เนื้อเพลง Baby You Got What It Takes คำอ่านไทย Van Morrison

[Clyde Lovern Otis, Murray Stein]
( [ ครายทฺ Lovern Otis , Murray Stein ])

Well, it takes more than a robin
(เวลล , อิท เท้ค โม แฑ็น อะ รอบอิน)
To make a winter cold
(ทู เม้ค เก วิ๊นเท่อร์ โคลด์)
Then it takes two lips of fire
(เด็น หนิด เท้ค ทู ลิพ อ็อฝ ไฟเออะร)
To melt away the snow
(ทู เม้ลท อะเวย์ เดอะ สโนว์)
Yeah, and it takes two hearts a-cookin’
(เย่ , แอนด์ ดิท เท้ค ทู ฮาร์ท ซา คุ๊คกิน)
To make a fire glow
(ทู เม้ค เก ไฟเออะร กโล)
And baby, you got what it takes
(แอนด์ เบ๊บี้ , ยู ก็อท ว๊อท ดิธ เท้ค)

[Pullin’ together]
([ พลูลิน ทูเก๊ทเธ่อร์ ])

Well, it takes a lot of kissin’
(เวลล , อิท เท้ค ซา ล็อท อ็อฝ คิซซิน)
To make a romance sweet
(ทู เม้ค เก โรแม๊นซ์ สวี้ท)
And it takes a lot of lovin’
(แอนด์ ดิท เท้ค ซา ล็อท อ็อฝ ลัฝวิน)
To make my life complete
(ทู เม้ค มาย ไล๊ฟ คอมพลีท)

And it takes a lot of woman
(แอนด์ ดิท เท้ค ซา ล็อท อ็อฝ วู๊แม่น)
To knock me off-a my feet
(ทู น๊อค มี ออฟฟ อะ มาย ฟีท)

And baby, you got what it takes
(แอนด์ เบ๊บี้ , ยู ก็อท ว๊อท ดิธ เท้ค)

Ooo-ooo-ooo-ooo-ooo-ooo-ooo-ooo-we
(อู้ อู้ อู้ อู้ อู้ อู้ อู้ อู้ วี)
Ooo-ooo-ooo-ooo-ooo-ooo-we
(อู้ อู้ อู้ อู้ อู้ อู้ วี)
Baby, you’ve got just what it takes
(เบ๊บี้ , ยู๊ฟ ก็อท จั๊สท ว๊อท ดิธ เท้ค)

And it takes more than an effort
(แอนด์ ดิท เท้ค โม แฑ็น แอน เอ๊ฟฟอร์ท)
To stay away from you
(ทู สเทย์ อะเวย์ ฟรอม ยู)
And it takes more than a lifetime
(แอนด์ ดิท เท้ค โม แฑ็น อะ ไลฟ์ไทม์)
To prove that I’ll be true
(ทู พรู๊ฝ แดท อิลล บี ทรู)
[Sing it with me]
([ ซิง อิท วิธ มี ])

Yeah, and it takes somebody special
(เย่ , แอนด์ ดิท เท้ค ซัมบอดี้ สเพ๊เชี่ยล)
To make me say, ” I do ”
(ทู เม้ค มี เซย์ , ” ไอ ดู “)
And baby, you got what it takes
(แอนด์ เบ๊บี้ , ยู ก็อท ว๊อท ดิธ เท้ค)

Woo-woo-ooo-ooo-ooo-ooo-ooo-ooo-we
(วู วู อู้ อู้ อู้ อู้ อู้ อู้ วี)
Woo-woo-woo-woo-woo-we
(วู วู วู วู วู วี)
Baby, you got just what it takes
(เบ๊บี้ , ยู ก็อท จั๊สท ว๊อท ดิธ เท้ค)

Well, it takes more than an effort [hoo]
(เวลล , อิท เท้ค โม แฑ็น แอน เอ๊ฟฟอร์ท [ ฮู ])
To stay away from you [ooo, I know it]
(ทู สเทย์ อะเวย์ ฟรอม ยู [ อู้ , ไอ โนว์ อิท ])
And it takes more than a lifetime
(แอนด์ ดิท เท้ค โม แฑ็น อะ ไลฟ์ไทม์)
To prove that I’ll be true
(ทู พรู๊ฝ แดท อิลล บี ทรู)

And it takes somebody special
(แอนด์ ดิท เท้ค ซัมบอดี้ สเพ๊เชี่ยล)
To make me say, ” I do ”
(ทู เม้ค มี เซย์ , ” ไอ ดู “)
And baby, you got what it takes
(แอนด์ เบ๊บี้ , ยู ก็อท ว๊อท ดิธ เท้ค)
Oh yeah
(โอ เย่)

And baby, you got what it takes
(แอนด์ เบ๊บี้ , ยู ก็อท ว๊อท ดิธ เท้ค)

And baby, you got what it takes
(แอนด์ เบ๊บี้ , ยู ก็อท ว๊อท ดิธ เท้ค)

[Transcribed by ear; corrections requested and welcomed!]
([ ทแร็นซคไรบ บาย เอียร ; เคาะเรคฌัน รีเควส แอนด์ เว้ลคั่ม ! ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Baby You Got What It Takes คำอ่านไทย Van Morrison

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น