เนื้อเพลง I Cant Stand up คำอ่านไทย Elvis Costello

Date: Wed, 03 Mar 93 16:11:59 LCL
( เดท : เว็ด , 03 มา 93 16 : 11 : 59 LCL)
From: PA113718%[email protected]
(ฟรอม : PA113718%UTKVM1 [email protected] mit edu)
Subject: Definitive[?] Can’t Stand Up
(ซั๊บเจ็คท : ดิฟินอิทิฝ [ ] แค็นท สแทนด์ อั๊พ)

The reason I’m so certain about these lyrics is that at a record show years
(เดอะ รี๊ซั่น แอม โซ เซ๊อร์เท่น อะเบ๊าท ฑิส ลีริค ซิส แดท แอ็ท ดา เร๊คขอร์ด โชว์ เยียร์)
ago, I bought a battered copy of Sam and Dave’s version. It’s done in a
(อะโก , ไอ บอท ดา แบทเทอะ ค๊อพพี่ อ็อฝ แซม แอนด์ เดฝ เฝ๊อร์ชั่น อิทซ ดัน อิน อะ)
stately gospel style that Elvis later adopted for concert performances of the
(ซเททลิ ก็อซเพ็ล สไทล์ แดท เอลวิส เลทเออะ อะด๊อพท ฟอร์ ค๊อนเสิร์ท เพอะฟอแม็นซ อ็อฝ เดอะ)
song. Here goes: [minor correctios by Paul Hosken [[email protected]]]
(ซ็อง เฮียร โกซ : [ ไม๊เน่อร์ correctios บาย พอล Hosken [ [email protected] op dlr ดี ] ])

I’m the living result
(แอม เดอะ ลีฝอิง รีซั้ลท)
Of a man who’s been hurt a little too much
(อ็อฝ อะ แมน ฮู บีน เฮิร์ท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ทู มัช)
And I’ve tasted
(แอนด์ แอฝ เท๊ซท)
The bitterness of my own tears
(เดอะ บีทเทอะเน็ซ อ็อฝ มาย โอว์น เทียร์)
Sadness is all my lonely heart can feel
(แซดเน็ซ ซิส ซอร์ มาย โลนลิ ฮาร์ท แคน ฟีล)

I can’t stand up etc.
(ไอ แค็นท สแทนด์ อั๊พ อีทีซี)

Simple though love is,
(ซิ๊มเพิ่ล โธ ลัฝ อีส ,)
still it confused me
(สทิลล อิท คอนฟิ้วส มี)
Why I’m not loved the way I should be
(วาย แอม น็อท ลัฝ เดอะ เวย์ ไอ เชิด บี)
Now I’ve lived with heartaches
(นาว แอฝ ไล้ฝ วิธ ฮาทเทค)
and I’ve roomed with fear
(แอนด์ แอฝ รูม วิธ เฟียร์)
I’ve dealt with despair
(แอฝ เด็ลท วิธ ดิซแพ)
And I’ve wrestled with tears
(แอนด์ แอฝ เร๊ซเซิ่ล วิธ เทียร์)

I can’t stand up etc.
(ไอ แค็นท สแทนด์ อั๊พ อีทีซี)

The vow that we made,
(เดอะ โฝว แดท วี เมด ,)
you broke it in two
(ยู บโรค อิท อิน ทู)
but that don’t stop me
(บั๊ท แดท ด้อนท์ สท๊อพ มี)
from loving you
(ฟรอม ลัฝอิง ยู)

I can’t stand up etc.
(ไอ แค็นท สแทนด์ อั๊พ อีทีซี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Cant Stand up คำอ่านไทย Elvis Costello

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น