เนื้อเพลง I Never Knew คำอ่านไทย Kumbia Kings

I never knew a love like this before
( ไอ เน๊เฝ่อร์ นยู อะ ลัฝ ไล๊ค ดิส บีฟอร์)
I never knew a love like this before
(ไอ เน๊เฝ่อร์ นยู อะ ลัฝ ไล๊ค ดิส บีฟอร์)

For once in my life
(ฟอร์ วั๊นซ อิน มาย ไล๊ฟ)
I believed in my heart that I had it all
(ไอ บีลี๊ฝ อิน มาย ฮาร์ท แดท ไอ แฮ็ด ดิท ออล)
A love I can trust
(อะ ลัฝ ไอ แคน ทรัสท)
That would never ever let me fall
(แดท เวิด เน๊เฝ่อร์ เอ๊เฝ่อร์ เล็ท มี ฟอลล์)

When suddenly my heart started feeling
(เว็น ซั๊ดเด้นลี่ มาย ฮาร์ท สท๊าร์ท ฟีลอิง)
Stares of love that were burning
(สแทร์ อ็อฝ ลัฝ แดท เวอ เบรินนิง)
Building walls, building walls
(บีลดิง วอลล์ , บีลดิง วอลล์)
Closing all my doors to love
(โครสซิง ออล มาย ดอร์ ทู ลัฝ)

I never knew a love like this before
(ไอ เน๊เฝ่อร์ นยู อะ ลัฝ ไล๊ค ดิส บีฟอร์)
How it’s burning inside me
(ฮาว อิทซ เบรินนิง อิ๊นไซด์ มี)
I never knew a love like this before
(ไอ เน๊เฝ่อร์ นยู อะ ลัฝ ไล๊ค ดิส บีฟอร์)
How I wish she would know this
(ฮาว ไอ วิ๊ช ชี เวิด โนว์ ดิส)
I never knew a love like this before
(ไอ เน๊เฝ่อร์ นยู อะ ลัฝ ไล๊ค ดิส บีฟอร์)
She’s just killing me slowly
(ชี จั๊สท คีลลิง มี ซโลลิ)
I never knew a love like this before
(ไอ เน๊เฝ่อร์ นยู อะ ลัฝ ไล๊ค ดิส บีฟอร์)
Oh no no no babe
(โอ โน โน โน เบ้บ)

Closing my eyes I just think to myself
(โครสซิง มาย อาย ซาย จั๊สท ทริ๊งค ทู ไมเซลฟ)
Will this nightmare end
(วิล ดิส ไนท์แมร์ เอ็นด)
How many tears will I have to cry
(ฮาว เมนอิ เทียร์ วิล ไอ แฮ็ฝ ทู คราย)
Till her heart does change
(ทิลล์ เฮอ ฮาร์ท โด เช้งจํ)

But I don’t want to wait
(บั๊ท ไอ ด้อนท์ ว้อนท ทู เว้ท)
I don’t need to feel this way
(ไอ ด้อนท์ นี๊ด ทู ฟีล ดิส เวย์)
I just made a big mistake, big mistake
(ไอ จั๊สท เมด อะ บิ๊ก มิสเท้ค , บิ๊ก มิสเท้ค)
Taking all her lies again
(เทคอิง ออล เฮอ ไล อะเกน)

I never knew a love like this before
(ไอ เน๊เฝ่อร์ นยู อะ ลัฝ ไล๊ค ดิส บีฟอร์)
How it’s burning inside me
(ฮาว อิทซ เบรินนิง อิ๊นไซด์ มี)
I never knew a love like this before
(ไอ เน๊เฝ่อร์ นยู อะ ลัฝ ไล๊ค ดิส บีฟอร์)
How I wish you would know this
(ฮาว ไอ วิ๊ช ยู เวิด โนว์ ดิส)
I never knew a love like this before
(ไอ เน๊เฝ่อร์ นยู อะ ลัฝ ไล๊ค ดิส บีฟอร์)
She’s just killing me slowly
(ชี จั๊สท คีลลิง มี ซโลลิ)
I never knew a love like this before
(ไอ เน๊เฝ่อร์ นยู อะ ลัฝ ไล๊ค ดิส บีฟอร์)
Oh no no no babe
(โอ โน โน โน เบ้บ)

Now she’s gone
(นาว ชี กอน)
Cause I’m letting her go
(ค๊อส แอม เลทดิง เฮอ โก)
Now she’s gone
(นาว ชี กอน)

Now I’m all alone
(นาว แอม ออล อะโลน)
Now she’s gone
(นาว ชี กอน)
Away
(อะเวย์)

I never knew a love like this before
(ไอ เน๊เฝ่อร์ นยู อะ ลัฝ ไล๊ค ดิส บีฟอร์)
How it’s burning inside me
(ฮาว อิทซ เบรินนิง อิ๊นไซด์ มี)
I never knew a love like this before
(ไอ เน๊เฝ่อร์ นยู อะ ลัฝ ไล๊ค ดิส บีฟอร์)
How I wish you would know this
(ฮาว ไอ วิ๊ช ยู เวิด โนว์ ดิส)
I never knew a love like this before
(ไอ เน๊เฝ่อร์ นยู อะ ลัฝ ไล๊ค ดิส บีฟอร์)
She’s just killing me slowly
(ชี จั๊สท คีลลิง มี ซโลลิ)
I never knew a love like this before
(ไอ เน๊เฝ่อร์ นยู อะ ลัฝ ไล๊ค ดิส บีฟอร์)
Oh no no no babe
(โอ โน โน โน เบ้บ)

[I never knew a love like this]
([ ไอ เน๊เฝ่อร์ นยู อะ ลัฝ ไล๊ค ดิส ])
I never knew a love like this before
(ไอ เน๊เฝ่อร์ นยู อะ ลัฝ ไล๊ค ดิส บีฟอร์)
How it’s burning inside me
(ฮาว อิทซ เบรินนิง อิ๊นไซด์ มี)
[I never knew a love like this]
([ ไอ เน๊เฝ่อร์ นยู อะ ลัฝ ไล๊ค ดิส ])
I never knew a love like this before
(ไอ เน๊เฝ่อร์ นยู อะ ลัฝ ไล๊ค ดิส บีฟอร์)
How I wish you would know this
(ฮาว ไอ วิ๊ช ยู เวิด โนว์ ดิส)
[I never knew a love like this]
([ ไอ เน๊เฝ่อร์ นยู อะ ลัฝ ไล๊ค ดิส ])
I never knew a love like this before
(ไอ เน๊เฝ่อร์ นยู อะ ลัฝ ไล๊ค ดิส บีฟอร์)
She’s just killing me slowly
(ชี จั๊สท คีลลิง มี ซโลลิ)
[I never knew a love like this]
([ ไอ เน๊เฝ่อร์ นยู อะ ลัฝ ไล๊ค ดิส ])
I never knew a love like this before
(ไอ เน๊เฝ่อร์ นยู อะ ลัฝ ไล๊ค ดิส บีฟอร์)
Oh no no no babe ……..
(โอ โน โน โน เบ้บ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Never Knew คำอ่านไทย Kumbia Kings

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น