เนื้อเพลง I Love to Say F*ck คำอ่านไทย Wednesday 13

F*CK
( เอฟ *CK)

Well I ain’t got a f*cking problem
(เวลล ไอ เอน ก็อท ดา เอฟ *คิง โพร๊เบล่ม)
I just love to say f*ck
(ไอ จั๊สท ลัฝ ทู เซย์ เอฟ *ck)
And I don’t care who’s around me
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ แคร์ ฮู อะราวนฺดฺ มี)
I could really give a f*ck
(ไอ เคิด ริแอ็ลลิ กี๊ฝ อะ เอฟ *ck)
And I don’t care if you’re my mother
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ แคร์ อิ๊ฟ ยัวร์ มาย ม๊าเธ่อร์)
Or my motherf*cking father
(ออ มาย motherf*คิง ฟ๊าเท่อร)
I could really give a f*ck now
(ไอ เคิด ริแอ็ลลิ กี๊ฝ อะ เอฟ *ck นาว)
That ain’t my motherf*cking problem
(แดท เอน มาย motherf*คิง โพร๊เบล่ม)

Oh, yeah
(โอ , เย่)
I love to say f*ck when I’m driving in my car
(ไอ ลัฝ ทู เซย์ เอฟ *ck เว็น แอม ดรายวิง อิน มาย คารํ)
F*ck when I’m walking in the f*cking park
(เอฟ *ck เว็น แอม วอคกิง อิน เดอะ เอฟ *คิง พาร์ค)
F*ck you if you don’t like what I say
(เอฟ *ck ยู อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ ไล๊ค ว๊อท ไอ เซย์)
I love to say f*ck every f*cking day
(ไอ ลัฝ ทู เซย์ เอฟ *ck เอ๊เฝอร์รี่ เอฟ *คิง เดย์)
Oh yeah
(โอ เย่)

I love to say f*ck
(ไอ ลัฝ ทู เซย์ เอฟ *ck)
I love to say f*ck
(ไอ ลัฝ ทู เซย์ เอฟ *ck)
I love to say f*ck
(ไอ ลัฝ ทู เซย์ เอฟ *ck)
I love to say f*ck
(ไอ ลัฝ ทู เซย์ เอฟ *ck)

Well I hope I don’t offend you
(เวลล ไอ โฮพ ไอ ด้อนท์ อ๊อฟเฟ่นด ยู)
When I say the word f*ck
(เว็น นาย เซย์ เดอะ เวิร์ด เอฟ *ck)
I guess you had it coming to you
(ไอ เกสส ยู แฮ็ด ดิท คัมอิง ทู ยู)
You’re such a worthless little f*ck
(ยัวร์ ซัช อะ เวิธเล็ซ ลิ๊ทเทิ่ล เอฟ *ck)
And I don’t care if you’re my mother
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ แคร์ อิ๊ฟ ยัวร์ มาย ม๊าเธ่อร์)
Or my motherf*cking father
(ออ มาย motherf*คิง ฟ๊าเท่อร)
I could really give a f*ck now
(ไอ เคิด ริแอ็ลลิ กี๊ฝ อะ เอฟ *ck นาว)
That ain’t my motherf*cking problem
(แดท เอน มาย motherf*คิง โพร๊เบล่ม)

Oh, yeah
(โอ , เย่)
I love to say f*ck when I’m driving in my car
(ไอ ลัฝ ทู เซย์ เอฟ *ck เว็น แอม ดรายวิง อิน มาย คารํ)
F*ck when I’m walking in the f*cking park
(เอฟ *ck เว็น แอม วอคกิง อิน เดอะ เอฟ *คิง พาร์ค)
F*ck you if you don’t like what I say
(เอฟ *ck ยู อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ ไล๊ค ว๊อท ไอ เซย์)
I love to say f*ck every f*cking day
(ไอ ลัฝ ทู เซย์ เอฟ *ck เอ๊เฝอร์รี่ เอฟ *คิง เดย์)
Oh yeah
(โอ เย่)

I love to say f*ck
(ไอ ลัฝ ทู เซย์ เอฟ *ck)
I love to say f*ck
(ไอ ลัฝ ทู เซย์ เอฟ *ck)
I love to say f*ck
(ไอ ลัฝ ทู เซย์ เอฟ *ck)
I love to say f*ck
(ไอ ลัฝ ทู เซย์ เอฟ *ck)

Well I ain’t got a f*cking problem
(เวลล ไอ เอน ก็อท ดา เอฟ *คิง โพร๊เบล่ม)
I just love to say f*ck
(ไอ จั๊สท ลัฝ ทู เซย์ เอฟ *ck)
And I don’t care who’s around me
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ แคร์ ฮู อะราวนฺดฺ มี)
I could really give a f*ck
(ไอ เคิด ริแอ็ลลิ กี๊ฝ อะ เอฟ *ck)
And I don’t care if you’re my mother
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ แคร์ อิ๊ฟ ยัวร์ มาย ม๊าเธ่อร์)
Or my motherf*cking father
(ออ มาย motherf*คิง ฟ๊าเท่อร)
I could really give a f*ck now
(ไอ เคิด ริแอ็ลลิ กี๊ฝ อะ เอฟ *ck นาว)
That ain’t my motherf*cking problem
(แดท เอน มาย motherf*คิง โพร๊เบล่ม)

Oh, yeah
(โอ , เย่)
I love to say f*ck when I’m driving in my car
(ไอ ลัฝ ทู เซย์ เอฟ *ck เว็น แอม ดรายวิง อิน มาย คารํ)
F*ck when I’m walking in the f*cking park
(เอฟ *ck เว็น แอม วอคกิง อิน เดอะ เอฟ *คิง พาร์ค)
F*ck you if you don’t like what I say
(เอฟ *ck ยู อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ ไล๊ค ว๊อท ไอ เซย์)
I love to say f*ck every f*cking day
(ไอ ลัฝ ทู เซย์ เอฟ *ck เอ๊เฝอร์รี่ เอฟ *คิง เดย์)
Oh yeah
(โอ เย่)

I love to say f*ck
(ไอ ลัฝ ทู เซย์ เอฟ *ck)
I love to say f*ck
(ไอ ลัฝ ทู เซย์ เอฟ *ck)
I love to say f*ck
(ไอ ลัฝ ทู เซย์ เอฟ *ck)
I love to say f*ck
(ไอ ลัฝ ทู เซย์ เอฟ *ck)

F.U.C.K. every f*cking day [F*ck f*ck f*ck f*ck]
(เอฟ ยู ซี เค เอ๊เฝอร์รี่ เอฟ *คิง เดย์ [ เอฟ *ck เอฟ *ck เอฟ *ck เอฟ *ck ])
F.U.C.K. every f*cking day [F*ck f*ck f*ck f*ck]
(เอฟ ยู ซี เค เอ๊เฝอร์รี่ เอฟ *คิง เดย์ [ เอฟ *ck เอฟ *ck เอฟ *ck เอฟ *ck ])
F.U.C.K. every f*cking day [F*ck f*ck f*ck f*ck]
(เอฟ ยู ซี เค เอ๊เฝอร์รี่ เอฟ *คิง เดย์ [ เอฟ *ck เอฟ *ck เอฟ *ck เอฟ *ck ])
F.U.C.K. every f*cking day [F*ck f*ck f*ck f*ck]
(เอฟ ยู ซี เค เอ๊เฝอร์รี่ เอฟ *คิง เดย์ [ เอฟ *ck เอฟ *ck เอฟ *ck เอฟ *ck ])

F*ck
(เอฟ *ck)
F*ck
(เอฟ *ck)
F*ck
(เอฟ *ck)
F*ck
(เอฟ *ck)
F*ck
(เอฟ *ck)
F*ck
(เอฟ *ck)
F*ck
(เอฟ *ck)
F*ck
(เอฟ *ck)

One nation under f*ck with liberty f*cking justice for all
(วัน เน๊ชั่น อั๊นเด้อร เอฟ *ck วิธ ลิ๊เบอร์ที่ เอฟ *คิง จัสติกส ฟอร์ ออล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Love to Say F*ck คำอ่านไทย Wednesday 13

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น