เนื้อเพลง She Moves in Her Own Way คำอ่านไทย The Kooks

So at my show on Monday
(โซ แอ็ท ไม โฌ ออน มันดิ)
I was hoping someday
(ไอ วอส โฮพปิง ซัมเดย์)
You’d be on your way to better things
(ยู บี ออน ยุร เว ทู เบทเทอะ ธิง)
It’s not about your make-up
(อิทซ น็อท อะเบาท ยุร เมค อัพ)
Or how you try to shape up
(ออ เฮา ยู ทไร ทู เฌพ อัพ)
To these tiresome paper dreams
(ทู ฑิส ไทรซัม เพเพอะ ดรีม)
Paper dreams, honey
(เพเพอะ ดรีม , ฮันอิ)

So now you pour your heart out
(โซ เนา ยู โพ ยุร ฮาท เอาท)
You’re telling me you’re far out
(ยัวร์ เทลลิง มี ยัวร์ ฟา เอาท)
You’re not about to lie down for your cause
(ยัวร์ น็อท อะเบาท ทู ไล เดาน ฟอ ยุร คอส)
But you don’t pull my strings
(บัท ยู ด้อนท์ พุล ไม ซทริง)
‘Cos I’m a better man
(คอซ แอม มา เบทเทอะ แม็น)
Moving on to better things
(มูฝอิง ออน ทู เบทเทอะ ธิง)

Well uh oh, oh I love her because she moves in her own way
(เว็ล อา โอ , โอ ไอ ลัฝ เฮอ บิคอส ชี มูฝ ซิน เฮอ โอน เว)
Well uh oh, oh she came to my show just to hear about my day
(เว็ล อา โอ , โอ ชี เคม ทู ไม โฌ จัซท ทู เฮีย อะเบาท ไม เด)

And at the show on Tuesday
(แอ็นด แอ็ท เดอะ โฌ ออน ทยูสดิ)
She was in her mindset
(ชี วอส ซิน เฮอ มายเซท)
Tempered furs and spangled boots
(เทมเพอะ เฟอ แซน สปิงเกิลสฺ บูท)
Looks are deceiving
(ลุค แซร์ ดิซีฟวิง)
Make me believe it
(เมค มี บิลีฝ อิท)
And these tiresome paper dreams
(แอ็นด ฑิส ไทรซัม เพเพอะ ดรีม)
[adsense]
Paper dreams, honey
(เพเพอะ ดรีม , ฮันอิ)
Yeah
(เย่)

So wont you go far
(โซ ว็อนท ยู โก ฟา)
Tell me you’re a keeper
(เท็ล มี ยัวร์ อะ คีพเออะ)
Not about to lie down for your cause
(น็อท อะเบาท ทู ไล เดาน ฟอ ยุร คอส)
And you don’t pull my strings
(แอ็นด ยู ด้อนท์ พุล ไม ซทริง)
‘Cos I’m a better man
(คอซ แอม มา เบทเทอะ แม็น)
Moving on to better things
(มูฝอิง ออน ทู เบทเทอะ ธิง)

Well oh oh, oh I love her because she moves in her own way
(เว็ล โอ โอ , โอ ไอ ลัฝ เฮอ บิคอส ชี มูฝ ซิน เฮอ โอน เว)
Well oh oh, oh she came to my show just to hear about my day
(เว็ล โอ โอ , โอ ชี เคม ทู ไม โฌ จัซท ทู เฮีย อะเบาท ไม เด)

yes I wish that we never made it
(เย็ซ ซาย วิฌ แดท วี เนฝเออะ เมด อิท)
Through all the summers
(ธรู ออล เดอะ ซัมเมอะ)
They’re keeping us instead of
(เดรว คีพอิง อัซ อินซเทด อ็อฝ)
Kicking us back
(คิคกิ้ง อัซ แบ็ค)
Down through the suburbs
(เดาน ธรู เดอะ ซับเอิบ)
yes I wish that we never made it
(เย็ซ ซาย วิฌ แดท วี เนฝเออะ เมด อิท)
Through all the summers
(ธรู ออล เดอะ ซัมเมอะ)
They’re keeping us instead of
(เดรว คีพอิง อัซ อินซเทด อ็อฝ)
Kicking us back
(คิคกิ้ง อัซ แบ็ค)
Down through the suburbs
(เดาน ธรู เดอะ ซับเอิบ)

But uh oh, I love her because she moves in her own way
(บัท อา โอ , ไอ ลัฝ เฮอ บิคอส ชี มูฝ ซิน เฮอ โอน เว)
But uh oh, she came to my show just to hear about my day
(บัท อา โอ , ชี เคม ทู ไม โฌ จัซท ทู เฮีย อะเบาท ไม เด)
But uh oh, oh I love her because she moves in her own way
(บัท อา โอ , โอ ไอ ลัฝ เฮอ บิคอส ชี มูฝ ซิน เฮอ โอน เว)
But uh oh, oh she came to my show just to hear about my day
(บัท อา โอ , โอ ชี เคม ทู ไม โฌ จัซท ทู เฮีย อะเบาท ไม เด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง She Moves in Her Own Way คำอ่านไทย The Kooks

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น