เนื้อเพลง Change คำอ่านไทย Crazy Town

Now in these cynical times
( นาว อิน ฑิส ซีนอิแค็ล ไทม์)
Sterotypical minds
(Sterotypical ไมนด์)
Got me falling from my pinnacle the minute I climb
(ก็อท มี ฟ๊อลิง ฟรอม มาย พินเนเคิล เดอะ มิ๊หนิท ไอ ไคลบ์)
Now these subliminal thoughts got individuals blind
(นาว ฑิส ซับลีมินโนว ธอท ก็อท อินดิฝิ๊ด้วล ไบลนฺดฺ)
I’m trying to look beyond the lies
(แอม ทไรอิง ทู ลุ๊ค บียอนด์ เดอะ ไล)
Just to see what I’ll find
(จั๊สท ทู ซี ว๊อท อิลล ไฟนด์)
I’m like a flower in a cave
(แอม ไล๊ค เก ฟล๊าวเว่อร์ อิน อะ เค๊ฝ)
Another hour in the maze
(อะน๊าเทร่อร์ เอาเอ้อร์ อิน เดอะ เมส)
And I’ll cower to the power of my criminal ways
(แอนด์ อิลล เคาเออะ ทู เดอะ พ๊าวเว่อร์ อ็อฝ มาย ครีมอิแน็ล เวย์)
The sun is shining but I’m catching minimal rays
(เดอะ ซัน อีส ชายนิง บั๊ท แอม แคชอิง มินิมอล เรย์)
It’s time for me to grow out of this childish phase
(อิทซ ไทม์ ฟอร์ มี ทู โกรว์ เอ๊าท อ็อฝ ดิส ไชลดิฌ เฟส)
My life is like a battle that I’ll probably never win
(มาย ไล๊ฟ อีส ไล๊ค เก แบ๊ทเทิ้ล แดท อิลล พรอบอับลิ เน๊เฝ่อร์ วิน)
‘Cause I keep thinking big and risking everything
(ค๊อส ไอ คี๊พ ติ้งกิง บิ๊ก แอนด์ ริกคิง เอ๊วี่ติง)
Life’s a challenge and I wonder if I’ll ever find the balance
(ไล๊ฟ ซา แช๊ลเล้นจํ แอนด์ ดาย วั๊นเด้อร อิ๊ฟ อิลล เอ๊เฝ่อร์ ไฟนด์ เดอะ บ๊าล่านซ์)
Mixed emotions and confusion topped off with many talents
(มิกซ์ อีโม๊ชั่น แซน ค็อนฟยูฉัน ทอพทฺ ออฟฟ วิธ เมนอิ แท๊เล้นท)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Sometimes I wonder if I’ll ever change
(ซัมไทม์ ซาย วั๊นเด้อร อิ๊ฟ อิลล เอ๊เฝ่อร์ เช้งจํ)
Can I change
(แคน นาย เช้งจํ)
Would I change
(เวิด ดาย เช้งจํ)
Or am I always gonna be the same
(ออ แอ็ม ไอ ออลเว กอนนะ บี เดอะ เซม)
I blame the world for making me such a freak
(ไอ เบลม เดอะ เวิลด ฟอร์ เมคอิง มี ซัช อะ ฟรี๊ค)
But the world wants to blame it on me
(บั๊ท เดอะ เวิลด ว้อนท ทู เบลม อิท ออน มี)
[my life is twisted]
([ มาย ไล๊ฟ อีส ทวิสท ])

My finger’s pointing in the mirror
(มาย ฟิ๊งเก้อร พอยนทิง อิน เดอะ มิเร่อร์)
I’m the one now
(แอม ดิ วัน นาว)
I see my shadow in the sun dial
(ไอ ซี มาย แฌดโอ อิน เดอะ ซัน ได๊อัล)
Am I really out of change
(แอ็ม ไอ ริแอ็ลลิ เอ๊าท อ็อฝ เช้งจํ)
Put my freedom in a cage
(พุท มาย ฟรีดัม อิน อะ เค้จ)
Slow down
(สโลว์ เดาน)
Man I got a son now
(แมน นาย ก็อท ดา ซัน นาว)
There’s nothing new thay all said it
(แดร์ นัธอิง นิว thay ออล เซ็ด ดิท)
And I know it but I had to go throught it myself
(แอนด์ ดาย โนว์ อิท บั๊ท ไอ แฮ็ด ทู โก ธรูดทฺ ดิธ ไมเซลฟ)
I’m hard-headed
(แอม ฮาร์ด เฮด)
That’s the only way I’ll learn
(แด้ท ดิ โอ๊นลี่ เวย์ อิลล เลิร์น)
Get caught in the fire ther’s no escaping the burn
(เก็ท คอท อิน เดอะ ไฟเออะร เตอร์ โน เอซเคปพิง เดอะ เบิร์น)
And it burns
(แอนด์ ดิท เบิร์น)
Change this
(เช้งจํ ดิส)
Change that
(เช้งจํ แดท)
Change is full of lies
(เช้งจํ อีส ฟูล อ็อฝ ไล)
I remain the same cat wear a good disquise
(ไอ รีเมน เดอะ เซม แค๊ท แวร์ รา กู๊ด disquise)
Living life loking through my third blind crooked eye
(ลีฝอิง ไล๊ฟ lokings ทรู มาย เทริ๊ด ไบลนฺดฺ ครุค อาย)
So if I change I’d be changing for the worst wouldn’t I?
(โซ อิ๊ฟ ฟาย เช้งจํ อาย บี เช้งจิ้นส ฟอร์ เดอะ เวิ๊ร์สท วูดดึ่น ไอ)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Sometimes I wonder if I’ll ever change
(ซัมไทม์ ซาย วั๊นเด้อร อิ๊ฟ อิลล เอ๊เฝ่อร์ เช้งจํ)
Can I change
(แคน นาย เช้งจํ)
Would I change
(เวิด ดาย เช้งจํ)
Or am I always gonna be the same
(ออ แอ็ม ไอ ออลเว กอนนะ บี เดอะ เซม)
I blame the world for making me such a freak
(ไอ เบลม เดอะ เวิลด ฟอร์ เมคอิง มี ซัช อะ ฟรี๊ค)
But the world wants to blame it on me
(บั๊ท เดอะ เวิลด ว้อนท ทู เบลม อิท ออน มี)
[my life is twisted]
([ มาย ไล๊ฟ อีส ทวิสท ])

I wanna run but if I run I’m only running form myself
(ไอ วอนนา รัน บั๊ท อิ๊ฟ ฟาย รัน แอม โอ๊นลี่ รันนิง ฟอร์ม ไมเซลฟ)
Would it be easier if I were someone else
(เวิด ดิท บี อีสไซน์ อิ๊ฟ ฟาย เวอ ซัมวัน เอ๊ลส)
I’m like a child playin’ with matches that’s never beeen burned
(แอม ไล๊ค เก ชายลํดํ เพลย์ยิน วิธ matches แด้ท เน๊เฝ่อร์ beeen เบิร์น)
Relearning all the lessons that I’ve already learned
(Relearnings ออล เดอะ เล๊ซซั่น แดท แอฝ ออลเร๊ดี้ เลิร์น)
On a highway to a destinatin I’ve earned
(ออน อะ ไฮฮเวย์ ทู อะ destinatin แอฝ เอิร์น)
So many exits, but I’ve never bothered to turn
(โซ เมนอิ เอ๊กสิท , บั๊ท แอฝ เน๊เฝ่อร์ บ๊อเทร่อรฺ ทู เทิร์น)
I’m like a piece of shard glass laying on a frame of a window
(แอม ไล๊ค เก พี๊ซ อ็อฝ shard กล๊าสส เลยิง ออน อะ เฟรม อ็อฝ อะ วิ๊นโด้ว)
That was broken by the bricks of pain
(แดท วอส บโรเค็น บาย เดอะ บริ๊ค อ็อฝ เพน)
Sometimes I feel just like the devil’s guinea pig
(ซัมไทม์ ซาย ฟีล จั๊สท ไล๊ค เดอะ เด๊ฝิ้ล กีนอิ พิก)
He’s watching me just to see how deep I can dig
(อีส วัทชิง มี จั๊สท ทู ซี ฮาว ดี๊พ ไอ แคน ดีกกํ)
I admit I’m f*cked up and got a lot to learn
(ไอ แอ๊ดมิท แอม เอฟ *cked อั๊พ แอนด์ ก็อท ดา ล็อท ทู เลิร์น)
So now I’m dancing in the ashes of the bridge I’ve burned
(โซ นาว แอม แด็นซิง อิน ดิ แอสเชรด อ็อฝ เดอะ บริดจ แอฝ เบิร์น)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Sometimes I wonder if I’ll ever change
(ซัมไทม์ ซาย วั๊นเด้อร อิ๊ฟ อิลล เอ๊เฝ่อร์ เช้งจํ)
Can I change
(แคน นาย เช้งจํ)
Would I change
(เวิด ดาย เช้งจํ)
Or am I always gonna be the same
(ออ แอ็ม ไอ ออลเว กอนนะ บี เดอะ เซม)
I blame the world for making me such a freak
(ไอ เบลม เดอะ เวิลด ฟอร์ เมคอิง มี ซัช อะ ฟรี๊ค)
But the world wants to blame it on me
(บั๊ท เดอะ เวิลด ว้อนท ทู เบลม อิท ออน มี)
[my life is twisted]
([ มาย ไล๊ฟ อีส ทวิสท ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Change คำอ่านไทย Crazy Town

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น