เนื้อเพลง Ain’t Got No Dough คำอ่านไทย Eve

[Eve]
( [ อี๊ฟ ])
Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo
(โย , โย , โย , โย , โย , โย , โย)
Bet I make you a believer
(เบ๊ท ไอ เม้ค ยู อะ บิลีฝเฝอะ)
Fever, what you catch when you see her
(ฟี๊เฝ่อร , ว๊อท ยู แค็ทช เว็น ยู ซี เฮอ)
Cheater, that be you check your beeper 9-1-1
(ชีทเดอ , แดท บี ยู เช็ค ยุร บีเพอ 9 1 1)
Never Eve stressin’ for your lovin’
(เน๊เฝ่อร์ อี๊ฟ สเตสซิน ฟอร์ ยุร ลัฝวิน)
I don’t want none
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท นัน)
Peep her, two seater
(พีพ เฮอ , ทู ซีทเออะ)
Look at you n*gga actin’ like you need her
(ลุ๊ค แกท ยู เอ็น *gga แอสติน ไล๊ค ยู นี๊ด เฮอ)
You run blocks with your henney on the rocks
(ยู รัน บล๊อค วิธ ยุร henney ออน เดอะ ร๊อค)
You don’t think I see you wiling, thirsty n*gga want the cock, uh
(ยู ด้อนท์ ทริ๊งค ไอ ซี ยู wilings , เธิซทิ เอ็น *gga ว้อนท เดอะ ค๊อค , อา)
Let you live for a minute ‘fore I slide off
(เล็ท ยู ไล้ฝ ฟอร์ รา มิ๊หนิท โฟร์ ไอ สไล๊ด ออฟฟ)
Get you mad, holla no smokey ride off
(เก็ท ยู แม้ด , ฮอลละ โน สโมกคี่ ไรด์ ออฟฟ)
Stressing me, you ain’t blessing me
(สเตสซิง มี , ยู เอน บเลซซิง มี)
With your 96 Rolley glistening and impressing me
(วิธ ยุร 96 รอลรี่ กริสซินนิ่ง แอนด์ impressings มี)
Hear me though, want a job need a resume, ready though
(เฮียร มี โธ , ว้อนท ดา จ๊อบ นี๊ด อะ รีซูม , เร๊ดี้ โธ)
Cause my time is like Presume
(ค๊อส มาย ไทม์ อีส ไล๊ค พรีซูม)
You got petty dough and I’m here to let you know
(ยู ก็อท เพททิ โด แอนด์ แอม เฮียร ทู เล็ท ยู โนว์)
My time is priceless, so if you iceless, babygirl gotta go
(มาย ไทม์ อีส พไรซเล็ซ , โซ อิ๊ฟ ยู iceless , เบบี้เกิล กอททะ โก)

[1] – [Missy]
([ 1 ] [ มีซซิ ])
Ain’t got no dough
(เอน ก็อท โน โด)
Broke ass n*ggas ain’t got cash flow
(บโรค อาซ เอ็น *ggas เอน ก็อท แค๊ช โฟลว์)
Y’all know y’all can’t buy sh*t
(ยอล โนว์ ยอล แค็นท บาย ฌะ *ที)
See me in the club trying to impress this, heh
(ซี มี อิน เดอะ คลับ ทไรอิง ทู อิมเพรส ดิส , เอฮ)

[Repeat 1]
([ รีพี๊ท 1 ])

[Eve]
([ อี๊ฟ ])
Yo, yo
(โย , โย)
You can say I’m bless I know
(ยู แคน เซย์ แอม เบล๊ส ซาย โนว์)
N*ggas like ’em flashy drive a F50
(เอ็น *ggas ไล๊ค เอ็ม ฟแลฌอิ ไดร๊ฝ อะ F50)
Jets I go, go-tee y’all blow, H-Y-dro
(เจ๊ต ซาย โก , โก ที ยอล โบลว์ , เฮส วาย ดีโร)
Keep ’em leaning the club
(คี๊พ เอ็ม ลีนอิง เดอะ คลับ)
Hoochies screaming y’all don’t know
(ฮูชีด ซครีมอิง ยอล ด้อนท์ โนว์)
Many b*tches follow me
(เมนอิ บี *tches ฟ๊อลโล่ว มี)
Daddy licking out your tongue, wanna swallow me
(แดดดิ ลิกคิง เอ๊าท ยุร ทั๊ง , วอนนา สว๊อลโล่ว มี)
Wanna pile me, never put no smile on me
(วอนนา ไพล์ มี , เน๊เฝ่อร์ พุท โน สไมล์ ออน มี)
Better stop that
(เบ๊ทเท่อร์ สท๊อพ แดท)
Wanna see me beggin’ for your chips
(วอนนา ซี มี เบคกิน ฟอร์ ยุร ชิพ)
Bet I doubt that
(เบ๊ท ไอ เดาท แดท)
Whatcha lookin at huh?
(วอทชา ลุคกิน แอ็ท ฮู)
Still speakin’ to me think you pushin’ it huh?
(สทิลล สปีกิน ทู มี ทริ๊งค ยู พรุซชิน หนิด ฮู)
Know you p*ssy cat run
(โนว์ ยู พี *ssy แค๊ท รัน)
Cause this b*tch is gonna bite
(ค๊อส ดิส บี *tch อีส กอนนะ ไบ้ท์)
I don’t light fire
(ไอ ด้อนท์ ไล๊ท ไฟเออะร)
Grab it, choke it, hold it down
(แกร๊บ อิท , โชค อิท , โฮลด์ ดิท เดาน)
Ride it ruff ryde
(ไรด์ อิท รัฟ ไรท์)
I can give you what you need
(ไอ แคน กี๊ฝ ยู ว๊อท ยู นี๊ด)
Or give you what you like
(ออ กี๊ฝ ยู ว๊อท ยู ไล๊ค)
But the pay is kind of the low
(บั๊ท เดอะ เพย์ อีส ไคนด์ อ็อฝ เดอะ โลว)
So this p*ssy pawn stride
(โซ ดิส พี *ssy พอน ซทไรด)
Wishin’ you could touch me, lust me
(วิซชิน ยู เคิด ทั๊ช มี , ลัซท มี)
Listen up daddy you ain’t ready for the bed
(ลิ๊สซึ่น อั๊พ แดดดิ ยู เอน เร๊ดี้ ฟอร์ เดอะ เบ๊ด)
Try-na to give it up
(ธราย นา ทู กี๊ฝ อิท อั๊พ)

[Repeat 1 [2x]]
([ รีพี๊ท 1 [ 2x ] ])

[Eve]
([ อี๊ฟ ])
Yo, yo
(โย , โย)
Swizz got beats locked
(สวิซ ก็อท บีท ล๊อค)
Every time I drop sh*t’s hot
(เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ ไอ ดรอพ ฌะ *ts ฮอท)
Think not and it don’t stop
(ทริ๊งค น็อท แอนด์ ดิท ด้อนท์ สท๊อพ)
This b*tch top notch and
(ดิส บี *tch ท๊อพ น็อช แอนด์)
Y’all keep watching
(ยอล คี๊พ วัทชิง)
Play the back baby while your team keep flockin’
(เพลย์ เดอะ แบ็ค เบ๊บี้ ไวล์ ยุร ทีม คี๊พ flockin)
Try-na to touch my ass
(ธราย นา ทู ทั๊ช มาย อาซ)
You ain’t got the strength to mount this stallion, I pass
(ยู เอน ก็อท เดอะ ซทเร็งธ ทู เมานท ดิส ซแทลยัน , ไอ เพซ)
Whiling out I dash
(Whilings เอ๊าท ไอ แด็ฌ)
To that type of thug that’s about they business
(ทู แดท ไท๊พ อ็อฝ ธัก แด้ท อะเบ๊าท เด บีสเน็ซ)
Piling out that cash
(พลายลิง เอ๊าท แดท แค๊ช)
Long line of credit cause I like my thug to last
(ลอง ไลน์ อ็อฝ เคร๊ดิท ค๊อส ไอ ไล๊ค มาย ธัก ทู ล๊าสท)
See they like it when I talk back
(ซี เด ไล๊ค อิท เว็น นาย ท๊อล์ค แบ็ค)
Dough stack, cut backs, we don’t want that
(โด ซแท็ค , คัท แบ็ค , วี ด้อนท์ ว้อนท แดท)
Frontin’ but you flaunt that
(ฟ้อนดิน บั๊ท ยู ฟลอนท แดท)
Somethin’ whatcha want black
(ซัมติน วอทชา ว้อนท แบล๊ค)
Cheap stack, keep that
(ชี๊พ ซแท็ค , คี๊พ แดท)
Fake money n*gga, fake thug
(เฟ้ค มั๊นนี่ เอ็น *gga , เฟ้ค ธัก)
We don’t need that
(วี ด้อนท์ นี๊ด แดท)
What’s that all about
(ว๊อท แดท ดอร์ อะเบ๊าท)
I can see you from a mile running at the mouth
(ไอ แคน ซี ยู ฟรอม มา ไมล รันนิง แอ็ท เดอะ เม๊าธ)
Lies poppin’ out
(ไล พอพปิน เอ๊าท)
Claimin’ you’s a hustlin’ type of n*gga, cut it out
(คลีมมิน ยู ซา ฮัสลิน ไท๊พ อ็อฝ เอ็น *gga , คัท ดิธ เอ๊าท)
You’s an average type of cat
(ยู แอน แอ๊ฝเฝอร์เหรจ ไท๊พ อ็อฝ แค๊ท)
No money, no clout
(โน มั๊นนี่ , โน เคาทฺ)

[Missy]
([ มีซซิ ])
When Missy flow I give y’all fever, yo
(เว็น มีซซิ โฟลว์ ไอ กี๊ฝ ยอล ฟี๊เฝ่อร , โย)
If your b*tch is ugly you don’t need her
(อิ๊ฟ ยุร บี *tch อีส อั๊กลี่ ยู ด้อนท์ นี๊ด เฮอ)
Feed her to a wild pack of cheetas
(ฟี เฮอ ทู อะ ไวลด์ แพ็ค อ็อฝ cheetas)
Yo I let y’all b*tches see I’m off the meter, heater
(โย ไอ เล็ท ยอล บี *tches ซี แอม ออฟฟ เดอะ มิ๊เท่อร์ , ฮีทเออะ)
Me and Eve give ya seizures
(มี แอนด์ อี๊ฟ กี๊ฝ ยา ซีเฉอะ)
Know I put your n*ggas down on their knees uhh, eat up
(โนว์ ไอ พุท ยุร เอ็น *ggas เดาน ออน แดร์ นี อา , อี๊ท อั๊พ)
Then we treat you like skeezers, yo let me
(เด็น วี ทรี๊ท ยู ไล๊ค skeezers , โย เล็ท มี)
Let me take a quick breather [Ahhh!]
(เล็ท มี เท้ค เก ควิค บรีฑเออะ [ อาห์ ! ])
Yo do y’all smell them trees huh?
(โย ดู ยอล สเมลล์ เด็ม ทรี ฮู)
Do you hear them bangin’ Swizz Beats huh?
(ดู ยู เฮียร เด็ม แบงงิน สวิซ บีท ฮู)
Oh do you feel the rappin’ Missy huh?
(โอ ดู ยู ฟีล เดอะ แรพปิน มีซซิ ฮู)
Well where you wanna roll wit me huh? me huh?
(เวลล แวร์ ยู วอนนา โรลล วิท มี ฮู มี ฮู)
One-two Misdemeanor
(วัน ทู มิซดิมีนเออะ)
Yeah, yeah, yeah
(เย่ , เย่ , เย่)
Mutherf*cker now, mutherf*cker now what?
(Mutherf*cker นาว , mutherf*cker นาว ว๊อท)
Aiight
(Aiight)

[feat. Missy ‘Misdemeanor’ Elliott]
([ ฟีท มีซซิ มิซดิมีนเออะ เอลลีเอด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ain’t Got No Dough คำอ่านไทย Eve

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น