เนื้อเพลง Sharkey’s Day คำอ่านไทย Laurie Anderson

Sun’s coming up. Like a big bald head.
( ซัน คัมอิง อั๊พ ไล๊ค เก บิ๊ก บาลดฺ เฮด)
Poking up over the grocery store.
(พุคกิง อั๊พ โอ๊เฝ่อร เดอะ กโรเซอะริ สโทร์)
It’s Sharkey’s day. It’s Sharkey’s day today.
(อิทซ Sharkeys เดย์ อิทซ Sharkeys เดย์ ทูเดย์)
Sharkey wakes up and Sharkey says: There was this man…
(Sharkey เว้ค อั๊พ แอนด์ Sharkey เซย์ : แดร์ วอส ดิส แมน)
And there was this road…And if only I could remember these dreams…
(แอนด์ แดร์ วอส ดิส โร้ด แอนด์ อิ๊ฟ โอ๊นลี่ ไอ เคิด รีเม๊มเบ่อร์ ฑิส ดรีม)
I know they’re trying to tell me…something.
(ไอ โนว์ เดรว ทไรอิง ทู เทลล มี ซัมติง)
Ooooeee. Strange dreams.[Strange dreams]. Oh yeah.
(Ooooeee สเทร๊งจ ดรีม [ สเทร๊งจ ดรีม ] โอ เย่)

And Sharkey says: I turn around, it’s fear. I turn around aagain
(แอนด์ Sharkey เซย์ : ไอ เทิร์น อะราวนฺดฺ , อิทซ เฟียร์ ไอ เทิร์น อะราวนฺดฺ aagain)
And it’s love. Oh yeah. Strange dreams.
(แอนด์ อิทซ ลัฝ โอ เย่ สเทร๊งจ ดรีม)
And the little girls sing:Oooee Sharkey.
(แอนด์ เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล เกิร์ล ซิง : Oooee Sharkey)
And the manager says: Mr. Sharkey? He’s not at his desk right now.
(แอนด์ เดอะ แมนอิเจอะ เซย์ : มีซเทอะ Sharkey อีส น็อท แอ็ท ฮิส เดสคํ ไร๊ท นาว)
Could I take a message?
(เคิด ดาย เท้ค เก เม๊สเสจ)
And the little girls sing:Oooeee Sharkey. He’s Mister Heartbreak.
(แอนด์ เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล เกิร์ล ซิง : Oooeee Sharkey อีส มิ๊สเทอร์ ฮาร์ทเบรก)
They sing: Oooeee Sharkey. Yeah. He’s Mister Heartbreak.
(เด ซิง : Oooeee Sharkey เย่ อีส มิ๊สเทอร์ ฮาร์ทเบรก)

And Sharkey says: All of nature talks to me. If I could just
(แอนด์ Sharkey เซย์ : ออล อ็อฝ เน๊เจ้อร์ ท๊อล์ค ทู มี อิ๊ฟ ฟาย เคิด จั๊สท)
figure out what it was trying to tell me. Listen!
(ฟิ๊กเก้อร เอ๊าท ว๊อท ดิธ วอส ทไรอิง ทู เทลล มี ลิ๊สซึ่น !)
Trees are swinging in the breeze. They’re talking to me.
(ทรี แซร์ สวิงงิง อิน เดอะ บร๊ซ เดรว ทอคอิง ทู มี)
Insects are rubbing their legs together.
(อิ๊นเส็คท แซร์ รับบิง แดร์ เล้ก ทูเก๊ทเธ่อร์)
They’re all talking. They’re talking to me. And short animals-
(เดรว ออล ทอคอิง เดรว ทอคอิง ทู มี แอนด์ ช๊อร์ท แอ๊นิมอล)
They’re bucking up on their hind legs. Talking. Talking to me.
(เดรว buckings อั๊พ ออน แดร์ ไฮนด เล้ก ทอคอิง ทอคอิง ทู มี)
Hey! Look out! Bugs are crawling up my legs!
(เฮ ! ลุ๊ค เอ๊าท ! บั๊ก แซร์ คอลลิง อั๊พ มาย เล้ก !)
You know? I’d rather see this on TV. Tones it down.
(ยู โนว์ อาย ร๊าเธ่อร์ ซี ดิส ออน ทีวี โทน ซิท เดาน)
And Sharkey says: I turn around, it’s fear.
(แอนด์ Sharkey เซย์ : ไอ เทิร์น อะราวนฺดฺ , อิทซ เฟียร์)
I turn around again, and it’s love.
(ไอ เทิร์น อะราวนฺดฺ อะเกน , แอนด์ อิทซ ลัฝ)
Nobody knows me. Nobody knows my name.
(โนบอดี้ โนว์ มี โนบอดี้ โนว์ มาย เนม)

And Sharkey says: All night long I think of those little planes up there.
(แอนด์ Sharkey เซย์ : ออล ไน๊ท ลอง ไอ ทริ๊งค อ็อฝ โฑส ลิ๊ทเทิ่ล เพลน อั๊พ แดร์)
Flying around. UYou can’t even see them. They’re specks!
(ฟไลอิง อะราวนฺดฺ UYou แค็นท อี๊เฝ่น ซี เด็ม เดรว ซเพ็ค !)
And they’re full of tiny people. Going places.
(แอนด์ เดรว ฟูล อ็อฝ ไท๊นี่ พี๊เพิ่ล โกอิ้ง เพลส)
And Sharkey says: You know? I bet they could all land
(แอนด์ Sharkey เซย์ : ยู โนว์ ไอ เบ๊ท เด เคิด ออล แลนด์)
on the head of a pin.
(ออน เดอะ เฮด อ็อฝ อะ พิน)
And the little girls sing: Ooooeee. Sharkey!
(แอนด์ เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล เกิร์ล ซิง : Ooooeee Sharkey !)
He’s Mister Heartbreak. They sing: Oooeee. That Sharkey!
(อีส มิ๊สเทอร์ ฮาร์ทเบรก เด ซิง : Oooeee แดท Sharkey !)
He’s a slow dance on the edge of the lake. He’s a whole landscape
(อีส ซา สโลว์ แด๊นซ์ ออน ดิ เอจ อ็อฝ เดอะ เล้ค อีส ซา โฮล แรนสเคป)
gone to seed. He’s gone wild! He’s screeching tires
(กอน ทู ซี อีส กอน ไวลด์ ! อีส screechings ไทร์)
on an oil slick at midnight on the road to Boston a long time ago.
(ออน แอน ออยล์ ซลิค แกท มิดไนท์ ออน เดอะ โร้ด ทู บอซตัน อะ ลอง ไทม์ อะโก)
And Sharkey says: Lights! Camera! Action! TIMBER!
(แอนด์ Sharkey เซย์ : ไล๊ท ! แค๊เมร่า ! แอคฌัน ! ทีมเบอะ !)
At the beginning of the movie, they know they have to find each other.
(แอ็ท เดอะ บีกีนนิง อ็อฝ เดอะ มูวี่ , เด โนว์ เด แฮ็ฝ ทู ไฟนด์ อีช อ๊อเธ่อร์)
But they ride off in opposite directions.
(บั๊ท เด ไรด์ ออฟฟ อิน อ๊อพโพสิท ดิเรคฌัน)

Sharkey says: I turn around, it’s fear.
(Sharkey เซย์ : ไอ เทิร์น อะราวนฺดฺ , อิทซ เฟียร์)
I turn around again, and it’s love.
(ไอ เทิร์น อะราวนฺดฺ อะเกน , แอนด์ อิทซ ลัฝ)
Nobody knows me. Nobody knows my name.
(โนบอดี้ โนว์ มี โนบอดี้ โนว์ มาย เนม)

You know? They’re growing mechanical trees.
(ยู โนว์ เดรว กโรอิง มิแคนอิแค็ล ทรี)
They grow to their full height. And then they chop themselves down.
(เด โกรว์ ทู แดร์ ฟูล ไฮท แอนด์ เด็น เด ช๊อพ เฑ็มเซลฝส เดาน)
Sharkey says: All of life comes from some strange lagoon.
(Sharkey เซย์ : ออล อ็อฝ ไล๊ฟ คัม ฟรอม ซัม สเทร๊งจ ละกูน)
It rises up, it bucks up to it’s full height from a boggy swamp
(อิท ไร๊ส อั๊พ , อิท บั๊ค อั๊พ ทู อิทซ ฟูล ไฮท ฟรอม มา บอกกิ ซว็อมพ)
on a foggy night. It creeps into your house. It’s life! It’s life!
(ออน อะ ฟอกกิ ไน๊ท ดิธ ครีพ อิ๊นทู ยุร เฮ้าส อิทซ ไล๊ฟ ! อิทซ ไล๊ฟ !)
I turn around, it’s fear. I turn around again, and it’s love.
(ไอ เทิร์น อะราวนฺดฺ , อิทซ เฟียร์ ไอ เทิร์น อะราวนฺดฺ อะเกน , แอนด์ อิทซ ลัฝ)
Nobody knows me. Nobody knows my name.
(โนบอดี้ โนว์ มี โนบอดี้ โนว์ มาย เนม)

Deep in the heart of darkest America. Home of the brave.
(ดี๊พ อิน เดอะ ฮาร์ท อ็อฝ ดาร์คเนท อะเมริคะ โฮม อ็อฝ เดอะ เบร๊ฝ)
Ha! Ha! Ha! You’ve already paid for this. Listen to my heart beat.
(ฮา ! ฮา ! ฮา ! ยู๊ฟ ออลเร๊ดี้ เพลด ฟอร์ ดิส ลิ๊สซึ่น ทู มาย ฮาร์ท บีท)

And the little girls sing: Oooeee Sharkey. He’s a slow dance
(แอนด์ เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล เกิร์ล ซิง : Oooeee Sharkey อีส ซา สโลว์ แด๊นซ์)
on the edge of the lake. They sing:Ooooeeee. Sharkey.
(ออน ดิ เอจ อ็อฝ เดอะ เล้ค เด ซิง : Ooooeeee Sharkey)
HEe’s Mister Heartbreak.
(ฮี มิ๊สเทอร์ ฮาร์ทเบรก)
Paging Mr. Sharkey. White courtesy telephone please.
(เพจจิ้ง มีซเทอะ Sharkey ไว๊ท เคอเทะซิ เท๊ลเลโฟน พลีซ)
And Sharkey says: I turn around, it’s fear.
(แอนด์ Sharkey เซย์ : ไอ เทิร์น อะราวนฺดฺ , อิทซ เฟียร์)
I turn around again, and it’s love.
(ไอ เทิร์น อะราวนฺดฺ อะเกน , แอนด์ อิทซ ลัฝ)
And the little girls sing:Ooooeee Sharkey. Yeah.
(แอนด์ เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล เกิร์ล ซิง : Ooooeee Sharkey เย่)
On top of Old Smokey all covered with snow.
(ออน ท๊อพ อ็อฝ โอลด์ สโมกคี่ ออล โค๊ฝเฝ่อร์ วิธ สโนว์)
That’s where I wanna, that’s where I’m gonna
(แด้ท แวร์ ไอ วอนนา , แด้ท แวร์ แอม กอนนะ)
That’s where I’m gonna go.
(แด้ท แวร์ แอม กอนนะ โก)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Sharkey’s Day คำอ่านไทย Laurie Anderson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น