เนื้อเพลง Potential Breakup Song คำอ่านไทย Aly & Aj

It took too long
( อิท ทุค ทู ลอง)
It took too long
(อิท ทุค ทู ลอง)
It took to long for you to call back
(อิท ทุค ทู ลอง ฟอร์ ยู ทู คอลลํ แบ็ค)
And normally I would just forget that
(แอนด์ นอแม็ลลิ ไอ เวิด จั๊สท ฟอร์เก๊ท แดท)
Except for the fact it was my birthday
(เอ็กเซ๊พท ฟอร์ เดอะ แฟคท ดิธ วอส มาย เบริ์ดเดย์)
My stupid birthday
(มาย สทิ๊วผิด เบริ์ดเดย์)

I played along
(ไอ เพลย์ อะลอง)
I played along
(ไอ เพลย์ อะลอง)
I played along it rolled right off my back
(ไอ เพลย์ อะลอง อิท โรลล ไร๊ท ออฟฟ มาย แบ็ค)
But obviously my armor was cracked
(บั๊ท ออบเฝียซลิ มาย อาเมอะ วอส แคร๊ค)
What kind of a boyfriend would forget that?
(ว๊อท ไคนด์ อ็อฝ อะ บอยเฟรน เวิด ฟอร์เก๊ท แดท)
Who would forget that?
(ฮู เวิด ฟอร์เก๊ท แดท)

The type of guy who doesn’t see
(เดอะ ไท๊พ อ็อฝ กาย ฮู ดัสอินท ซี)
What he has until she leaves
(ว๊อท ฮี แฮ็ส อันทิล ชี ลี๊ฝ)
Don’t let me go
(ด้อนท์ เล็ท มี โก)
Cause without me, you know you’re lost
(ค๊อส วิธเอ๊าท มี , ยู โนว์ ยัวร์ ล็อซท)
Wise up now or pay the cost
(ไว๊ส อั๊พ นาว ออ เพย์ เดอะ คอสทํ)
Soon you will know
(ซูน ยู วิล โนว์)

You’re not livin’ till you’re livin’
(ยัวร์ น็อท ลีฝอิน ทิลล์ ยัวร์ ลีฝอิน)
Livin’ with me
(ลีฝอิน วิธ มี)
You’re not winnin’ till you’re winnin’
(ยัวร์ น็อท วินนิน ทิลล์ ยัวร์ วินนิน)
Winnin’ me
(วินนิน มี)
You’re not gettin’ till you’re gettin’
(ยัวร์ น็อท เกดดิน ทิลล์ ยัวร์ เกดดิน)
Gettin’ me
(เกดดิน มี)
You’re not livin’ till you’re livin’
(ยัวร์ น็อท ลีฝอิน ทิลล์ ยัวร์ ลีฝอิน)
Livin’ for me
(ลีฝอิน ฟอร์ มี)

This is the potential breakup song
(ดิส ซิส เดอะ โพเท๊นเชี่ยล breakup ซ็อง)
Our album needs just one
(เอ๊า อั๊ลบั้ม นี๊ด จั๊สท วัน)
Oh baby please
(โอ เบ๊บี้ พลีซ)
Please tell me
(พลีซ เทลล มี)

We got along
(วี ก็อท อะลอง)
We got along
(วี ก็อท อะลอง)
We got along until you did that
(วี ก็อท อะลอง อันทิล ยู ดิด แดท)
Now all I want is just my stuff back
(นาว ออล ไอ ว้อนท อีส จั๊สท มาย สทั๊ฟฟ แบ็ค)
Do you get that?
(ดู ยู เก็ท แดท)
Let me repeat that
(เล็ท มี รีพี๊ท แดท)
I want my stuff back
(ไอ ว้อนท มาย สทั๊ฟฟ แบ็ค)

You can send it in a box
(ยู แคน เซ็นด ดิท อิน อะ บ๊อกซฺ)
I don’t care just drop it off
(ไอ ด้อนท์ แคร์ จั๊สท ดรอพ อิท ออฟฟ)
I won’t be home
(ไอ ว็อนท บี โฮม)
Cause without me, you know you’re lost
(ค๊อส วิธเอ๊าท มี , ยู โนว์ ยัวร์ ล็อซท)
Minus you I’m better off
(ไม๊นัส ยู แอม เบ๊ทเท่อร์ ออฟฟ)
Soon you will know
(ซูน ยู วิล โนว์)

You’re not livin’ till you’re livin’
(ยัวร์ น็อท ลีฝอิน ทิลล์ ยัวร์ ลีฝอิน)
Livin’ with me
(ลีฝอิน วิธ มี)
You’re not winnin’ till you’re winnin’
(ยัวร์ น็อท วินนิน ทิลล์ ยัวร์ วินนิน)
Winnin’ me
(วินนิน มี)
You’re not gettin’ till you’re gettin’
(ยัวร์ น็อท เกดดิน ทิลล์ ยัวร์ เกดดิน)
Gettin’ me
(เกดดิน มี)
You’re not livin’ till you’re livin’
(ยัวร์ น็อท ลีฝอิน ทิลล์ ยัวร์ ลีฝอิน)
Livin’ for me
(ลีฝอิน ฟอร์ มี)

You can try, you can try
(ยู แคน ธราย , ยู แคน ธราย)
You know I know it’d be a lie
(ยู โนว์ ไอ โนว์ อิทด บี อะ ไล)
Without me you’re gonna die
(วิธเอ๊าท มี ยัวร์ กอนนะ ดาย)
So you better think clearly, clearly
(โซ ยู เบ๊ทเท่อร์ ทริ๊งค คเลียลิ , คเลียลิ)
Before you nearly, nearly
(บีฟอร์ ยู เนียลิ , เนียลิ)
Mess up the situation that your gonna miss dearly, dearly
(เมซ อั๊พ เดอะ ซิ๊ทูเอชั่น แดท ยุร กอนนะ มิซ เดี๊ยร์ลี่ , เดี๊ยร์ลี่)
C’mon
(ซีมอน)

You’re not livin’ till you’re livin’
(ยัวร์ น็อท ลีฝอิน ทิลล์ ยัวร์ ลีฝอิน)
Livin’ with me
(ลีฝอิน วิธ มี)
You’re not winnin’ till you’re winnin’
(ยัวร์ น็อท วินนิน ทิลล์ ยัวร์ วินนิน)
Winnin’ me
(วินนิน มี)
You’re not gettin’ till you’re gettin’
(ยัวร์ น็อท เกดดิน ทิลล์ ยัวร์ เกดดิน)
Gettin’ me
(เกดดิน มี)
You’re not livin’ till you’re livin’
(ยัวร์ น็อท ลีฝอิน ทิลล์ ยัวร์ ลีฝอิน)
Livin’ for me
(ลีฝอิน ฟอร์ มี)

This is the potential breakup song
(ดิส ซิส เดอะ โพเท๊นเชี่ยล breakup ซ็อง)
Our album needs just one
(เอ๊า อั๊ลบั้ม นี๊ด จั๊สท วัน)
Oh baby please
(โอ เบ๊บี้ พลีซ)
Please tell me
(พลีซ เทลล มี)

This is the potential make-up song
(ดิส ซิส เดอะ โพเท๊นเชี่ยล เม้ค อั๊พ ซ็อง)
please just admit you’re wrong
(พลีซ จั๊สท แอ๊ดมิท ยัวร์ รอง)
Which will it be?
(วิช วิล อิท บี)
Which will it be?
(วิช วิล อิท บี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Potential Breakup Song คำอ่านไทย Aly & Aj

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น