เนื้อเพลง Winter Wonder Land คำอ่านไทย Animal Collective

Mold of the fall
( โมลด์ อ็อฝ เดอะ ฟอลล์)
I have been frozen there for days
(ไอ แฮ็ฝ บีน โฟ๊เซน แดร์ ฟอร์ เดย์)
With headlights reflecting in my face
(วิธ เฮดไลท์ รีเฟคติ้ง อิน มาย เฟซ)
I’m iced and cold on your lawn
(แอม ไอ๊ซ์ แอนด์ โคลด์ ออน ยุร ลอน)

But inside I’m okay
(บั๊ท อิ๊นไซด์ แอม โอเค)
I can live without your dime [?]
(ไอ แคน ไล้ฝ วิธเอ๊าท ยุร ไดม [ ])
Where snowmen never melt
(แวร์ snowmen เน๊เฝ่อร์ เม้ลท)
Instead they all went shy
(อินสเท๊ด เด ออล เว็นท ชาย)

And if you don’t believe in fantasy
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ บีลี๊ฝ อิน แฟนทะซิ)
Then don’t believe in fantasy
(เด็น ด้อนท์ บีลี๊ฝ อิน แฟนทะซิ)
Do you not believe in fantasy because it gets you down?
(ดู ยู น็อท บีลี๊ฝ อิน แฟนทะซิ บิคอส อิท เก็ท ยู เดาน)
If you don’t believe it’s raining
(อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ บีลี๊ฝ อิทซ เรนนิง)
I won’t tell you that it’s raining
(ไอ ว็อนท เทลล ยู แดท อิทซ เรนนิง)
Do you not believe it’s raining just because it gets you down?
(ดู ยู น็อท บีลี๊ฝ อิทซ เรนนิง จั๊สท บิคอส อิท เก็ท ยู เดาน)
And if you don’t believe in happiness
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ บีลี๊ฝ อิน แฮพพิเน็ซ)
Then don’t believe in happiness
(เด็น ด้อนท์ บีลี๊ฝ อิน แฮพพิเน็ซ)
Don’t believe in happiness, but then you might be down
(ด้อนท์ บีลี๊ฝ อิน แฮพพิเน็ซ , บั๊ท เด็น ยู ไมท บี เดาน)
If you don’t believe you’re crying
(อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ บีลี๊ฝ ยัวร์ คไรอิง)
Then don’t believe you’re crying
(เด็น ด้อนท์ บีลี๊ฝ ยัวร์ คไรอิง)
Do you not believe you’re crying just because it gets you down?
(ดู ยู น็อท บีลี๊ฝ ยัวร์ คไรอิง จั๊สท บิคอส อิท เก็ท ยู เดาน)

Our bones are hardwired
(เอ๊า โบน แซร์ hardwired)
And we go dancing on the lake
(แอนด์ วี โก แด็นซิง ออน เดอะ เล้ค)
And sleds will carry us tonight
(แอนด์ ซเล็ด วิล แค๊รรี่ อัซ ทูไน๊ท)
And snowflakes will blow us on our way
(แอนด์ สโนว์เฟค วิล โบลว์ อัซ ออน เอ๊า เวย์)

They slide to the sky
(เด สไล๊ด ทู เดอะ สกาย)
Rainbow ice slide downhill
(เรนโบว์ ไอ๊ซ์ สไล๊ด ดาวฮิว)
Tears are frozen lovers [?]
(เทียร์ แซร์ โฟ๊เซน ลัฝเออะ [ ])
So we smile when we’re crying
(โซ วี สไมล์ เว็น เวีย คไรอิง)

And if you don’t believe in fantasy
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ บีลี๊ฝ อิน แฟนทะซิ)
Then don’t believe in fantasy
(เด็น ด้อนท์ บีลี๊ฝ อิน แฟนทะซิ)
Do you not believe in fantasy because it gets you down?
(ดู ยู น็อท บีลี๊ฝ อิน แฟนทะซิ บิคอส อิท เก็ท ยู เดาน)
If you don’t believe it’s raining
(อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ บีลี๊ฝ อิทซ เรนนิง)
I won’t tell you that it’s raining
(ไอ ว็อนท เทลล ยู แดท อิทซ เรนนิง)
Do you not believe it’s raining just because it gets you down?
(ดู ยู น็อท บีลี๊ฝ อิทซ เรนนิง จั๊สท บิคอส อิท เก็ท ยู เดาน)
And if you don’t believe in happiness
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ บีลี๊ฝ อิน แฮพพิเน็ซ)
Then don’t believe in happiness
(เด็น ด้อนท์ บีลี๊ฝ อิน แฮพพิเน็ซ)
Don’t believe in happiness, but then you might be down
(ด้อนท์ บีลี๊ฝ อิน แฮพพิเน็ซ , บั๊ท เด็น ยู ไมท บี เดาน)
If you don’t believe you’re dying
(อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ บีลี๊ฝ ยัวร์ ไดอิง)
Then don’t believe you’re dying
(เด็น ด้อนท์ บีลี๊ฝ ยัวร์ ไดอิง)
Do you not believe you’re dying just because it gets you down?
(ดู ยู น็อท บีลี๊ฝ ยัวร์ ไดอิง จั๊สท บิคอส อิท เก็ท ยู เดาน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Winter Wonder Land คำอ่านไทย Animal Collective

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น