เนื้อเพลง Murder by Numbers คำอ่านไทย The Police

Once that you’ve decided on a killing,
( วั๊นซ แดท ยู๊ฟ ดีไซด์ ออน อะ คีลลิง ,)
First you make a stone of your heart.
(เฟิร์สท ยู เม้ค เก สโทน อ็อฝ ยุร ฮาร์ท)
And if you find that your hands are still willing,
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู ไฟนด์ แดท ยุร แฮนด์ แซร์ สทิลล วีลลิง ,)
Then you can turn a murder into art.
(เด็น ยู แคน เทิร์น อะ เม๊อร์เด้อร์ อิ๊นทู อาร์ท)

There really isn’t any need for bloodshed,
(แดร์ ริแอ็ลลิ อีสซึ่น เอ๊นี่ นี๊ด ฟอร์ bloodshed ,)
You just do it with a little more finesse.
(ยู จั๊สท ดู อิท วิธ อะ ลิ๊ทเทิ่ล โม ฟิเนซ)
If you can slip a tablet into someone’s coffee,
(อิ๊ฟ ยู แคน สลิ๊พ อะ แท๊บเหล็ท อิ๊นทู ซัมวัน คีอฟฟี่ ,)
Then it avoids an awful lot of mess.
(เด็น หนิด อะฝอยด แอน ออฟุล ล็อท อ็อฝ เมซ)

It’s murder by numbers, 1, 2, 3,
(อิทซ เม๊อร์เด้อร์ บาย นั๊มเบ้อร์ , 1 , 2 , 3 ,)
It’s as easy to learn as your ABC.
(อิทซ แอส อีสอิ ทู เลิร์น แอส ยุร ABC)
Murder by numbers, 1, 2, 3,
(เม๊อร์เด้อร์ บาย นั๊มเบ้อร์ , 1 , 2 , 3 ,)
It’s as easy to learn as your ABC.
(อิทซ แอส อีสอิ ทู เลิร์น แอส ยุร ABC)

Now if you have a taste for this experience
(นาว อิ๊ฟ ยู แฮ็ฝ อะ เท๊ซท ฟอร์ ดิส เอ็กซพี๊เหรียนซํ)
And you’re flushed with your very first success,
(แอนด์ ยัวร์ ฟลัช วิธ ยุร เฝ๊รี่ เฟิร์สท ซัคเซสส ,)
Then you must try a twosome or a threesome
(เด็น ยู มัสท์ ธราย อะ ทูซัม ออ รา threesome)
And you’ll find your conscience bothers you much less
(แอนด์ โยว ไฟนด์ ยุร คอนเฌ็นซ บ๊อเทร่อรฺ ยู มัช เลซ)

Because murder is like anything you take to
(บิคอส เม๊อร์เด้อร์ อีส ไล๊ค เอนอิธิง ยู เท้ค ทู)
It’s a habit-forming need for more and more.
(อิทซ ซา แฮ๊บบิท ฟอร์มิง นี๊ด ฟอร์ โม แอนด์ โม)
You can bump off every member of your family
(ยู แคน บั๊มพํ ออฟฟ เอ๊เฝอร์รี่ เม๊มเบ่อร์ อ็อฝ ยุร แฟ๊มิลี่)
And anybody else you find a bore
(แอนด์ เอนอิบอดิ เอ๊ลส ยู ไฟนด์ อะ บอรฺ)

Because it’s murder by numbers, 1, 2, 3,
(บิคอส อิทซ เม๊อร์เด้อร์ บาย นั๊มเบ้อร์ , 1 , 2 , 3 ,)
It’s as easy to learn as your ABC
(อิทซ แอส อีสอิ ทู เลิร์น แอส ยุร ABC)
Murder by numbers, 1, 2, 3,
(เม๊อร์เด้อร์ บาย นั๊มเบ้อร์ , 1 , 2 , 3 ,)
It’s as easy to learn as your ABC.
(อิทซ แอส อีสอิ ทู เลิร์น แอส ยุร ABC)

Now you can join the ranks of the illustrious
(นาว ยู แคน จอย เดอะ แร๊งค อ็อฝ ดิ อิลัซทเรียซ)
In history’s great dark hall of fame.
(อิน ฮิสทรี่ เกรท ด๊าร์ค ฮอลล์ อ็อฝ เฟม)
All our greatest killers were industrious
(ออล เอ๊า เกสเดด คีลเลอะ เวอ อินดัซทเรียซ)
At least the ones that we all know by name.
(แอ็ท ลีซท ดิ วัน แดท วี ออล โนว์ บาย เนม)

But you can reach the top of your profession
(บั๊ท ยู แคน รี๊ช เดอะ ท๊อพ อ็อฝ ยุร พโระเฟฌอัน)
If you become the leader of the land,
(อิ๊ฟ ยู บีคัม เดอะ ลีดเออะ อ็อฝ เดอะ แลนด์ ,)
For murder is the sport of the elected,
(ฟอร์ เม๊อร์เด้อร์ อีส เดอะ สพอร์ท อ็อฝ ดิ อิเล็คท ,)
And you don’t need to lift a finger of your hand
(แอนด์ ยู ด้อนท์ นี๊ด ทู ลิฟท ดา ฟิ๊งเก้อร อ็อฝ ยุร แฮนด์)

Because it’s murder by numbers, 1, 2, 3,
(บิคอส อิทซ เม๊อร์เด้อร์ บาย นั๊มเบ้อร์ , 1 , 2 , 3 ,)
It’s as easy to learn as your ABC.
(อิทซ แอส อีสอิ ทู เลิร์น แอส ยุร ABC)
Murder by numbers, 1, 2, 3,
(เม๊อร์เด้อร์ บาย นั๊มเบ้อร์ , 1 , 2 , 3 ,)
It’s as easy to learn as your A, B, C, D, E,……….
(อิทซ แอส อีสอิ ทู เลิร์น แอส ยุร รา , บี , ซี , ดี , อี ,)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Murder by Numbers คำอ่านไทย The Police

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น