอ ลี๊ฝ เด็น นาย สเทย์ ])
Constantly in love some days, outta love some days
(คอนสแท็นทลิ อิน ลัฝ ซัม เดย์ , เอ๊าตา ลัฝ ซัม เดย์)
Can’t understand exactly why I stay
(แค็นท อั๊นเด้อรสแทนด เอ็กแสคทลิ วาย ไอ สเทย์)
But I like it this way
(บั๊ท ไอ ไล๊ค อิท ดิส เวย์)

One day ain’t no thing to me, two days go by easily
(วัน เดย์ เอน โน ทริง ทู มี , ทู เดย์ โก บาย อีสอิลิ)
Three days don’t know what to do
(ทรี เดย์ ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ทู ดู)
Four days makin’ mad calls to you
(โฟ เดย์ เมกิน แม้ด คอลลํ ทู ยู)
Five days just like friends again
(ไฟฝ เดย์ จั๊สท ไล๊ค เฟรน อะเกน)
Six days we makin’ love again
(ซิกซ์ เดย์ วี เมกิน ลัฝ อะเกน)
Some don’t think our love is true but
(ซัม ด้อนท์ ทริ๊งค เอ๊า ลัฝ อีส ทรู บั๊ท)
That’s just the way we do
(แด้ท จั๊สท เดอะ เวย์ วี ดู)

I don’t know what to do
(ไอ ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ทู ดู)
They don’t think our love is true
(เด ด้อนท์ ทริ๊งค เอ๊า ลัฝ อีส ทรู)
They don’t understand why I stay
(เด ด้อนท์ อั๊นเด้อรสแทนด วาย ไอ สเทย์)
But I like it that way
(บั๊ท ไอ ไล๊ค อิท แดท เวย์)

One day ain’t no thing to me, two days go by easily
(วัน เดย์ เอน โน ทริง ทู มี , ทู เดย์ โก บาย อีสอิลิ)
Three days don’t know what to do
(ทรี เดย์ ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ทู ดู)
Four days makin’ mad calls to you
(โฟ เดย์ เมกิน แม้ด คอลลํ ทู ยู)
Five days just like friends again
(ไฟฝ เดย์ จั๊สท ไล๊ค เฟรน อะเกน)
Six days we makin’ love again
(ซิกซ์ เดย์ วี เมกิน ลัฝ อะเกน)
Some don’t think our love is true but
(ซัม ด้อนท์ ทริ๊งค เอ๊า ลัฝ อีส ทรู บั๊ท)
That’s just the way we do
(แด้ท จั๊สท เดอะ เวย์ วี ดู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Way We Do (Part II) คำอ่านไทย Isyss

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น