เนื้อเพลง What About คำอ่านไทย Janet Jackson

We Walked Along The Beach
( วี ว๊อล์ค อะลอง เดอะ บีช)
What A Moonlit Night
(ว๊อท ดา มูนลิท ไน๊ท)
He Held My Hand In His
(ฮี เฮ็ลด มาย แฮนด์ อิน ฮิส)
He Kissed Me
(ฮี คิสส มี)
He Said I Wanna Spend My Life With You I Want You For My Wife
(ฮี เซ็ด ดาย วอนนา สเพ็นด มาย ไล๊ฟ วิธ ยู ไอ ว้อนท ยู ฟอร์ มาย ไว๊ฟ)
Just Then I Thought
(จั๊สท เด็น นาย ธอท)

Chorus
(ค๊อรัส)
What About The Times You Lied To Me
(ว๊อท อะเบ๊าท เดอะ ไทม์ ยู ไล ทู มี)
What About The Times You Said No One Would Want Me
(ว๊อท อะเบ๊าท เดอะ ไทม์ ยู เซ็ด โน วัน เวิด ว้อนท มี)
What About All The Sh*t You’ve Done To Me
(ว๊อท อะเบ๊าท ดอร์ เดอะ ฌะ *ที ยู๊ฟ ดัน ทู มี)
What About That What About That
(ว๊อท อะเบ๊าท แดท ว๊อท อะเบ๊าท แดท)
What About The Times You Yelled At Me
(ว๊อท อะเบ๊าท เดอะ ไทม์ ยู เยลล แอ็ท มี)
What About The Times I Cried You Wouldn’t Even Hold Me
(ว๊อท อะเบ๊าท เดอะ ไทม์ ซาย คราย ยู วูดดึ่น อี๊เฝ่น โฮลด์ มี)
What About Those Things
(ว๊อท อะเบ๊าท โฑส ทริง)
What About That What About That
(ว๊อท อะเบ๊าท แดท ว๊อท อะเบ๊าท แดท)

I Took A Pause Then A Deep Sigh
(ไอ ทุค กา พ๊อส เด็น อะ ดี๊พ ไซ)
He Looked Right Into My Eyes As He Said
(ฮี ลุ๊ค ไร๊ท อิ๊นทู มาย อาย แอส ฮี เซ็ด)
I Know I Didn’t Say Somethin Wrong
(ไอ โนว์ ไอ ดิ๊นอิน เซย์ ซัมติน รอง)
I Didn’t Have The Courage To Say
(ไอ ดิ๊นอิน แฮ็ฝ เดอะ เค๊อเหรจ ทู เซย์)
But Then I Thought
(บั๊ท เด็น นาย ธอท)

Chorus
(ค๊อรัส)

Chorus 2
(ค๊อรัส 2)
What About The Times You Hit My Face
(ว๊อท อะเบ๊าท เดอะ ไทม์ ยู ฮิท มาย เฟซ)
What About The Times You Kept On When I Said No More Please
(ว๊อท อะเบ๊าท เดอะ ไทม์ ยู เค็พท ออน เว็น นาย เซ็ด โน โม พลีซ)
What About Those Things
(ว๊อท อะเบ๊าท โฑส ทริง)
What About That What About That
(ว๊อท อะเบ๊าท แดท ว๊อท อะเบ๊าท แดท)
What About The Times You Shamed Me
(ว๊อท อะเบ๊าท เดอะ ไทม์ ยู แฌ็ม มี)
What About The Times You Said You Didn’t F Ck Her
(ว๊อท อะเบ๊าท เดอะ ไทม์ ยู เซ็ด ยู ดิ๊นอิน เอฟ Ck เฮอ)
She Only Gave You Head
(ชี โอ๊นลี่ เกฝ ยู เฮด)
What About That What About That
(ว๊อท อะเบ๊าท แดท ว๊อท อะเบ๊าท แดท)

Don’t Wanna Live My Life
(ด้อนท์ วอนนา ไล้ฝ มาย ไล๊ฟ)
In Misery
(อิน มีสริ)
Don’t Tell Me You Did It Cuz You Love Me
(ด้อนท์ เทลล มี ยู ดิด ดิท คัซ ยู ลัฝ มี)
I Don’t Believe
(ไอ ด้อนท์ บีลี๊ฝ)

I’m Sick And Tired
(แอม ซิ๊ค แอนด์ ไทร์)
Your Deceptive Games
(ยุร ดิเซพทิฝ เกม)
Wonder Where You Have Been
(วั๊นเด้อร แวร์ ยู แฮ็ฝ บีน)
I Can’t Live Life Wonderin
(ไอ แค็นท ไล้ฝ ไล๊ฟ วันเดอริน)

My Heart Was Poundin
(มาย ฮาร์ท วอส พาวดิน)
But The Time Had Come
(บั๊ท เดอะ ไทม์ แฮ็ด คัม)
To Stop Lettin My Whisperin Heart Control Me
(ทู สท๊อพ เลทดิน มาย วิชปีนิริน ฮาร์ท คอนโทรล มี)
And Tellin My Screamin Mind What To Do
(แอนด์ เทลลิน มาย สครีมมิน ไมนด์ ว๊อท ทู ดู)
I Looked Him Straight In The Eyes And Then I Said
(ไอ ลุ๊ค ฮิม สเทร๊ท อิน ดิ อาย แซน เด็น นาย เซ็ด)

Chorus Chorus 2 2x
(ค๊อรัส ค๊อรัส 2 2x)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง What About คำอ่านไทย Janet Jackson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น