เนื้อเพลง History Will Teach Us Nothing คำอ่านไทย Sting

If we seek solace in the prisons of the distant past
( อิ๊ฟ วี ซี๊ค ซอลอิซ อิน เดอะ พริ๊ซั่น อ็อฝ เดอะ ดีซแท็นท พาสท์)
Security in human systems we’re told will always always last
(ซิคยูริทิ อิน ฮิ๊วแมน ซิ๊สเท่ม เวีย โทลด วิล ออลเว ออลเว ล๊าสท)
Emotions are the sail and blind faith is the mast
(อีโม๊ชั่น แซร์ เดอะ เซล แอนด์ ไบลนฺดฺ เฟท อีส เดอะ มาซท)
Without a breath of real freedom we’re getting nowhere fast
(วิธเอ๊าท ดา บรี๊ทฺรฺ อ็อฝ เรียล ฟรีดัม เวีย เกดดดิ้ง โนแวร์ ฟาสท)

If God is dead and an actor plays his part
(อิ๊ฟ ก๊อด อีส เด้ด แอนด์ แอน แอคเทอะ เพลย์ ฮิส พาร์ท)
His words of fear will find their way to a place in your heart
(ฮิส เวิร์ด อ็อฝ เฟียร์ วิล ไฟนด์ แดร์ เวย์ ทู อะ เพลส อิน ยุร ฮาร์ท)
Without the voice of reason every faith is its own curse
(วิธเอ๊าท เดอะ ว๊อยซ์ อ็อฝ รี๊ซั่น เอ๊เฝอร์รี่ เฟท อีส อิทซ โอว์น เคอร์ส)
Without freedom from the past things can only get worse
(วิธเอ๊าท ฟรีดัม ฟรอม เดอะ พาสท์ ทริง แคน โอ๊นลี่ เก็ท เวิ๊ร์ส)

Sooner or later just like the world first day
(ซูเนอร์ ออ เลทเออะ จั๊สท ไล๊ค เดอะ เวิลด เฟิร์สท เดย์)
Sooner or later we learn to throw the past away
(ซูเนอร์ ออ เลทเออะ วี เลิร์น ทู โธรว์ เดอะ พาสท์ อะเวย์)
Sooner or later just like the world first day
(ซูเนอร์ ออ เลทเออะ จั๊สท ไล๊ค เดอะ เวิลด เฟิร์สท เดย์)
Sooner or later we learn to throw the past away
(ซูเนอร์ ออ เลทเออะ วี เลิร์น ทู โธรว์ เดอะ พาสท์ อะเวย์)
Sooner or later we learn to throw the past away
(ซูเนอร์ ออ เลทเออะ วี เลิร์น ทู โธรว์ เดอะ พาสท์ อะเวย์)

History will teach us nothing
(ฮิสทรี่ วิล ที๊ช อัซ นัธอิง)
History will teach us nothing
(ฮิสทรี่ วิล ที๊ช อัซ นัธอิง)

Our written history is a catalogue of crime
(เอ๊า วึ้น ฮิสทรี่ อีส ซา แคทอะลอก อ็อฝ ไคร์ม)
The sordid and the powerful, the architects of time
(เดอะ ซอดิด แอนด์ เดอะ เพาเออะฟุล , ดิ อ๊าร์ชิเถ็คท อ็อฝ ไทม์)
The mother of invention, the oppression of the mild
(เดอะ ม๊าเธ่อร์ อ็อฝ อินเฝนฌัน , ดิ โอบเพสสชั่น อ็อฝ เดอะ มายลด์)
The constant fear of scarcity, aggression as its child
(เดอะ ค๊อนสแตนทํ เฟียร์ อ็อฝ ซแคซิทิ , แอ็กเรฌอัน แอส อิทซ ชายลํดํ)

Sooner or later
(ซูเนอร์ ออ เลทเออะ)
Sooner or later
(ซูเนอร์ ออ เลทเออะ)
Sooner or later
(ซูเนอร์ ออ เลทเออะ)
Sooner or later
(ซูเนอร์ ออ เลทเออะ)

Convince an enemy, convince him that he’s wrong
(คอนฝิ๊นซํ แอน เอ๊นนิมี่ , คอนฝิ๊นซํ ฮิม แดท อีส รอง)
Is to win a bloodless battle where victory is long
(อีส ทู วิน อะ บลัดเล็ซ แบ๊ทเทิ้ล แวร์ ฝีคทรี่ อีส ลอง)
A simple act of faith
(อะ ซิ๊มเพิ่ล แอ๊คท อ็อฝ เฟท)
In reason over might
(อิน รี๊ซั่น โอ๊เฝ่อร ไมท)
To blow up his children will only prove him right
(ทู โบลว์ อั๊พ ฮิส ชีลดเร็น วิล โอ๊นลี่ พรู๊ฝ ฮิม ไร๊ท)
History will teach us nothing
(ฮิสทรี่ วิล ที๊ช อัซ นัธอิง)

Sooner or later the world first day
(ซูเนอร์ ออ เลทเออะ เดอะ เวิลด เฟิร์สท เดย์)
Sooner or later we learn to throw the past away
(ซูเนอร์ ออ เลทเออะ วี เลิร์น ทู โธรว์ เดอะ พาสท์ อะเวย์)
Sooner or later the world first day
(ซูเนอร์ ออ เลทเออะ เดอะ เวิลด เฟิร์สท เดย์)
Sooner or later we learn to throw the past away
(ซูเนอร์ ออ เลทเออะ วี เลิร์น ทู โธรว์ เดอะ พาสท์ อะเวย์)
Sooner or later we learn to throw the past away
(ซูเนอร์ ออ เลทเออะ วี เลิร์น ทู โธรว์ เดอะ พาสท์ อะเวย์)

History will teach us nothing
(ฮิสทรี่ วิล ที๊ช อัซ นัธอิง)
History will teach us nothing
(ฮิสทรี่ วิล ที๊ช อัซ นัธอิง)

Know you human rights
(โนว์ ยู ฮิ๊วแมน ไร๊ท)
Be what you come here for
(บี ว๊อท ยู คัม เฮียร ฟอร์)
Know your human rights
(โนว์ ยุร ฮิ๊วแมน ไร๊ท)
Be what you come here for
(บี ว๊อท ยู คัม เฮียร ฟอร์)
Know your human rights
(โนว์ ยุร ฮิ๊วแมน ไร๊ท)
Be what you come here for
(บี ว๊อท ยู คัม เฮียร ฟอร์)
Know your human rights
(โนว์ ยุร ฮิ๊วแมน ไร๊ท)
Be what you come here for
(บี ว๊อท ยู คัม เฮียร ฟอร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง History Will Teach Us Nothing คำอ่านไทย Sting

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น