เนื้อเพลง Friday Night คำอ่านไทย Young Gunz

3,2,1 Go
( 3 , 2 , 1 โก)
[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Its a friday night and the bass was bumpin the honeyz was rockin the party was jumpin it wasnt
(อิทซ ซา ฟไรดิ ไน๊ท แอนด์ เดอะ แบ็ซ วอส บั้มปิน เดอะ honeyz วอส รอคกิน เดอะ พ๊าร์ที่ วอส จัมปิน หนิด วอสซึ้น)
long for everybody knew [just blaze] Whats on the b box [Youn Gunz] Travel wit the heat rock
(ลอง ฟอร์ เอวี่บอดี้ นยู [ จั๊สท เบลซ ] ว๊อท ออน เดอะ บี บ๊อกซฺ [ ยัน Gunz ] แทร๊เฝ่ล วิท เดอะ ฮีท ร๊อค)
before I hit the club hit the weed spot it goes 1,2,3,and
(บีฟอร์ ไอ ฮิท เดอะ คลับ ฮิท เดอะ วี สพอท ดิธ โกซ 1 , 2 , 3 , แอนด์)

[Chris]
([ คริส ])
Its like king midas as I was told young C was on the block 13 years old I dont mean to brag I
(อิทซ ไล๊ค คิง มายเดซ แอส ซาย วอส โทลด ยัง ซี วอส ออน เดอะ บล๊อค 13 เยียร์ โอลด์ ดาย ด้อนท์ มีน ทู บแร็ก ไอ)
had the meanest bag the suppliers was my peeps I was bringin half took charge of the block a
(แฮ็ด เดอะ มีนเอส แบ๊ก เดอะ ซัพไพลเออะ วอส มาย พีพ ซาย วอส บริงอิน ฮาล์ฟ ทุค ชาร์จ อ็อฝ เดอะ บล๊อค กา)
pean the ave still bringin cash on the scene at last still gloves and mask as i proceed mad
(พีแอ็น ดิ อาเฝ สทิลล บริงอิน แค๊ช ออน เดอะ ซีน แอ็ท ล๊าสท สทิลล กลัฝ แซน แมสค แอส ซาย โพรซี๊ด แม้ด)
mats, mad gats, mad hollow seed, Ya man actin crazy roll wit the kid, playa been hella pimpin
(แมท , แม้ด แกท , แม้ด ฮ๊อลโล่ว ซี , ยา แมน แอสติน คเรสิ โรลล วิท เดอะ คิด , พอลเย บีน เฮลลา พิมปิน)
you already know what it is, they dont gotta notice the whip, I don show them the wrist, they
(ยู ออลเร๊ดี้ โนว์ ว๊อท ดิธ อีส , เด ด้อนท์ กอททะ โน๊ทิซ เดอะ ฮวิพ , ไอ ด็อน โชว์ เด็ม เดอะ ริ๊ซท , เด)
already know that chris and they know tha to stick to the script it don’t last long hittem and
(ออลเร๊ดี้ โนว์ แดท คริส แซน เด โนว์ ท่า ทู สทิ๊ค ทู เดอะ สคริพท์ ดิธ ด้อนท์ ล๊าสท ลอง hittem แอนด์)
i last long cant drive em south long send em in a cab home you takin mad long get cha bags gone
(ไอ ล๊าสท ลอง แค็นท ไดร๊ฝ เอ็ม เซ๊าธ ลอง เซ็นด เอ็ม อิน อะ แค๊บ โฮม ยู ทอคกิ่น แม้ด ลอง เก็ท ชา แบ๊ก กอน)
I aint got a dime for you time for me pass on
(ไอ เอน ก็อท ดา ไดม ฟอร์ ยู ไทม์ ฟอร์ มี เพซ ออน)

[Chorus 1x]
([ ค๊อรัส 1x ])

[Chris]
([ คริส ])
Back in effect vest, mach in the tech, show you how to clap wit perfect when they actin a mess
(แบ็ค อิน เอฟเฟ็ค เฝ็ซท , มัค อิน เดอะ ทิค , โชว์ ยู ฮาว ทู คแล็พ วิท เพ๊อร์เฟ็คท เว็น เด แอสติน อะ เมซ)
we from north PHILLY free, peedie crack and the rest mac south side O and sparks back on the
(วี ฟรอม น๊อร์ธ ฟิวลี่ ฟรี , peedie แคร๊ค แอนด์ เดอะ เรสท แมค เซ๊าธ ไซด์ โอ แอนด์ สพ๊าร์ค แบ็ค ออน เดอะ)
West we the leaders of the new school,heated cause my jewls cool get my jewls cool every
(เว๊สท วี เดอะ ลีดเออะ อ็อฝ เดอะ นิว สคูล , ฮีท ค๊อส มาย jewls คูล เก็ท มาย jewls คูล เอ๊เฝอร์รี่)
weekend its a new crew bout to set the record staight soon as the record break ship t2 more to
(วี๊คเกน อิทซ ซา นิว ครู เบาท ทู เซ็ท เดอะ เร๊คขอร์ด staight ซูน แอส เดอะ เร๊คขอร์ด เบร๊ค ชิพ t2 โม ทู)
the store wath it levatate
(เดอะ สโทร์ wath อิท levatate)

[Neef]
([ Neef ])
Yeah we never late early in the game we brought pain yup heavy spen up in every state yeah you
(เย่ วี เน๊เฝ่อร์ เหลท เอ๊อรํลี่ อิน เดอะ เกม วี บรอท เพน ยัพ เฮ๊ฝฝี่ สเปน อั๊พ อิน เอ๊เฝอร์รี่ สเทท เย่ ยู)
bond to hate tiered of the boad and tape 7 60 bound to scape put em all around ya face time to
(บอนดฺ ทู เฮท เทีย อ็อฝ เดอะ boad แอนด์ เท๊พ 7 60 บาวนฺดฺ ทู ซเคพ พุท เอ็ม ออล อะราวนฺดฺ ยา เฟซ ไทม์ ทู)
cool walk in ya place get every dime you got up out of ya safe plus you gettin more surronded
(คูล ว๊อล์ค อิน ยา เพลส เก็ท เอ๊เฝอร์รี่ ไดม ยู ก็อท อั๊พ เอ๊าท อ็อฝ ยา เซฟ พลัส ยู เกดดิน โม surronded)
wit bait before the law come surroundin ya place my dogs get every pound of ya cake
(วิท เบท บีฟอร์ เดอะ ลอว์ คัม surroundin ยา เพลส มาย ด้อกก เก็ท เอ๊เฝอร์รี่ เพานด อ็อฝ ยา เค้ก)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Neef]
([ Neef ])
We the present and the futer you might as well get used to us we been around a minute givin em
(วี เดอะ เพร๊สเซ่นท แอนด์ เดอะ futer ยู ไมท แอส เวลล เก็ท ยู๊ส ทู อัซ วี บีน อะราวนฺดฺ อะ มิ๊หนิท กีฝอิน เอ็ม)
what they wanted the n*ggas they never fronted but still sick to they stomache once they hear
(ว๊อท เด ว้อนท เดอะ เอ็น *ggas เด เน๊เฝ่อร์ ฟร๊อนท บั๊ท สทิลล ซิ๊ค ทู เด stomache วั๊นซ เด เฮียร)
about the gunnaz yeah they know they girl comin you try to tell her ” Please baby dont wear
(อะเบ๊าท เดอะ gunnaz เย่ เด โนว์ เด เกิร์ล คัมอิน ยู ธราย ทู เทลล เฮอ ” พลีซ เบ๊บี้ ด้อนท์ แวร์)
that ” but she’s on her own think she aint tryna hear that you knowin whats gonna happen after
(แดท ” บั๊ท ชี ออน เฮอ โอว์น ทริ๊งค ชี เอน ทายนา เฮียร แดท ยู โนว์อิน ว๊อท กอนนะ แฮ๊พเพ่น แอ๊ฟเท่อร)
the party C and Neef up in the sweat we fishin out the lobby back after back she trippin all
(เดอะ พ๊าร์ที่ ซี แอนด์ Neef อั๊พ อิน เดอะ สเว็ท วี ฟิซชิน เอ๊าท เดอะ ล๊อบบี้ แบ็ค แอ๊ฟเท่อร แบ็ค ชี ทริพพิน ออล)
off that army me , cuff my lib not even probably the gang hereso these chickens get bodied we
(ออฟฟ แดท อามิ มี , คัฟ มาย lib น็อท อี๊เฝ่น พรอบอับลิ เดอะ แก๊ง hereso ฑิส ชีคเค็น เก็ท บ๊อดี้ วี)
show you how we switch up better than the party, did it in the party me slippin out hardly baby
(โชว์ ยู ฮาว วี สวิทช์ อั๊พ เบ๊ทเท่อร์ แฑ็น เดอะ พ๊าร์ที่ , ดิด ดิท อิน เดอะ พ๊าร์ที่ มี สลิปพิน เอ๊าท ฮาดลิ เบ๊บี้)
baretta tucked the addition we army hit them n*ggas up then we breeze off calmly bucky right
(baretta ทัค ดิ แอ๊ดดิชั่น วี อามิ ฮิท เด็ม เอ็น *ggas อั๊พ เด็น วี บร๊ซ ออฟฟ คามลิ bucky ไร๊ท)
behind me the ROC behind me Yup
(บีฮายน์ มี เดอะ ร็อค บีฮายน์ มี ยัพ)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Chris and lil neefie
(คริส แซน ลิล neefie)
[6x]
([ 6x ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Friday Night คำอ่านไทย Young Gunz

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น