เนื้อเพลง Five Minutes Alone คำอ่านไทย Ill Nino feat Pantera

I see you had your mind all made up you group of
( ไอ ซี ยู แฮ็ด ยุร ไมนด์ ออล เมด อั๊พ ยู กรุ๊พ อ็อฝ)
Pitiful liars. Before I woke to face the day, your master
(พีทอิฟุล ไลอ้าร บีฟอร์ ไอ โวค ทู เฟซ เดอะ เดย์ , ยุร ม๊าสเต้อร์)
Plan transpired. -Something told me- this job had more to
(แพลน ทแร็นสไพร ซัมติง โทลด มี ดิส จ๊อบ แฮ็ด โม ทู)
Meet the eye. My song is not believed? My words some-
(มี๊ท ดิ อาย มาย ซ็อง อีส น็อท บีลี๊ฝ มาย เวิร์ด ซัม)
What deceiving? Now I’m unwhole.
(ว๊อท ดิซีฟวิง นาว แอม unwhole)
You’ve waged a war of nerves
(ยู๊ฟ แว๊ก อะ วอร์ อ็อฝ เนิ๊ร์ฝ)
But you can’t crush the kingdom
(บั๊ท ยู แค็นท ครัช เดอะ คีงดัม)
Can’t be what your idols are. Can’t leave the scar.
(แค็นท บี ว๊อท ยุร ไอ๊ด้อล แซร์ แค็นท ลี๊ฝ เดอะ ซคา)
You cry for compensation. I ask you please just give us…
(ยู คราย ฟอร์ คอมเพ็นเซฌัน นาย อาสคฺ ยู พลีซ จั๊สท กี๊ฝ อัซ)
5 minutes alone
(5 มิ๊หนิท อะโลน)
I read your eyes, your mind was made up. You took me for
(ไอ รี๊ด ยุร อาย , ยุร ไมนด์ วอส เมด อั๊พ ยู ทุค มี ฟอร์)
A fool. You used complexion of my skin for a counter
(อะ ฟูล ยู ยู๊ส ค็อมพเลคฌัน อ็อฝ มาย สกิน ฟอร์ รา เค๊าเท่อร์)
Rascist tool. -You can’t burn me- I’ve spilled my guts out
(Rascist ทูล ยู แค็นท เบิร์น มี แอฝ สพิลล มาย กัท เอ๊าท)
In the past. Taken advantage of because you know where
(อิน เดอะ พาสท์ เทคเอ็น แอดแฝ๊นเทจ อ็อฝ บิคอส ยู โนว์ แวร์)
I’ve come [from]. My past.
(แอฝ คัม [ ฟรอม ] มาย พาสท์)
You’ve waged a war of nerves
(ยู๊ฟ แว๊ก อะ วอร์ อ็อฝ เนิ๊ร์ฝ)
But you can’t crush the kingdom
(บั๊ท ยู แค็นท ครัช เดอะ คีงดัม)
Can’t be what your idols are. Can’t leave the scar.
(แค็นท บี ว๊อท ยุร ไอ๊ด้อล แซร์ แค็นท ลี๊ฝ เดอะ ซคา)
You cry for compensation. I ask you please just give us…
(ยู คราย ฟอร์ คอมเพ็นเซฌัน นาย อาสคฺ ยู พลีซ จั๊สท กี๊ฝ อัซ)
5 minutes alone
(5 มิ๊หนิท อะโลน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Five Minutes Alone คำอ่านไทย Ill Nino feat Pantera

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น