เนื้อเพลง We Are Young คำอ่านไทย Fun. feat Janelle Monae

Give me a second I,
(กิฝ มี อะ เซคอันด ดาย ,)
I need to get my story straight
(ไอ เน ทู เก็ท ไม ซโทริ ซทเรท)
My friends are in the bathroom
(ไม ฟเร็นด แซร์ อิน เดอะ บาทรูม)
Getting higher than the Empire State
(เกดดดิ้ง ไฮเออะ แฑ็น ดิ เอมไพร ซเทท)
My lover she’s waiting for me
(ไม ลัฝเออะ ชี เวททิง ฟอ มี)
Just across the bar
(จัซท อัครอซ เดอะ บา)
My seat’s been taken by some sunglasses
(ไม ซีท บีน เทคเอ็น ไบ ซัม ซังเลซเซซ)
Asking about a scar and…
(อาคกิ้ง อะเบาท ดา ซคา แอ็นด)

I know I gave it to you months ago
(ไอ โน ไอ เกฝ อิท ทู ยู มันธ อะโก)
I know you’re trying to forget
(ไอ โน ยัวร์ ทไรอิง ทู เฟาะเกท)
But between the drinks and suddle things
(บัท บีทวิน เดอะ ดริงค แซน ซู๊ดเดิล ธิง)
The holes in my apologies
(เดอะ โฮล ซิน ไม อโพโลไจซ์)
You know, I’m trying hard to take it back
(ยู โน , แอม ทไรอิง ฮาด ทู เทค อิท แบ็ค)

So if by the time the bar closes
(โซ อิฟ ไบ เดอะ ไทม เดอะ บา คโลส)
And you feel like falling down
(แอ็นด ยู ฟีล ไลค ฟ๊อลิง เดาน)
I’ll carry you ho-o-ome
(อิล แคริ ยู โฮ โอ โอม)

Tonight,
(ทุไนท ,)
We are young;
(วี อาร์ ยัง 😉
So let’s set the world on fire,
(โซ เล็ท เซ็ท เดอะ เวิลด ออน ไฟร ,)
we can burn brighter,
(วี แค็น เบิน ไบท์เดอ ,)
Than the sun
(แฑ็น เดอะ ซัน)

Tonight
(ทุไนท)
We are young
(วี อาร์ ยัง)
So let’s set the world on fire
(โซ เล็ท เซ็ท เดอะ เวิลด ออน ไฟร)
We can burn brighter,
(วี แค็น เบิน ไบท์เดอ ,)
Than the sun
(แฑ็น เดอะ ซัน)
Now I know that I’m not
(เนา ไอ โน แดท แอม น็อท)
All that you got
(ออล แดท ยู ก็อท)
I guess that I
(ไอ เก็ซ แดท ไอ)
I just thought maybe we could find new ways to fall apart
(ไอ จัซท ธอท เมบี วี คูด ไฟนด นยู เว ทู ฟอล อะพาท)
But our friends are back
(บัท เอ๊า ฟเร็นด แซร์ แบ็ค)
So let’s raise a cup
(โซ เล็ท เรส อะ คัพ)
Cause I found someone to carry me home
(คอส ไอ เฟานด ซัมวัน ทู แคริ มี โฮม)

Tonight
(ทุไนท)
[adsense]
We are young
(วี อาร์ ยัง)
So let’s the set the world on fire
(โซ เล็ท เดอะ เซ็ท เดอะ เวิลด ออน ไฟร)
We can burn brighter
(วี แค็น เบิน ไบท์เดอ)
Than the sun
(แฑ็น เดอะ ซัน)

Tonight
(ทุไนท)
We are young
(วี อาร์ ยัง)
So let’s set the world on fire
(โซ เล็ท เซ็ท เดอะ เวิลด ออน ไฟร)
We can burn brighter
(วี แค็น เบิน ไบท์เดอ)
Than the sun
(แฑ็น เดอะ ซัน)

Carry me home tonight
(แคริ มี โฮม ทุไนท)
Just carry me home tonight
(จัซท แคริ มี โฮม ทุไนท)
Carry me home tonight
(แคริ มี โฮม ทุไนท)
Just carry me home tonight
(จัซท แคริ มี โฮม ทุไนท)

The world is on my side [nanananannanana]
(เดอะ เวิลด อีส ออน ไม ไซด [ นา~ ])
I have no reason to run [anananananananan[
(ไอ แฮ็ฝ โน รี๊ซั่น ทู รัน [ อนานานานานาแนน [)
So will someone come and carry me home tonight [nananananana]
(โซ วิล ซัมวัน คัม แอ็นด แคริ มี โฮม ทุไนท [ นา~ ])
The angels never arrived[ nananananananan]
(ดิ เอนเจล เนฝเออะ แอะไรฝ [ นา~ ])
But I can hear the choir [nanannananananan]
(บัท ไอ แค็น เฮีย เดอะ คไวร [ นา~ ])
So will someone come and carry me home [anananana]
(โซ วิล ซัมวัน คัม แอ็นด แคริ มี โฮม [ อนานานานา ])

Tonight
(ทุไนท)
We are young
(วี อาร์ ยัง)
So let’s set the world on fire
(โซ เล็ท เซ็ท เดอะ เวิลด ออน ไฟร)
We can burn brighter
(วี แค็น เบิน ไบท์เดอ)
Than the sun
(แฑ็น เดอะ ซัน)

Tonight
(ทุไนท)
We are young
(วี อาร์ ยัง)
So let’s set the world on fire
(โซ เล็ท เซ็ท เดอะ เวิลด ออน ไฟร)
We can burn brighter
(วี แค็น เบิน ไบท์เดอ)
Than the sun
(แฑ็น เดอะ ซัน)

So, if by the time
(โซ , อิฟ ไบ เดอะ ไทม)
the bar closes,
(เดอะ บา คโลส ,)
and you feel like falling down,
(แอ็นด ยู ฟีล ไลค ฟ๊อลิง เดาน ,)
i’ll carry you home,
(อิล แคริ ยู โฮม ,)

Tonight………………………….
(ทุไนท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง We Are Young คำอ่านไทย Fun. feat Janelle Monae

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น