เนื้อเพลง Seize The Day คำอ่านไทย Avenged Sevenfold

Seize the day or die regretting the time you lost
(ซีส เดอะ เด ออ ได รีเกรสทิง เดอะ ไทม ยู ล็อซท)
It’s empty and cold without you here, too many people to ache over
(อิทซ เอมทิ แอ็นด โคลด วิเฑาท ยู เฮียร , ทู เมนอิ พี๊เพิ่ล ทู เอค โอเฝอะ)

I see my vision burn, I feel my memories fade with time
(ไอ ซี ไม ฝีฉอัน เบิน , ไอ ฟีล ไม เมรโมรี เฝด วิฑ ไทม)
But I’m too young to worry
(บัท แอม ทู ยัง ทู เวอริ)
These streets we travel on will undergo our same lost past
(ฑิส ซทรีท วี ทแรฝแอ็ล ออน วิล อันเดอะโก เอ๊า เซม ล็อซท พาซท)

I found you here, now please just stay for a while
(ไอ เฟานด ยู เฮียร , เนา พลีส จัซท ซเท ฟอ รา ฮไวล)
I can move on with you around
(ไอ แค็น มูฝ ออน วิฑ ยู อะเรานด)
I hand you my mortal life, but will it be forever?
(ไอ แฮ็นด ยู ไม มอแท็ล ไลฟ , บัท วิล อิท บี เฟาะเรฝเออะ)
I’d do anything for a smile, holding you ’til our time is done
(อาย ดู เอนอิธิง ฟอ รา ซไมล , โฮลดิง ยู ทิล เอ๊า ไทม อีส ดัน)
We both know the day will come, but I don’t want to leave you
(วี โบธ โน เดอะ เด วิล คัม , บัท ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู ลีฝ ยู)

I see my vision burn, I feel my memories fade with time
(ไอ ซี ไม ฝีฉอัน เบิน , ไอ ฟีล ไม เมรโมรี เฝด วิฑ ไทม)
But I’m too young to worry [a melody, a memory, or just one picture]
(บัท แอม ทู ยัง ทู เวอริ [ อะ เมลโอะดิ , อะ เมมโอะริ , ออ จัซท วัน พีคเชอะ ])

Seize the day or die regretting the time you lost
(ซีส เดอะ เด ออ ได รีเกรสทิง เดอะ ไทม ยู ล็อซท)
It’s empty and cold without you here, too many people to ache over
(อิทซ เอมทิ แอ็นด โคลด วิเฑาท ยู เฮียร , ทู เมนอิ พี๊เพิ่ล ทู เอค โอเฝอะ)

Newborn life replacing all of us, changing this fable we live in
(นิวบรอน ไลฟ รีเพสซิง ออล อ็อฝ อัซ , เช้งจิ้นส ที เฟบล วี ไลฝ อิน)
No longer needed here so where do we go?
(โน ลองเงอ นีด เฮียร โซ ฮแว ดู วี โก)
Will you take a journey tonight, follow me past the walls of death?
(วิล ยู เทค เก เจอนิ ทุไนท , ฟอลโล มี พาซท เดอะ วอล อ็อฝ เด็ธ)
But girl, what if there is no eternal life?
(บัท เกิล , ฮว็อท อิฟ แฑ อีส โน อิเทอแน็ล ไลฟ)

I see my vision burn, I feel my memories fade with time
(ไอ ซี ไม ฝีฉอัน เบิน , ไอ ฟีล ไม เมรโมรี เฝด วิฑ ไทม)
[adsense]
But I’m too young to worry [a melody, a memory, or just one picture]
(บัท แอม ทู ยัง ทู เวอริ [ อะ เมลโอะดิ , อะ เมมโอะริ , ออ จัซท วัน พีคเชอะ ])

Seize the day or die regretting the time you lost
(ซีส เดอะ เด ออ ได รีเกรสทิง เดอะ ไทม ยู ล็อซท)
It’s empty and cold without you here, too many people to ache over
(อิทซ เอมทิ แอ็นด โคลด วิเฑาท ยู เฮียร , ทู เมนอิ พี๊เพิ่ล ทู เอค โอเฝอะ)

Trials in life, questions of us existing here, don’t wanna die alone without you here
(ไทรแอ็ล ซิน ไลฟ , คเวซชัน อ็อฝ อัซ เอ็กสีซททิง เฮียร , ด้อนท์ วอนนา ได อะโลน วิเฑาท ยู เฮียร)
Please tell me what we have is real
(พลีส เท็ล มี ฮว็อท วี แฮ็ฝ อีส ริแอ็ล)

So, what if I never hold you, yeah, or kiss your lips again?
(โซ , ฮว็อท อิฟ ฟาย เนฝเออะ โฮลด ยู , เย่ , ออ คิซ ยุร ลิพ อะเกน)
Woooaaah, so I never want to leave you and the memories of us to see
(ว้าวว , โซ ไอ เนฝเออะ ว็อนท ทู ลีฝ ยู แอ็นด เดอะ เมรโมรี อ็อฝ อัซ ทู ซี)
I beg don’t leave me
(ไอ เบ็ก ด้อนท์ ลีฝ มี)

Seize the day or die regretting the time you lost
(ซีส เดอะ เด ออ ได รีเกรสทิง เดอะ ไทม ยู ล็อซท)
It’s empty and cold without you here, too many people to ache over
(อิทซ เอมทิ แอ็นด โคลด วิเฑาท ยู เฮียร , ทู เมนอิ พี๊เพิ่ล ทู เอค โอเฝอะ)

Trials in life, questions of us existing here, don’t wanna die alone without you here
(ไทรแอ็ล ซิน ไลฟ , คเวซชัน อ็อฝ อัซ เอ็กสีซททิง เฮียร , ด้อนท์ วอนนา ได อะโลน วิเฑาท ยู เฮียร)
Please tell me what we have is real
(พลีส เท็ล มี ฮว็อท วี แฮ็ฝ อีส ริแอ็ล)

Silence you lost me, no chance for one more day [x2 then continues in the background]
(ไซเล็นซ ยู ล็อซท มี , โน ชานซ ฟอ วัน โม เด [ x2 เฑ็น ค็อนทีนยู ซิน เดอะ แบ็คกราว ])
I stand here alone
(ไอ ซแท็นด เฮียร อะโลน)
Falling away from you, no chance to get back home
(ฟ๊อลิง อะเว ฟร็อม ยู , โน ชานซ ทู เก็ท แบ็ค โฮม)
I stand here alone
(ไอ ซแท็นด เฮียร อะโลน)
Falling away from you, no chance to get back home
(ฟ๊อลิง อะเว ฟร็อม ยู , โน ชานซ ทู เก็ท แบ็ค โฮม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Seize The Day คำอ่านไทย Avenged Sevenfold

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น