เนื้อเพลง I Found Lovin’ คำอ่านไทย Ashanti

[Verse 1:]
( [ เฝิซ 1 : ])

I search for love before
(ไอ เซิร์ช ฟอร์ ลัฝ บีฟอร์)
For a love that I thought I couldn’t find
(ฟอร์ รา ลัฝ แดท ไอ ธอท ไอ คูดซึ่น ไฟนด์)
I searched day in and day out
(ไอ เซิร์ช เดย์ อิน แอนด์ เดย์ เอ๊าท)
For a love that was mine all mine
(ฟอร์ รา ลัฝ แดท วอส ไมน์ ออล ไมน์)

[Hook:]
([ ฮุ๊ค : ])

I played around with love before
(ไอ เพลย์ อะราวนฺดฺ วิธ ลัฝ บีฟอร์)
I was silly and you know that I played the fool
(ไอ วอส ซิ๊ลลี่ แอนด์ ยู โนว์ แดท ไอ เพลย์ เดอะ ฟูล)
But then you came and took my life and you changed it
(บั๊ท เด็น ยู เคม แอนด์ ทุค มาย ไล๊ฟ แอนด์ ยู เช้งจํ ดิท)
Cause I know what I want and where it’s at Yeah
(ค๊อส ไอ โนว์ ว๊อท ไอ ว้อนท แอนด์ แวร์ อิทซ แอ็ท เย่)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])

I found lovin’
(ไอ เฟานด ลัฝวิน)
Since I found you
(ซิ๊นซ ไอ เฟานด ยู)
I’m in love with you
(แอม อิน ลัฝ วิธ ยู)
I found lovin’
(ไอ เฟานด ลัฝวิน)
Since I found you
(ซิ๊นซ ไอ เฟานด ยู)
I’m in love with you
(แอม อิน ลัฝ วิธ ยู)
I found lovin’
(ไอ เฟานด ลัฝวิน)

[Verse 2:]
([ เฝิซ 2 : ])

My sun rises on your face
(มาย ซัน ไร๊ส ออน ยุร เฟซ)
When I see that certain glow
(เว็น นาย ซี แดท เซ๊อร์เท่น กโล)
But picture that’s so bright
(บั๊ท พิ๊คเจ้อร์ แด้ท โซ ไบร๊ท)
You’re my delight
(ยัวร์ มาย ดีไล๊ท)
And that’s why I love you so
(แอนด์ แด้ท วาย ไอ ลัฝ ยู โซ)

[Hook:]
([ ฮุ๊ค : ])

I’ve played around with love before
(แอฝ เพลย์ อะราวนฺดฺ วิธ ลัฝ บีฟอร์)
I was silly and you know that I played the fool
(ไอ วอส ซิ๊ลลี่ แอนด์ ยู โนว์ แดท ไอ เพลย์ เดอะ ฟูล)
But then you came and took my life and you changed it
(บั๊ท เด็น ยู เคม แอนด์ ทุค มาย ไล๊ฟ แอนด์ ยู เช้งจํ ดิท)
Cause I know what I want and where it’s at, with you
(ค๊อส ไอ โนว์ ว๊อท ไอ ว้อนท แอนด์ แวร์ อิทซ แอ็ท , วิธ ยู)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])

I found lovin’ [Somebody to treat me right]
(ไอ เฟานด ลัฝวิน [ ซัมบอดี้ ทู ทรี๊ท มี ไร๊ท ])
Since I found you
(ซิ๊นซ ไอ เฟานด ยู)
I’m in love with you babe
(แอม อิน ลัฝ วิธ ยู เบ้บ)
I found lovin’
(ไอ เฟานด ลัฝวิน)
Since I found you
(ซิ๊นซ ไอ เฟานด ยู)
I’m in love with with you
(แอม อิน ลัฝ วิธ วิธ ยู)
I found lovin’
(ไอ เฟานด ลัฝวิน)

Yeah, ooh yeah, I found love baby, uh huh, somebody to treat me right, oh yeah,
(เย่ , อู้ เย่ , ไอ เฟานด ลัฝ เบ๊บี้ , อา ฮู , ซัมบอดี้ ทู ทรี๊ท มี ไร๊ท , โอ เย่ ,)
I found someone that’s promise to be true to you baby oh yeah, I found somebody, I ofund it all in you,
(ไอ เฟานด ซัมวัน แด้ท พรอมอิซ ทู บี ทรู ทู ยู เบ๊บี้ โอ เย่ , ไอ เฟานด ซัมบอดี้ , ไอ ofund ดิท ออล อิน ยู ,)
oh yeah, lovin’, lovin’, lovin’, lovin’, I found some love, baby I love you, I love you oh
(โอ เย่ , ลัฝวิน , ลัฝวิน , ลัฝวิน , ลัฝวิน , ไอ เฟานด ซัม ลัฝ , เบ๊บี้ ไอ ลัฝ ยู , ไอ ลัฝ ยู โอ)
yeah, I found some lovin’, lovin’, lovin’, yeah oh yea mmmm, I found some lovin’, lovin’,
(เย่ , ไอ เฟานด ซัม ลัฝวิน , ลัฝวิน , ลัฝวิน , เย่ โอ เย อึม , ไอ เฟานด ซัม ลัฝวิน , ลัฝวิน ,)
mmmm yeah oh yeah, I found some lovin’, lovin’, lovin’, oh yeah I found some lovin’ I found
(อึม เย่ โอ เย่ , ไอ เฟานด ซัม ลัฝวิน , ลัฝวิน , ลัฝวิน , โอ เย่ ไอ เฟานด ซัม ลัฝวิน นาย เฟานด)
it all in you
(อิท ดอร์ อิน ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Found Lovin’ คำอ่านไทย Ashanti

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น