เนื้อเพลง Pickles And Fudge คำอ่านไทย The Bloodhound Gang

Now ladies and gentlemen the event you’ve all been waiting for
( นาว เลดิส แซน เจนเทิลเมน ดิ อีเฝ๊นท ยู๊ฟ ออล บีน เวททิง ฟอร์)

Pickles and fudge bananas and carrots
(พิ๊คเคิ้ล แซน ฟัจ บะแนนอะ แซน แครัท)
I got the applesauce you got the spare ribs
(ไอ ก็อท ดิ applesauce ยู ก็อท เดอะ สแพร์ ริบ)
Turn the lights out [Change and excess?] makes a really good mix
(เทิร์น เดอะ ไล๊ท เอ๊าท [ เช้งจํ แอนด์ เอ็กเซสส ] เม้ค ซา ริแอ็ลลิ กู๊ด มิกซ์)
Bubblegum swirl and celery sticks
(บับเบิลกัม ซเวิล แอนด์ เซลเออะริ สทิ๊ค)
I’m the Loch Ness the Loch Ness the Loch Ness monster
(แอม เดอะ ล็อค เน็ซ เดอะ ล็อค เน็ซ เดอะ ล็อค เน็ซ ม๊อนสเท่อร์)
.. was a … Jerry’s kids need a sponsor
(วอส ซา เจริ คิด นี๊ด อะ สพ๊อนเซ่อร์)
It’s kinda half bootleg, and it’ll bang your head back
(อิทซ กินดา ฮาล์ฟ bootleg , แอนด์ อิว แบง ยุร เฮด แบ็ค)
A glass of urine and can quench your thirst
(อะ กล๊าสส อ็อฝ ยูริน แอนด์ แคน คเว็นช ยุร เทริ๊สท)
I’m puttin’ on my … gonna do the ” Night Ranger ”
(แอม พันดิน ออน มาย กอนนะ ดู เดอะ ” ไน๊ท เรนเจอะ “)
Down for the night in my broken down manger
(เดาน ฟอร์ เดอะ ไน๊ท อิน มาย บโรเค็น เดาน เมนเจอะ)
Cuz I’m a huskin’ a huskin’ a huskin’ your corn
(คัซ แอม มา huskin อะ huskin อะ huskin ยุร คอร์น)
And he was gamin’ on the fetus just before she was born
(แอนด์ ฮี วอส แกมมิน ออน เดอะ ฟีทัซ จั๊สท บีฟอร์ ชี วอส บอน)
When I’m feelin’ oriental I gotta rub my chin
(เว็น แอม ฟีลิน oriental ไอ กอททะ รับ มาย ชิน)
I’m gonna hold my water in like I’m Gunga Din
(แอม กอนนะ โฮลด์ มาย ว๊อเท่อร อิน ไล๊ค แอม Gunga ดิน)
Tiny bubbles in the tub pull my fingers Lawrence Welk
(ไท๊นี่ บั๊บเบิ้ล ซิน เดอะ ทับ พูลล มาย ฟิ๊งเก้อร อเรนซ์ เววคฺ)
If you wanna look like Rocky Dennis better drink your milk
(อิ๊ฟ ยู วอนนา ลุ๊ค ไล๊ค รอคคิ เดนนิส เบ๊ทเท่อร์ ดริ๊งค ยุร มิลค์)
Have a taste Micro Bo Base `cause all girlies got smiles
(แฮ็ฝ อะ เท๊ซท ไมคโระ โบ เบส `cause ออล เกิลอิ ก็อท สไมล์)
You’re gettin’ on my case like the Rockford Files
(ยัวร์ เกดดิน ออน มาย เค๊ส ไล๊ค เดอะ Rockford ไฟล์)
Take the pressure out her mouth, sometimes I’ll have to ask
(เท้ค เดอะ พเรฌเออะ เอ๊าท เฮอ เม๊าธ , ซัมไทม์ อิลล แฮ็ฝ ทู อาสคฺ)
Went on T.V. and a car… mouth bass
(เว็นท ออน ที วี แอนด์ อะ คารํ เม๊าธ แบ็ซ)
Crazy Eddie in the slammer `cause he’s giving it all away
(คเรสิ เอดดี อิน เดอะ slammer `cause อีส กีฝวิง อิท ดอร์ อะเวย์)
John Boy run in the barn with the horse and the hay
(จอน บอย รัน อิน เดอะ บาน วิธ เดอะ ฮอร์ส แอนด์ เดอะ เฮ)
Jimmy Pop mooches mommy’s smooches lungs are filled with tar
(จิมมี่ พ็อพ mooches มอมมิ smooches ลัง แซร์ ฟิลล วิธ ทา)
Do you even know who we are?
(ดู ยู อี๊เฝ่น โนว์ ฮู วี อาร์)

Just four white boys makin’ money makin’ noise
(จั๊สท โฟ ไว๊ท บอย เมกิน มั๊นนี่ เมกิน น๊อยส)
Just four white boys makin’ money makin’ noise
(จั๊สท โฟ ไว๊ท บอย เมกิน มั๊นนี่ เมกิน น๊อยส)
Just four white boys makin’ money makin’ noise
(จั๊สท โฟ ไว๊ท บอย เมกิน มั๊นนี่ เมกิน น๊อยส)
Just four white boys makin’ money makin’ noise
(จั๊สท โฟ ไว๊ท บอย เมกิน มั๊นนี่ เมกิน น๊อยส)

We’re playing the Palladium you can’t get on Star Search
(เวีย พเลนิ่ง เดอะ แพ็ลเลเดียม ยู แค็นท เก็ท ออน สทาร์ เซิร์ช)
Micro Bo Bass standin’ tall he can do the ” Funky Lurch ”
(ไมคโระ โบ แบ็ซ แสตนดิน ทอลล์ ฮี แคน ดู เดอะ ” ฟังคิ เลิช “)
I’m a driving experience fart fart Fig Newton
(แอม มา ดรายวิง เอ็กซพี๊เหรียนซํ ฟาท ฟาท ฟิก นิวตัน)
Our mic is the difference `tween rolls [fat rolls] and Wayne Newton
(เอ๊า ไมคะ อีส เดอะ ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์ `tween โรลล [ แฟท โรลล ] แอนด์ เวยอิน นิวตัน)
J.F.K.’s head is a puzzle and your woman needs a muzzle
(เจ เอฟ เค เอส เฮด อีส ซา พั๊ซเซิ่ล แอนด์ ยุร วู๊แม่น นี๊ด ซา มัซเซิล)
Barbara Eden in the bottle and now I’m gonna guzzle
(บาร์บา อีเดน อิน เดอะ บ๊อทเทิ่ล แอนด์ นาว แอม กอนนะ กัซเซว)
`cause I’m looking like a pump but I’m feelin’ like a sneaker
(`cause แอม ลุคอิง ไล๊ค เก พั๊มพ บั๊ท แอม ฟีลิน ไล๊ค เก สนิกเกิด)
To rise to the attention that’s why you’re … beaker
(ทู ไร๊ส ทู ดิ แอ็ทเทนฌัน แด้ท วาย ยัวร์ บีคเออะ)
I’m a … I’m baby … mean
(แอม มา แอม เบ๊บี้ มีน)
I’m … a lotta ladies or the Mr. Clean
(แอม มา ลอทดา เลดิส ออ เดอะ มีซเทอะ คลีน)
This land is your land
(ดิส แลนด์ อีส ยุร แลนด์)
This land is my land
(ดิส แลนด์ อีส มาย แลนด์)
`cause I’m so fit they call me Mr. Fitness
(`cause แอม โซ ฟิท เด คอลลํ มี มีซเทอะ ฟีทเน็ซ)
And I got more rhymes that Jahova’s got witness’
(แอนด์ ดาย ก็อท โม ไรม แดท Jahovas ก็อท วิทเหนส)
… is a camel under Yasser Arafat
(อีส ซา แค๊เมล อั๊นเด้อร Yasser Arafat)

… is a Cassanova …. girlfriend’s …
(อีส ซา Cassanova เกลิลเฟรน)
You took it hook line sinker like Charlie the …
(ยู ทุค อิท ฮุ๊ค ไลน์ ซีงเคอะ ไล๊ค ชาร์ริ เดอะ)
`cause I’m calling your bluff like I’m a piss-poor tuna
(`cause แอม คอลลิง ยุร บลัฟ ไล๊ค แอม มา พิซ พัวร์ ทูน่า)
One banana two banana three banana four
(วัน บะแนนอะ ทู บะแนนอะ ทรี บะแนนอะ โฟ)
I’m takin’ pri.. and I’m knockin’ down your door
(แอม ทอคกิ่น pri แอนด์ แอม นอคคิน เดาน ยุร ดอร์)
Claude Van Damme, Spam on the can
(คลอดด์ แฝน Damme , Spam ออน เดอะ แคน)
Excelsior Stan the Man
(Excelsior สเตน เดอะ แมน)
Was it Micro Bo Bass
(วอส ซิท ไมคโระ โบ แบ็ซ)
Or I’m the …
(ออ แอม เดอะ)
Do you even know who we are?
(ดู ยู อี๊เฝ่น โนว์ ฮู วี อาร์)

Just four white boys makin’ money makin’ noise
(จั๊สท โฟ ไว๊ท บอย เมกิน มั๊นนี่ เมกิน น๊อยส)
Just four white boys makin’ money makin’ noise
(จั๊สท โฟ ไว๊ท บอย เมกิน มั๊นนี่ เมกิน น๊อยส)
Just four white boys makin’ money makin’ noise
(จั๊สท โฟ ไว๊ท บอย เมกิน มั๊นนี่ เมกิน น๊อยส)
Just four white boys makin’ money makin’ noise
(จั๊สท โฟ ไว๊ท บอย เมกิน มั๊นนี่ เมกิน น๊อยส)

Michael … playin’ on the lace with the number of the peace
(ไมเล เพลย์ยิน ออน เดอะ เลซ วิธ เดอะ นั๊มเบ้อร์ อ็อฝ เดอะ พี๊ซ)
I’m like a sour made-wine with your girlfriend’s yeast
(แอม ไล๊ค เก ซาวร์ เมด ไวน์ วิธ ยุร เกลิลเฟรน ยีซท)

Ernie’s shootin’ up he gets his fix from Bert
(Ernies ชูดทิน อั๊พ ฮี เก็ท ฮิส ฟิกซ์ ฟรอม เบิดทฺ)
Snuffleupagus Snuffleupagus
(Snuffleupagus Snuffleupagus)
I bet none of you will ever get enough of this
(ไอ เบ๊ท นัน อ็อฝ ยู วิล เอ๊เฝ่อร์ เก็ท อีน๊าฟ อ็อฝ ดิส)
… buggin’ out with D*ck Nixon
(บักกิน เอ๊าท วิธ D*ck นิกสัน)
`cause I’ve got more rhymes than Ivan Dixson
(`cause แอฝ ก็อท โม ไรม แฑ็น Ivan Dixson)
Drivin’ up the bridge jump the cliff Aaaahhhh!
(ดรายวิน อั๊พ เดอะ บริดจ จั๊มพ เดอะ คลิฟ Aaaahhhh !)
I’ve got the hives close your mouths now
(แอฝ ก็อท เดอะ ไฮฝ โคลส ยุร เม๊าธ นาว)
What’s the word? Thunderbird [Pac-man theme starts]
(ว๊อท เดอะ เวิร์ด Thunderbird [ แพค แมน ธีม สท๊าร์ท ])
What’s the price? Fourty third
(ว๊อท เดอะ ไพร๊ซ์ ฟอร์ดี เทริ๊ด)
High school nerd and shot your cat
(ไฮฮ สคูล nerd แอนด์ ฌ็อท ยุร แค๊ท)
I make the punk back up with a whiffleball bat
(ไอ เม้ค เดอะ พรัค แบ็ค อั๊พ วิธ อะ whiffleball แบท)
Playin’ three card monte yes I got your mommy’s silver
(เพลย์ยิน ทรี ค้าร์ด monte เย็ซ ซาย ก็อท ยุร มอมมิ ซิ๊ลเฝ่อร)
Come on Pop Man [Asking Jimmy Pop to finish the rhyme]
(คัมมอน พ็อพ แมน [ อาคกิ้ง จิมมี่ พ็อพ ทู ฟิ๊หนิช เดอะ ไรม ])
you know nothing rhymes with silver
(ยู โนว์ นัธอิง ไรม วิธ ซิ๊ลเฝ่อร)
I got your mommy’s silver playin’ three card monte
(ไอ ก็อท ยุร มอมมิ ซิ๊ลเฝ่อร เพลย์ยิน ทรี ค้าร์ด monte)
I shot … without hurting anybody
(ไอ ฌ็อท วิธเอ๊าท เฮอดิง เอนอิบอดิ)
Ants in the pants don’t break the ice
(แอ๊นท ซิน เดอะ แพ็นท ด้อนท์ เบร๊ค ดิ ไอ๊ซ์)
Don’t spill the beans don’t eat that rice
(ด้อนท์ สพิลล เดอะ บีน ด้อนท์ อี๊ท แดท ไร๊ซ์)
Uncle Bens come again
(อั๊งเคิ่ล เบน คัม อะเกน)
Uncle Bens come again come again Uncle Bens
(อั๊งเคิ่ล เบน คัม อะเกน คัม อะเกน อั๊งเคิ่ล เบน)
Like Unkle Bens rice with no grand prize
(ไล๊ค Unkle เบน ไร๊ซ์ วิธ โน แกรนด์ ไพร๊ซ์)

… what the hell’s going on here?
(ว๊อท เดอะ เฮ็ลล โกอิ้ง ออน เฮียร)
… with some R C beer
(วิธ ซัม อาร์ ซี เบีย)
Eatin’ messy mother with an ice cream bar
(อีดิน เมซซิ ม๊าเธ่อร์ วิธ แอน ไอ๊ซ์ ครีม บาร์)
Do you even know who we are?
(ดู ยู อี๊เฝ่น โนว์ ฮู วี อาร์)

Just four white boys makin’ money makin’ noise
(จั๊สท โฟ ไว๊ท บอย เมกิน มั๊นนี่ เมกิน น๊อยส)
Just four white boys makin’ money makin’ noise
(จั๊สท โฟ ไว๊ท บอย เมกิน มั๊นนี่ เมกิน น๊อยส)
Just four white boys makin’ money makin’ noise
(จั๊สท โฟ ไว๊ท บอย เมกิน มั๊นนี่ เมกิน น๊อยส)
Just four white boys makin’ money makin’ noise
(จั๊สท โฟ ไว๊ท บอย เมกิน มั๊นนี่ เมกิน น๊อยส)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Pickles And Fudge คำอ่านไทย The Bloodhound Gang

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น