เนื้อเพลง Bar One คำอ่านไทย Dr. Dre

[Ms. Roq]: Damn girl, it is hotter than a motherf*cker up in here
( [ เอมสฺ Roq ] : แดมนํ เกิร์ล , อิท อีส ฮอทเดอ แฑ็น อะ motherf*cker อั๊พ อิน เฮียร)
[Traci Nelson]: You got that right
([ Traci เนลซัน ] : ยู ก็อท แดท ไร๊ท)
[Ms. Roq]: I need to go to the bar and get me a drink, please!
([ เอมสฺ Roq ] : ไอ นี๊ด ทู โก ทู เดอะ บาร์ แอนด์ เก็ท มี อะ ดริ๊งค , พลีซ !)
[Traci Nelson]: Yes!
([ Traci เนลซัน ] : เย็ซ !)
[Ms. Roq]: Hello!
([ เอมสฺ Roq ] : เฮ็ลโล !)
[Eddie Griffin]: Sh*t, what the f*ck you want?
([ เอดดี กรีฟฟิน ] : ฌะ *ที , ว๊อท เดอะ เอฟ *ck ยู ว้อนท)
[Traci Nelson]: Hmmm…
([ Traci เนลซัน ] : ฮึม)
[Ms. Roq]: Let me get a Cosmo
([ เอมสฺ Roq ] : เล็ท มี เก็ท ดา คอสโมะ)
[Eddie Griffin]: What the f*ck you want
([ เอดดี กรีฟฟิน ] : ว๊อท เดอะ เอฟ *ck ยู ว้อนท)
[Traci Nelson]: Damn, I’ma have an Apple Martini
([ Traci เนลซัน ] : แดมนํ , แอมอา แฮ็ฝ แอน แอพ มาทีนี่)
[Ms. Roq]: This motherf*cker drunk as a mother…
([ เอมสฺ Roq ] : ดิส motherf*cker ดรั๊งค แอส ซา ม๊าเธ่อร์)
[Eddie Griffin]: Thirst b*tches
([ เอดดี กรีฟฟิน ] : เทริ๊สท บี *tches)
[Ms. Roq]: This a drunken-ass n*gga
([ เอมสฺ Roq ] : ดิส ซา ดรังคเอ็น อาซ เอ็น *gga)
[Traci Nelson]: Oh, ooh, sh*t girl, these n*ggas are lookin’ overe here. Oh, sh*t. Don’t look, don’t look
([ Traci เนลซัน ] : โอ , อู้ , ฌะ *ที เกิร์ล , ฑิส เอ็น *ggas แซร์ ลุคกิน overe เฮียร โอ , ฌะ *ที ด้อนท์ ลุ๊ค , ด้อนท์ ลุ๊ค)
[Ms. Roq]: Damn, what’s ip, what they look like though?
([ เอมสฺ Roq ] : แดมนํ , ว๊อท ip , ว๊อท เด ลุ๊ค ไล๊ค โธ)
[Traci Nelson]: Sh*t, sh*t, damn, they look, they look aight
([ Traci เนลซัน ] : ฌะ *ที , ฌะ *ที , แดมนํ , เด ลุ๊ค , เด ลุ๊ค ไอชฺ)
[Ms. Roq]: They f*ckable? What’s up, is they f*ckable? Or what?
([ เอมสฺ Roq ] : เด เอฟ *ckable ว๊อท อั๊พ , อีส เด เอฟ *ckable ออ ว๊อท)
[Traci Nelson]: [laughing] Shh, chill out, chill out
([ Traci เนลซัน ] : [ ลาฟอิง ] เอสเชช , ชิล เอ๊าท , ชิล เอ๊าท)
[Ms. Roq]: What?
([ เอมสฺ Roq ] : ว๊อท)
[Traci Nelson]: Here they come
([ Traci เนลซัน ] : เฮียร เด คัม)
[Ms. Roq]: What?
([ เอมสฺ Roq ] : ว๊อท)
[Traci Nelson]: Here they come! Chill out, damn…
([ Traci เนลซัน ] : เฮียร เด คัม ! ชิล เอ๊าท , แดมนํ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Bar One คำอ่านไทย Dr. Dre

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น