เนื้อเพลง Take You There คำอ่านไทย Sean Kingston

YO!!!!
(โย ! ! ! !)
WAT A GWAAN!!!
(วัท ดา จีดับบิวเอเอเอ็น ! ! !)
HO!!!!
(โฮ ! ! ! !)
SEAN KINGSTON!!!
(ซีน คิงตัน ! ! !)
JR!
(เจอาร์ !)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
We can go to the tropics
(วี แค็น โก ทู เดอะ ทรอพอิค)
Sip pina coladas
(ซิพ พีนา โคลลาดาซ)
Shorty I could take you there
(ชอร์ทดิง ไอ คูด เทค ยู แฑ)
Or we can go to the slums
(ออ วี แค็น โก ทู เดอะ ซลัม)
Where killers get hung
(ฮแว คีลเลอะ เก็ท ฮัง)
Shorty I could take you there
(ชอร์ทดิง ไอ คูด เทค ยู แฑ)
You know I could take you [I could take you…]
(ยู โน ไอ คูด เทค ยู [ ไอ คูด เทค ยู ])
I could take you [I could take you…]
(ไอ คูด เทค ยู [ ไอ คูด เทค ยู ])
Shorty I could take you there
(ชอร์ทดิง ไอ คูด เทค ยู แฑ)
You know I could take you [I could take you…]
(ยู โน ไอ คูด เทค ยู [ ไอ คูด เทค ยู ])
I could take you [I could take you…]
(ไอ คูด เทค ยู [ ไอ คูด เทค ยู ])
Shorty I could take you there
(ชอร์ทดิง ไอ คูด เทค ยู แฑ)

Baby girl I know it’s rough but come with me
(เบบิ เกิล ไอ โน อิทซ รัฟ บัท คัม วิฑ มี)
We can take a trip to the hood
(วี แค็น เทค เก ทริพ ทู เดอะ ฮุด)
It’s no problem girl it’s my city
(อิทซ โน พรอบเล็ม เกิล อิทซ ไม ซีทอิ)
I could take you there
(ไอ คูด เทค ยู แฑ)
Little kid with guns only 15
(ลิ๊ทเทิ่ล คิด วิฑ กัน โอ๊นลี่ 15)
Roam in the streets up to no good
(โรม อิน เดอะ ซทรีท อัพ ทู โน กุด)
When gun shots just watch us, run quickly
(ฮเว็น กัน ฌ็อท จัซท ว็อช อัซ , รัน ควีคลิ)
I could show you where
(ไอ คูด โฌ ยู ฮแว)

As long as you’re with me
(แอ็ส ล็อง แอ็ส ยัวร์ วิฑ มี)
Baby you’ll be alright
(เบบิ โยว บี ออลไร๊ท)
I’m known in the ghetto
(แอม โนน อิน เดอะ เกทโท)
Girl just stay by my side
(เกิล จัซท ซเท ไบ ไม ไซด)
[adsense]
Or we can leave the slums go to paradise
(ออ วี แค็น ลีฝ เดอะ ซลัม โก ทู แพระไดส)
Baby it’s up to you,
(เบบิ อิทซ อัพ ทู ยู ,)
It’s whatever you like
(อิทซ ฮว็อทเอฝเออะ ยู ไลค)

[Chorus]
([ โครัซ ])

Shorty come with me it’s no worry
(ชอร์ทดิง คัม วิฑ มี อิทซ โน เวอริ)
I know the bad men them where they ah stay
(ไอ โน เดอะ แบ็ด เม็น เฑ็ม ฮแว เฑ อา ซเท)
Police fly pursuit in a hurry
(โพะลีซ ฟไล เพิซยูท อิน อะ เฮอริ)
This is no gun play
(ที ซิส โน กัน พเล)
Don’t be scared in a deh West Indies
(ด้อนท์ บี ซคา อิน อะ เด้ เว็ซท อีนดิส)
It’s Jamaica, that’s where I’m from
(อิทซ เจไมกา , แฑ็ท ฮแว แอม ฟร็อม)
Might see something that you’re not used to
(ไมท ซี ซัมติง แดท ยัวร์ น็อท ยูซ ทู)
Welcome to the slums
(เวลคัม ทู เดอะ ซลัม)

As long as you’re with me
(แอ็ส ล็อง แอ็ส ยัวร์ วิฑ มี)
Baby you’ll be alright
(เบบิ โยว บี ออลไร๊ท)
I’m known in the ghetto
(แอม โนน อิน เดอะ เกทโท)
Girl just stay by my side
(เกิล จัซท ซเท ไบ ไม ไซด)
Or we can leave the slums go to paradise
(ออ วี แค็น ลีฝ เดอะ ซลัม โก ทู แพระไดส)
Baby it’s up to you,
(เบบิ อิทซ อัพ ทู ยู ,)
It’s whatever you like
(อิทซ ฮว็อทเอฝเออะ ยู ไลค)

[Chorus]
([ โครัซ ])

Oh we [oh we]
(โอ วี [ โอ วี ])
Can go [can go]
(แค็น โก [ แค็น โก ])
To a place [to a place]
(ทู อะ พเลซ [ ทู อะ พเลซ ])
I know you’re gonna like [oh oh oh]
(ไอ โน ยัวร์ กอนนะ ไลค [ โอ โอ โอ ])
The beach [the beach]
(เดอะ บีช [ เดอะ บีช ])
The breeze [the breeze]
(เดอะ บรีส [ เดอะ บรีส ])
West Indies, I call it paradise
(เว็ซท อีนดิส , ไอ คอล อิท แพระไดส)

[Chorus]
([ โครัซ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Take You There คำอ่านไทย Sean Kingston

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น