เนื้อเพลง All Funked Up คำอ่านไทย Lynyrd Skynyrd

Tornados spinning, I sit here grinning
( ทอเนโด สปินนิ่ง , ไอ ซิท เฮียร กรีนนิ่ง)
I think we’ve all seen this movie before
(ไอ ทริ๊งค หวีบ ออล ซีน ดิส มูวี่ บีฟอร์)
This is confusing, almost amusing
(ดิส ซิส ค็อนฟยูสอิง , อ๊อลโมสท อัมยูสอิง)
It’s hard to tell up and down anymore
(อิทซ ฮาร์ด ทู เทลล อั๊พ แอนด์ เดาน แอนนี่มอ)

When did it get so crazy
(เว็น ดิด ดิท เก็ท โซ คเรสิ)
How did we lose control
(ฮาว ดิด วี ลู้ส คอนโทรล)
Everybody’s shouting how bad it really s*cks
(เอวี่บอดี้ ชาวดิง ฮาว แบ้ด ดิท ริแอ็ลลิ เอส *cks)
Situation normal, all funked up [uhhhh]
(ซิ๊ทูเอชั่น น๊อร์มอล , ออล ฟังค อั๊พ [ uhhhh ])
We’re all funked up
(เวีย ออล ฟังค อั๊พ)

We had some leaders and they all were cheaters
(วี แฮ็ด ซัม ลีดเออะ แซน เด ออล เวอ ชีทเดอ)
but they came out smelling like a rose
(บั๊ท เด เคม เอ๊าท สเมลลิง ไล๊ค เก โรส)
We should just reject them
(วี เชิด จั๊สท รีเจ๊คท เด็ม)
but we respect them
(บั๊ท วี เรสเพ๊คท เด็ม)
for what they do when the door is closed
(ฟอร์ ว๊อท เด ดู เว็น เดอะ ดอร์ อีส โคลส)

Nothing in this world, a simple man can do
(นัธอิง อิน ดิส เวิลด , อะ ซิ๊มเพิ่ล แมน แคน ดู)
Stand up and be counted
(สแทนด์ อั๊พ แอนด์ บี เค้าทํ)
Ain’t you had enuff
(เอน ยู แฮ็ด อีนัฟ)
Situation normal, all funked up
(ซิ๊ทูเอชั่น น๊อร์มอล , ออล ฟังค อั๊พ)

Yeah we’re all funked up
(เย่ เวีย ออล ฟังค อั๊พ)
We’re functionally dysfunctional
(เวีย functionally ดิซฟังชันนอล)
We’re functionally [yeah] dysfunctional
(เวีย functionally [ เย่ ] ดิซฟังชันนอล)
We’re all funked up
(เวีย ออล ฟังค อั๊พ)

Ohh
(โอ้)
Ahhhh
(อา)

Don’t you know the meaning of the word snafu
(ด้อนท์ ยู โนว์ เดอะ มีนนิง อ็อฝ เดอะ เวิร์ด snafu)
better known as trouble for me and you
(เบ๊ทเท่อร์ โนน แอส ทรั๊บเบิ้ล ฟอร์ มี แอนด์ ยู)
Murphy’s law will get’cha
(เมอร์ฟรี ลอว์ วิล แกทชา)
He is on his way
(ฮี อีส ออน ฮิส เวย์)
Same ol’ same ol’ sh*t, a different day
(เซม ol เซม ol ฌะ *ที , อะ ดีฟเฟอะเร็นท เดย์)

Oh
(โอ)

Tornados spinning, I sit here grinning
(ทอเนโด สปินนิ่ง , ไอ ซิท เฮียร กรีนนิ่ง)
I think we’ve all seen this movie before
(ไอ ทริ๊งค หวีบ ออล ซีน ดิส มูวี่ บีฟอร์)
This is confusing, almost amusing
(ดิส ซิส ค็อนฟยูสอิง , อ๊อลโมสท อัมยูสอิง)
It’s hard to tell up and down anymore
(อิทซ ฮาร์ด ทู เทลล อั๊พ แอนด์ เดาน แอนนี่มอ)

Everybody’s shouting how bad it really s*cks
(เอวี่บอดี้ ชาวดิง ฮาว แบ้ด ดิท ริแอ็ลลิ เอส *cks)
Situation normal, all funked up
(ซิ๊ทูเอชั่น น๊อร์มอล , ออล ฟังค อั๊พ)
We’re all funked up
(เวีย ออล ฟังค อั๊พ)
We’re all funked up
(เวีย ออล ฟังค อั๊พ)
We’re all funked up
(เวีย ออล ฟังค อั๊พ)

Ohhhhhhhh
(โอ้~)
Mmmmm
(Mmmmm)
Ohhhh
(โอ้)

All Funked up
(ออล ฟังค อั๊พ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง All Funked Up คำอ่านไทย Lynyrd Skynyrd

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น