เนื้อเพลง F*ck You Blind คำอ่านไทย Kid Rock

I’m not the trash you think i am talking trailor park
( แอม น็อท เดอะ ทแร็ฌ ยู ทริ๊งค ไอ แอ็ม ทอคอิง เทลีเลอ พาร์ค)
Come to my mansion b*tch and watch me stick it after dark
(คัม ทู มาย แม๊นชั่น บี *tch แอนด์ ว๊อทช มี สทิ๊ค อิท แอ๊ฟเท่อร ด๊าร์ค)
I’ll take you higher, higher
(อิลล เท้ค ยู ไฮเออะ , ไฮเออะ)
I’ll take you lower, slower
(อิลล เท้ค ยู โลเออะ , สโลเวอร์)
I’ll make you talk that talk and walk that walk hoe
(อิลล เม้ค ยู ท๊อล์ค แดท ท๊อล์ค แอนด์ ว๊อล์ค แดท ว๊อล์ค โฮ)

I’ll f*ck u blind b*tch
(อิลล เอฟ *ck ยู ไบลนฺดฺ บี *tch)
I’ll f*ck u blind b*tch
(อิลล เอฟ *ck ยู ไบลนฺดฺ บี *tch)
I’ll f*ck u blind till you just can’t see no more
(อิลล เอฟ *ck ยู ไบลนฺดฺ ทิลล์ ยู จั๊สท แค็นท ซี โน โม)
I see you checkin out my car and my residence
(ไอ ซี ยู เชคกิน เอ๊าท มาย คารํ แอนด์ มาย เร๊สซิเด้นท)
Your hell bound and I see your gettin whiskey bent
(ยุร เฮ็ลล บาวนฺดฺ แอนด์ ดาย ซี ยุร เกดดิน ฮวีซคิ เบ็นท)
I been around and I know what you meant
(ไอ บีน อะราวนฺดฺ แอนด์ ดาย โนว์ ว๊อท ยู เม็นท)
You dont wanna f*ck me you wanna f*ck some dead president
(ยู ด้อนท์ วอนนา เอฟ *ck มี ยู วอนนา เอฟ *ck ซัม เด้ด เพร๊สซิเด้นท)

I’ll f*ck u blind b*tch
(อิลล เอฟ *ck ยู ไบลนฺดฺ บี *tch)
I’ll f*ck u blind b*tch
(อิลล เอฟ *ck ยู ไบลนฺดฺ บี *tch)
I’ll f*ck u blind till you just can’t see no more
(อิลล เอฟ *ck ยู ไบลนฺดฺ ทิลล์ ยู จั๊สท แค็นท ซี โน โม)
I’ll f*ck u blind b*tch
(อิลล เอฟ *ck ยู ไบลนฺดฺ บี *tch)
I’ll f*ck u blind b*tch
(อิลล เอฟ *ck ยู ไบลนฺดฺ บี *tch)
I’ll f*ck u blind till you just can’t see no more
(อิลล เอฟ *ck ยู ไบลนฺดฺ ทิลล์ ยู จั๊สท แค็นท ซี โน โม)

I’m super fly b*tch
(แอม ซู๊เพ้อร์ ฟลาย บี *tch)
I’m not that guy b*tch
(แอม น็อท แดท กาย บี *tch)
I’ll f*ck you blind leave you face down in the ditch
(อิลล เอฟ *ck ยู ไบลนฺดฺ ลี๊ฝ ยู เฟซ เดาน อิน เดอะ ดิช)
Thought you’d get rich straight f*ckin with the player
(ธอท ยูต เก็ท ริ๊ช สเทร๊ท เอฟ *ckin วิธ เดอะ เพย์เยอร์)
I’m the pimp of the nation yeah the p*ssy surveyor hey
(แอม เดอะ พิมพ อ็อฝ เดอะ เน๊ชั่น เย่ เดอะ พี *ssy เซอะเฝเออะ เฮ)

I’ll f*ck u blind b*tch
(อิลล เอฟ *ck ยู ไบลนฺดฺ บี *tch)
I’ll f*ck u blind b*tch
(อิลล เอฟ *ck ยู ไบลนฺดฺ บี *tch)
I’ll f*ck u blind till you just can’t see no more
(อิลล เอฟ *ck ยู ไบลนฺดฺ ทิลล์ ยู จั๊สท แค็นท ซี โน โม)
I’ll f*ck u blind b*tch
(อิลล เอฟ *ck ยู ไบลนฺดฺ บี *tch)
I’ll f*ck u blind b*tch
(อิลล เอฟ *ck ยู ไบลนฺดฺ บี *tch)
I’ll f*ck u blind till you just can’t see no more
(อิลล เอฟ *ck ยู ไบลนฺดฺ ทิลล์ ยู จั๊สท แค็นท ซี โน โม)

I like that long hair swingin in them Calvin Klines
(ไอ ไล๊ค แดท ลอง แฮร์ สวิงกิน อิน เด็ม Calvin Klines)
I pull them young, start f*ckin with their virgin minds
(ไอ พูลล เด็ม ยัง , สท๊าร์ท เอฟ *ckin วิธ แดร์ เฝ๊อร์จิ้น ไมนด์)
I give a f*ck about your poppa or your mother
(ไอ กี๊ฝ อะ เอฟ *ck อะเบ๊าท ยุร พอพพะ ออ ยุร ม๊าเธ่อร์)
I’ll walk up on your ass and b*tch slap your brother say
(อิลล ว๊อล์ค อั๊พ ออน ยุร อาซ แซน บี *tch ซแล็พ ยุร บร๊าเท่อรํ เซย์)

I’ll f*ck u blind b*tch
(อิลล เอฟ *ck ยู ไบลนฺดฺ บี *tch)
I’ll f*ck u blind b*tch
(อิลล เอฟ *ck ยู ไบลนฺดฺ บี *tch)
I’ll f*ck u blind till you just can’t see no more
(อิลล เอฟ *ck ยู ไบลนฺดฺ ทิลล์ ยู จั๊สท แค็นท ซี โน โม)
I’ll f*ck u blind b*tch
(อิลล เอฟ *ck ยู ไบลนฺดฺ บี *tch)
I’ll f*ck u blind b*tch
(อิลล เอฟ *ck ยู ไบลนฺดฺ บี *tch)
I’ll f*ck u blind till you just can’t see no more
(อิลล เอฟ *ck ยู ไบลนฺดฺ ทิลล์ ยู จั๊สท แค็นท ซี โน โม)
I’ll f*ck u blind b*tch
(อิลล เอฟ *ck ยู ไบลนฺดฺ บี *tch)
I’ll f*ck u blind b*tch
(อิลล เอฟ *ck ยู ไบลนฺดฺ บี *tch)
I’ll f*ck u blind till you just can’t see no more
(อิลล เอฟ *ck ยู ไบลนฺดฺ ทิลล์ ยู จั๊สท แค็นท ซี โน โม)
I’ll f*ck u blind b*tch
(อิลล เอฟ *ck ยู ไบลนฺดฺ บี *tch)
I’ll f*ck u blind b*tch
(อิลล เอฟ *ck ยู ไบลนฺดฺ บี *tch)
I’ll f*ck u blind till you just can’t see no more
(อิลล เอฟ *ck ยู ไบลนฺดฺ ทิลล์ ยู จั๊สท แค็นท ซี โน โม)
I’ll f*ck u blind b*tch
(อิลล เอฟ *ck ยู ไบลนฺดฺ บี *tch)
I’ll f*ck u blind b*tch
(อิลล เอฟ *ck ยู ไบลนฺดฺ บี *tch)
I’ll f*ck u blind till you just can’t see no more
(อิลล เอฟ *ck ยู ไบลนฺดฺ ทิลล์ ยู จั๊สท แค็นท ซี โน โม)
I’ll f*ck u blind b*tch
(อิลล เอฟ *ck ยู ไบลนฺดฺ บี *tch)
I’ll f*ck u blind b*tch
(อิลล เอฟ *ck ยู ไบลนฺดฺ บี *tch)
I’ll f*ck u blind till you just can’t see no more
(อิลล เอฟ *ck ยู ไบลนฺดฺ ทิลล์ ยู จั๊สท แค็นท ซี โน โม)
I’ll f*ck u blind b*tch
(อิลล เอฟ *ck ยู ไบลนฺดฺ บี *tch)
I’ll f*ck u blind b*tch
(อิลล เอฟ *ck ยู ไบลนฺดฺ บี *tch)
I’ll f*ck u blind till you just can’t see no more
(อิลล เอฟ *ck ยู ไบลนฺดฺ ทิลล์ ยู จั๊สท แค็นท ซี โน โม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง F*ck You Blind คำอ่านไทย Kid Rock

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น