เนื้อเพลง Blow up คำอ่านไทย Ace Frehley

From the album make a pest a pet
( ฟรอม ดิ อั๊ลบั้ม เม้ค เก เพสท ดา เพ๊ท)

Falling up the stairs I met
(ฟ๊อลิง อั๊พ เดอะ สแทร์ ซาย เม็ท)
A soft target, design bullets
(อะ ซ๊อฟท ทาเก็ท , ดีไซนํ บัลเล่)
How could we sleep, through the impact
(ฮาว เคิด วี สลี๊พ , ทรู ดิ อิ๊มแพ็คท)
Our world blew up
(เอ๊า เวิลด บลู อั๊พ)
You were born in ’75
(ยู เวอ บอน อิน 75)
With silver tone, and grand design
(วิธ ซิ๊ลเฝ่อร โทน , แอนด์ แกรนด์ ดีไซนํ)
And stung with gravity of life
(แอนด์ ซทัง วิธ กเรฝอิทิ อ็อฝ ไล๊ฟ)
And we were bored
(แอนด์ วี เวอ บอรฺ)
You were saying something wise, hidden in
(ยู เวอ เซอิง ซัมติง ไว๊ส , ฮีดดน อิน)
Some black sarcastic lullaby
(ซัม แบล๊ค ซาแคซทิค ลัลละไบ)
Can we do something with this, pilot light
(แคน วี ดู ซัมติง วิธ ดิส , ไพ๊หลอต ไล๊ท)
If I were moulding a monster I’d use your eyes
(อิ๊ฟ ฟาย เวอ โมลดิง อะ ม๊อนสเท่อร์ อาย ยู๊ส ยุร อาย)
Nobody has known me
(โนบอดี้ แฮ็ส โนน มี)
Nobody has loved me
(โนบอดี้ แฮ็ส ลัฝ มี)
Nobody has owned me
(โนบอดี้ แฮ็ส โอว์น มี)
Blow me away
(โบลว์ มี อะเวย์)
Change the course, the shape, the size
(เช้งจํ เดอะ คอร์ส , เดอะ เชพ , เดอะ ไซ๊ซ)
I am the girl to be the bride
(ไอ แอ็ม เดอะ เกิร์ล ทู บี เดอะ ไบรดํ)
To hatch, to hope, to spend a life
(ทู แฮ็ช , ทู โฮพ , ทู สเพ็นด อะ ไล๊ฟ)
A lifetime
(อะ ไลฟ์ไทม์)
A lifetime
(อะ ไลฟ์ไทม์)
A lifetime
(อะ ไลฟ์ไทม์)
Mess my clothes and spark a match
(เมซ มาย คโลฑ แซน สพ๊าร์ค กา แหมทช์)
We blew it up
(วี บลู อิท อั๊พ)
Burst my bubble back, get back, get back
(เบิ๊ร์สท มาย บั๊บเบิ้ล แบ็ค , เก็ท แบ็ค , เก็ท แบ็ค)
The fueling cities chews the best, and spit it out
(เดอะ fuelings ซิดีสฺ ชิว เดอะ เบ๊สท์ , แอนด์ ซพิท ดิธ เอ๊าท)
Biting quick, and moving fast
(ไบดิ้ง ควิค , แอนด์ มูฝอิง ฟาสท)
A need to wrap around some life
(อะ นี๊ด ทู แร๊พ อะราวนฺดฺ ซัม ไล๊ฟ)
A remedy for boredom like
(อะ เรมอิดิ ฟอร์ โบดัม ไล๊ค)
A referee between them and us
(อะ เรเฟอะรี บีทะวีน เด็ม แอนด์ อัซ)
A bruise she low, the pain will show
(อะ บรูส ชี โลว , เดอะ เพน วิล โชว์)
Idle minds get by
(ไอ๊เดิ้ล ไมนด์ เก็ท บาย)
Our world blew up, blew up, blew up
(เอ๊า เวิลด บลู อั๊พ , บลู อั๊พ , บลู อั๊พ)
Our world blew up, blew up, blew up
(เอ๊า เวิลด บลู อั๊พ , บลู อั๊พ , บลู อั๊พ)
Our world blew up, blew up, blew up
(เอ๊า เวิลด บลู อั๊พ , บลู อั๊พ , บลู อั๊พ)
Idle minds
(ไอ๊เดิ้ล ไมนด์)
Nobody has known me
(โนบอดี้ แฮ็ส โนน มี)
Nobody has loved me
(โนบอดี้ แฮ็ส ลัฝ มี)
Nobody has owned me
(โนบอดี้ แฮ็ส โอว์น มี)
Blow me away
(โบลว์ มี อะเวย์)
A need to wrap around some life
(อะ นี๊ด ทู แร๊พ อะราวนฺดฺ ซัม ไล๊ฟ)
A remedy but full of life
(อะ เรมอิดิ บั๊ท ฟูล อ็อฝ ไล๊ฟ)
Sell the world, the days to come
(เซลล์ เดอะ เวิลด , เดอะ เดย์ ทู คัม)
A referee sweep, between them and us
(อะ เรเฟอะรี สวี้พ , บีทะวีน เด็ม แอนด์ อัซ)
Falling up the stairs I met
(ฟ๊อลิง อั๊พ เดอะ สแทร์ ซาย เม็ท)
A soft target, design bullets
(อะ ซ๊อฟท ทาเก็ท , ดีไซนํ บัลเล่)
How could we sleep, through the impact
(ฮาว เคิด วี สลี๊พ , ทรู ดิ อิ๊มแพ็คท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Blow up คำอ่านไทย Ace Frehley

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น