เนื้อเพลง Highway To Hell คำอ่านไทย AC/DC

Livin’ easy
(ลีฝอิน อีสอิ)
Lovin’ free
(โลวิน ฟรี)
Season ticket on a one way ride
(ซี๊ซั่น ทีคเคท ออน อะ วัน เว ไรด)
Askin’ nothin’
(แอสกิน นอทติน)
Leave me be
(ลีฝ มี บี)
Takin’ everythin’ in my stride
(ทอคกิ่น เอรี่ติน อิน ไม ซทไรด)
Don’t need reason
(ด้อนท์ เน รี๊ซั่น)
Don’t need rhyme
(ด้อนท์ เน ไรม)
Ain’t nothin’ that I’d rather do
(เอน นอทติน แดท อาย ราฑเออะ ดู)
Goin’ down
(โกอิน เดาน)
Party time
(พาทิ ไทม)
My friends are gonna be there too
(ไม ฟเร็นด แซร์ กอนนะ บี แฑ ทู)

I’m on the highway to hell
(แอม ออน เดอะ ไฮฮเวย์ ทู เฮ็ล)
On the highway to hell
(ออน เดอะ ไฮฮเวย์ ทู เฮ็ล)
Highway to hell
(ไฮฮเวย์ ทู เฮ็ล)
I’m on the highway to hell
(แอม ออน เดอะ ไฮฮเวย์ ทู เฮ็ล)

No stop signs
(โน ซท็อพ ไซน)
Speed limit
(ซพีด ลีมอิท)
Nobody’s gonna slow me down
(โนบอดี้ กอนนะ ซโล มี เดาน)
Like a wheel
(ไลค เก ฮวีล)
[adsense]
Gonna spin it
(กอนนะ ซพิน หนิด)
Nobody’s gonna mess me around
(โนบอดี้ กอนนะ เม็ซ มี อะเรานด)
Hey, Satan
(เฮ , ซาตาน)
Payin’ my dues
(เพย์อิน ไม ดยู)
Playin’ in a rockin’ band
(เพลย์ยิน อิน อะ รอคกิน แบ็นด)
Hey, mamma
(เฮ , มะมา)
Look at me
(ลุค แกท มี)
I’m on the way to the promised land
(แอม ออน เดอะ เว ทู เดอะ พรอมอิซ แล็นด)

I’m on the highway to hell
(แอม ออน เดอะ ไฮฮเวย์ ทู เฮ็ล)
Highway to hell
(ไฮฮเวย์ ทู เฮ็ล)
I’m on the highway to hell
(แอม ออน เดอะ ไฮฮเวย์ ทู เฮ็ล)
Highway to hell
(ไฮฮเวย์ ทู เฮ็ล)

Don’t stop me
(ด้อนท์ ซท็อพ มี)

I’m on the highway to hell
(แอม ออน เดอะ ไฮฮเวย์ ทู เฮ็ล)
On the highway to hell
(ออน เดอะ ไฮฮเวย์ ทู เฮ็ล)
I’m on the highway to hell
(แอม ออน เดอะ ไฮฮเวย์ ทู เฮ็ล)
On the highway to hell
(ออน เดอะ ไฮฮเวย์ ทู เฮ็ล)

[highway to hell] I’m on the highway to hell
([ ไฮฮเวย์ ทู เฮ็ล ] แอม ออน เดอะ ไฮฮเวย์ ทู เฮ็ล)
[highway to hell] highway to hell
([ ไฮฮเวย์ ทู เฮ็ล ] ไฮฮเวย์ ทู เฮ็ล)
[highway to hell] highway to hell
([ ไฮฮเวย์ ทู เฮ็ล ] ไฮฮเวย์ ทู เฮ็ล)
[highway to hell]
([ ไฮฮเวย์ ทู เฮ็ล ])

And I’m goin’ down
(แอ็นด แอม โกอิน เดาน)
All the way
(ออล เดอะ เว)
I’m on the highway to hell
(แอม ออน เดอะ ไฮฮเวย์ ทู เฮ็ล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Highway To Hell คำอ่านไทย AC/DC

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น