เนื้อเพลง Stupid Mf คำอ่านไทย Mindless Self Indulgence

Is it simple enough for you and everybody to understand that you’re all still followin’ me
( อีส ซิท ซิ๊มเพิ่ล อีน๊าฟ ฟอร์ ยู แอนด์ เอวี่บอดี้ ทู อั๊นเด้อรสแทนด แดท ยัวร์ ออล สทิลล followin มี)
Is it simple enough for you and everybody to understand that you’re all still, still
(อีส ซิท ซิ๊มเพิ่ล อีน๊าฟ ฟอร์ ยู แอนด์ เอวี่บอดี้ ทู อั๊นเด้อรสแทนด แดท ยัวร์ ออล สทิลล , สทิลล)
Is it simple enough for you and everybody to understand that you’re all still followin’ me
(อีส ซิท ซิ๊มเพิ่ล อีน๊าฟ ฟอร์ ยู แอนด์ เอวี่บอดี้ ทู อั๊นเด้อรสแทนด แดท ยัวร์ ออล สทิลล followin มี)
Is it simple enough for you and everybody to understand that you’re all still, still
(อีส ซิท ซิ๊มเพิ่ล อีน๊าฟ ฟอร์ ยู แอนด์ เอวี่บอดี้ ทู อั๊นเด้อรสแทนด แดท ยัวร์ ออล สทิลล , สทิลล)

Should I talk slower like you’re a retard
(เชิด ดาย ท๊อล์ค สโลเวอร์ ไล๊ค ยัวร์ อะ ริทาด)
Should I talk slower like you’re retarded
(เชิด ดาย ท๊อล์ค สโลเวอร์ ไล๊ค ยัวร์ ริทาด)

Yo they think you’re dumb
(โย เด ทริ๊งค ยัวร์ ดัมบ)
I think you’re smart
(ไอ ทริ๊งค ยัวร์ สมาร์ท)
No, wait, I lied
(โน , เว้ท , ไอ ไล)
I think you’re dumb
(ไอ ทริ๊งค ยัวร์ ดัมบ)

They think you’re dumb
(เด ทริ๊งค ยัวร์ ดัมบ)
I think you’re smart
(ไอ ทริ๊งค ยัวร์ สมาร์ท)
No, wait, I lied
(โน , เว้ท , ไอ ไล)
I think you’re dumb
(ไอ ทริ๊งค ยัวร์ ดัมบ)

Get it
(เก็ท ดิธ)
Get it
(เก็ท ดิธ)
Get it
(เก็ท ดิธ)
You just dont get it
(ยู จั๊สท ด้อนท์ เก็ท ดิธ)
Get it
(เก็ท ดิธ)
Get it
(เก็ท ดิธ)
Get it
(เก็ท ดิธ)

You stupid motherf*cker
(ยู สทิ๊วผิด motherf*cker)
You stupid motherf*cker
(ยู สทิ๊วผิด motherf*cker)
You stupid motherf*cker
(ยู สทิ๊วผิด motherf*cker)

You stupid motherf*cker
(ยู สทิ๊วผิด motherf*cker)
You stupid motherf*cker
(ยู สทิ๊วผิด motherf*cker)
You stupid motherf*ck
(ยู สทิ๊วผิด motherf*ck)

Is it simple enough for you and everybody to understand that you’re all still followin’ me
(อีส ซิท ซิ๊มเพิ่ล อีน๊าฟ ฟอร์ ยู แอนด์ เอวี่บอดี้ ทู อั๊นเด้อรสแทนด แดท ยัวร์ ออล สทิลล followin มี)
Is it simple enough for you and everybody to understand that you’re all still, still
(อีส ซิท ซิ๊มเพิ่ล อีน๊าฟ ฟอร์ ยู แอนด์ เอวี่บอดี้ ทู อั๊นเด้อรสแทนด แดท ยัวร์ ออล สทิลล , สทิลล)
Is it simple enough for you and everybody to understand that you’re all still followin’ me
(อีส ซิท ซิ๊มเพิ่ล อีน๊าฟ ฟอร์ ยู แอนด์ เอวี่บอดี้ ทู อั๊นเด้อรสแทนด แดท ยัวร์ ออล สทิลล followin มี)
Is it simple enough for you and everybody to understand that you’re all still, still
(อีส ซิท ซิ๊มเพิ่ล อีน๊าฟ ฟอร์ ยู แอนด์ เอวี่บอดี้ ทู อั๊นเด้อรสแทนด แดท ยัวร์ ออล สทิลล , สทิลล)

Should I talk slower like you’re a retard?
(เชิด ดาย ท๊อล์ค สโลเวอร์ ไล๊ค ยัวร์ อะ ริทาด)
Should I talk slower like you’re retarded?
(เชิด ดาย ท๊อล์ค สโลเวอร์ ไล๊ค ยัวร์ ริทาด)

Yo, they think you’re dumb
(โย , เด ทริ๊งค ยัวร์ ดัมบ)
I think you’re smart
(ไอ ทริ๊งค ยัวร์ สมาร์ท)
No, wait, I lied
(โน , เว้ท , ไอ ไล)
I think you’re dumb
(ไอ ทริ๊งค ยัวร์ ดัมบ)

They think you’re dumb
(เด ทริ๊งค ยัวร์ ดัมบ)
I think you’re smart
(ไอ ทริ๊งค ยัวร์ สมาร์ท)
No, wait, I lied
(โน , เว้ท , ไอ ไล)
I think you’re dumb
(ไอ ทริ๊งค ยัวร์ ดัมบ)

Get it?
(เก็ท ดิธ)
Get it?
(เก็ท ดิธ)
Get it?
(เก็ท ดิธ)
You just dont get it!!!
(ยู จั๊สท ด้อนท์ เก็ท ดิธ ! ! !)
Get it?
(เก็ท ดิธ)
Get it?
(เก็ท ดิธ)
Get it?
(เก็ท ดิธ)

You stupid motherf*cker
(ยู สทิ๊วผิด motherf*cker)
You stupid motherf*cker
(ยู สทิ๊วผิด motherf*cker)
You stupid motherf*cker
(ยู สทิ๊วผิด motherf*cker)

You stupid motherf*cker
(ยู สทิ๊วผิด motherf*cker)
You stupid motherf*cker
(ยู สทิ๊วผิด motherf*cker)
You stupid motherf*ck
(ยู สทิ๊วผิด motherf*ck)

It’s under your nose
(อิทซ อั๊นเด้อร ยุร โน้ส)
It’s under your nose
(อิทซ อั๊นเด้อร ยุร โน้ส)
It’s under your nose
(อิทซ อั๊นเด้อร ยุร โน้ส)
It’s under your nose
(อิทซ อั๊นเด้อร ยุร โน้ส)

It’s over your head
(อิทซ โอ๊เฝ่อร ยุร เฮด)
It’s over your head
(อิทซ โอ๊เฝ่อร ยุร เฮด)
It’s over your head
(อิทซ โอ๊เฝ่อร ยุร เฮด)
It’s over your head
(อิทซ โอ๊เฝ่อร ยุร เฮด)

It’s out of your reach
(อิทซ เอ๊าท อ็อฝ ยุร รี๊ช)
It’s out of your reach
(อิทซ เอ๊าท อ็อฝ ยุร รี๊ช)
It’s out of your reach
(อิทซ เอ๊าท อ็อฝ ยุร รี๊ช)
It’s out of your reach
(อิทซ เอ๊าท อ็อฝ ยุร รี๊ช)

You stupid motherf*cker
(ยู สทิ๊วผิด motherf*cker)
You stupid motherf*cker
(ยู สทิ๊วผิด motherf*cker)
You stupid motherf*cker
(ยู สทิ๊วผิด motherf*cker)

You stupid motherf*cker
(ยู สทิ๊วผิด motherf*cker)
You stupid motherf*cker
(ยู สทิ๊วผิด motherf*cker)
You stupid motherf*ck
(ยู สทิ๊วผิด motherf*ck)

Nana
(Nana)
Nana
(Nana)
Nana
(Nana)
Nanananana
(นานานานา)

Nana
(Nana)
Nana
(Nana)
Nana
(Nana)
Nanananana
(นานานานา)

Nana
(Nana)
Nana
(Nana)
Nana
(Nana)
Nanananana
(นานานานา)

Nana
(Nana)
Nana
(Nana)
Nana
(Nana)
Nanananana
(นานานานา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Stupid Mf คำอ่านไทย Mindless Self Indulgence

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น