เนื้อเพลง Can’t Let You Go (Remix) คำอ่านไทย Fabolous

No, no, no, no, no, no, no
( โน , โน , โน , โน , โน , โน , โน)

Homie, I don’t think you know me [No]
(โฮมี , ไอ ด้อนท์ ทริ๊งค ยู โนว์ มี [ โน ])
And I don’t think I know you [No]
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ ทริ๊งค ไอ โนว์ ยู [ โน ])
But this clip on the 16
(บั๊ท ดิส คลิพ ออน เดอะ 16)
You actin’ like I can’t let them [Shorty!]
(ยู แอสติน ไล๊ค ไก แค็นท เล็ท เด็ม [ ชอร์ทดิง ! ])
I don’t think you know me [No]
(ไอ ด้อนท์ ทริ๊งค ยู โนว์ มี [ โน ])
And I don’t think I know you [No]
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ ทริ๊งค ไอ โนว์ ยู [ โน ])
The way you shakin’ that ass [No, no, no]
(เดอะ เวย์ ยู เชคกิน แดท อาซ [ โน , โน , โน ])

Now there’s nothin’ in this world that I can’t get ya
(นาว แดร์ นอทติน อิน ดิส เวิลด แดท ไอ แค็นท เก็ท ยา)
I can’t sweat ya, but I can’t let ya
(ไอ แค็นท สเว็ท ยา , บั๊ท ไอ แค็นท เล็ท ยา)
Don’t get carried away, I just met ya
(ด้อนท์ เก็ท แคร์รี่ อะเวย์ , ไอ จั๊สท เม็ท ยา)
Or you can get carried away on that stretcher
(ออ ยู แคน เก็ท แคร์รี่ อะเวย์ ออน แดท ซทเรชเออะ)
And you respect this gangster
(แอนด์ ยู เรสเพ๊คท ดิส แกะซเทอะ)
When you lookin’ at this big diamonds and the
(เว็น ยู ลุคกิน แอ็ท ดิส บิ๊ก ได๊ม่อนดํ แซน เดอะ)
necklace, ain’t ya?
(เนคเครด , เอน ยา)
Checking the 22s on the Lexus ain’t ya?
(เช็คติ้ง เดอะ 22s ออน เดอะ เล็กเซด เอน ยา)
Peepin’ at them black air mex’s ain’t ya?
(พีพพิน แอ็ท เด็ม แบล๊ค แอร์ mexs เอน ยา)
Friends would say I’m gassin’ ya
(เฟรน เวิด เซย์ แอม แกสซิน ยา)
Cause there ain’t enough room in the coupe for more passengers
(ค๊อส แดร์ เอน อีน๊าฟ รูม อิน เดอะ คูเพ ฟอร์ โม แพซเซ็นเจอะ)
But while they feedin’ and hatin’
(บั๊ท ไวล์ เด feedin แอนด์ แฮดดิน)
We be leanin’ and escapin’
(วี บี ลีนิน แอนด์ เอสเคปิน)
Keep these beats circulating, but you mean I be thinking
(คี๊พ ฑิส บีท circulatings , บั๊ท ยู มีน นาย บี ติ้งกิง)
Shorty’s, a little bit too hype
(ชอร์ทดิง , อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท ทู เฮฝ)
But if a n*gga give her anything
(บั๊ท อิ๊ฟ อะ เอ็น *gga กี๊ฝ เฮอ เอนอิธิง)
It will be the pipe, and it will be alright
(อิท วิล บี เดอะ ไพพ , แอนด์ ดิท วิล บี ออลไร๊ท)
Cause you know the kid will be the type
(ค๊อส ยู โนว์ เดอะ คิด วิล บี เดอะ ไท๊พ)
And do it like Lewinsky, beeyatch!
(แอนด์ ดู อิท ไล๊ค Lewinsky , beeyatch !)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Homie, I don’t think you know me [No]
(โฮมี , ไอ ด้อนท์ ทริ๊งค ยู โนว์ มี [ โน ])
And I don’t think I know you [No]
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ ทริ๊งค ไอ โนว์ ยู [ โน ])
But this clip on the 16
(บั๊ท ดิส คลิพ ออน เดอะ 16)
You actin’ like I can’t let them [Shorty!]
(ยู แอสติน ไล๊ค ไก แค็นท เล็ท เด็ม [ ชอร์ทดิง ! ])
I don’t think you know me [No]
(ไอ ด้อนท์ ทริ๊งค ยู โนว์ มี [ โน ])
And I don’t think I know you [No]
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ ทริ๊งค ไอ โนว์ ยู [ โน ])
But you lookin’ so good
(บั๊ท ยู ลุคกิน โซ กู๊ด)
And that’s just why I can’t let them [No]
(แอนด์ แด้ท จั๊สท วาย ไอ แค็นท เล็ท เด็ม [ โน ])

You will never step out of line and come out your face
(ยู วิล เน๊เฝ่อร์ สเท็พ เอ๊าท อ็อฝ ไลน์ แอนด์ คัม เอ๊าท ยุร เฟซ)
Cause you don’t want to see these guns come out the waist
(ค๊อส ยู ด้อนท์ ว้อนท ทู ซี ฑิส กัน คัม เอ๊าท เดอะ เว๊สท)
It’ll be weeks before your neck come out the brace
(อิว บี วี๊ค บีฟอร์ ยุร เน็ค คัม เอ๊าท เดอะ บเรซ)
Months before the verdict come out the case
(มั้นธ บีฟอร์ เดอะ เฝ๊อร์ดิคท คัม เอ๊าท เดอะ เค๊ส)
When I’m there, the hypno come out the case
(เว็น แอม แดร์ , เดอะ hypno คัม เอ๊าท เดอะ เค๊ส)
Hip hop pops wait for me to come out the place
(ฮิพ ฮ็อพ พ็อพ เว้ท ฟอร์ มี ทู คัม เอ๊าท เดอะ เพลส)
But you know whenever fellas go through
(บั๊ท ยู โนว์ ฮเว็นเอฝเออะ เฟลลา โก ทรู)
I’m in the platinum and yellow gold too
(แอม อิน เดอะ พแลทนัม แอนด์ เย๊ลโล่ว โกลด์ ทู)
I’ll always get them girls do the kinky things
(อิลล ออลเว เก็ท เด็ม เกิร์ล ดู เดอะ คิงคิ ทริง)
When they see the size of the pinky ring
(เว็น เด ซี เดอะ ไซ๊ซ อ็อฝ เดอะ พีงคอิ ริง)
It looks like a bracelet on my finger
(อิท ลุ๊ค ไล๊ค เก บเรซเล็ท ออน มาย ฟิ๊งเก้อร)
Wedding ring in my ear
(เว๊ดดิ้ง ริง อิน มาย เอียร)
Earrings on my neck, yeah what you expect
(เอียริง ออน มาย เน็ค , เย่ ว๊อท ยู เอ็กซเพ็คท)
N*gga, I’m something like a pimp
(เอ็น *gga , แอม ซัมติง ไล๊ค เก พิมพ)
Something about the limp
(ซัมติง อะเบ๊าท เดอะ ลิมพ)
Before something like I’m pimp
(บีฟอร์ ซัมติง ไล๊ค แอม พิมพ)
Instead I’m something like a pimp
(อินสเท๊ด แอม ซัมติง ไล๊ค เก พิมพ)
Cause every thirty days I’m pulling up with something with a tint
(ค๊อส เอ๊เฝอร์รี่ เธอทิ เดย์ แอม พลูลิง อั๊พ วิธ ซัมติง วิธ อะ ทินท)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Bridge]
([ บริดจ ])
And I know something that you don’t know
(แอนด์ ดาย โนว์ ซัมติง แดท ยู ด้อนท์ โนว์)
Can’t nobody stop my nine
(แค็นท โนบอดี้ สท๊อพ มาย ไนน)
Can’t nobody stop my shine
(แค็นท โนบอดี้ สท๊อพ มาย ไชน์)
Can’t nobody stop my grind
(แค็นท โนบอดี้ สท๊อพ มาย ไกรนด)
And I know something that you don’t know
(แอนด์ ดาย โนว์ ซัมติง แดท ยู ด้อนท์ โนว์)
Can’t nobody stop my flow
(แค็นท โนบอดี้ สท๊อพ มาย โฟลว์)
Can’t nobody stop my glow
(แค็นท โนบอดี้ สท๊อพ มาย กโล)
Can’t nobody stop my dough
(แค็นท โนบอดี้ สท๊อพ มาย โด)

Uh oh, you might see me in Brooklyn
(อา โอ , ยู ไมท ซี มี อิน บรูกคิน)
My heed is homie if you ever see me in Brooklyn
(มาย ฮี อีส โฮมี อิ๊ฟ ยู เอ๊เฝ่อร์ ซี มี อิน บรูกคิน)
Cause my hat is on the top down when I go back
(ค๊อส มาย แฮ็ท อีส ออน เดอะ ท๊อพ เดาน เว็น นาย โก แบ็ค)
My bulletproof vest on under the throwback
(มาย บอลเลดพรูฝ เฝ็ซท ออน อั๊นเด้อร เดอะ โตวแบค)
I don’t see no other platinum rappers doing good like me in the hood like me
(ไอ ด้อนท์ ซี โน อ๊อเธ่อร์ พแลทนัม แรพเพอ ดูอิง กู๊ด ไล๊ค มี อิน เดอะ ฮุด ไล๊ค มี)
But keep it in the stat for when they pull the rover
(บั๊ท คี๊พ อิท อิน เดอะ สแตด ฟอร์ เว็น เด พูลล เดอะ โรฝเออะ)
You heard what happened the last time they pull me over?
(ยู เฮิด ว๊อท แฮ๊พเพ่น เดอะ ล๊าสท ไทม์ เด พูลล มี โอ๊เฝ่อร)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Can’t Let You Go (Remix) คำอ่านไทย Fabolous

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น