เนื้อเพลง Hey Mama คำอ่านไทย Kanye West

[Chorus]
( [ ค๊อรัส ])
[Hey Mama], I wanna scream so loud for you, cuz I’m so proud of you
([ เฮ มามะ ] , ไอ วอนนา สครีม โซ เลาด ฟอร์ ยู , คัซ แอม โซ พเราด อ็อฝ ยู)
Let me tell you what I’m about to do, [Hey Mama]
(เล็ท มี เทลล ยู ว๊อท แอม อะเบ๊าท ทู ดู , [ เฮ มามะ ])
I know I act a fool but, I promise you I’m goin back to school
(ไอ โนว์ ไอ แอ๊คท ดา ฟูล บั๊ท , ไอ พรอมอิซ ยู แอม โกอิน แบ็ค ทู สคูล)
I appreciate what you allowed for me
(ไอ แอพพรี๊ชิเอท ว๊อท ยู อะลาว ฟอร์ มี)
I just want you to be proud of me [Hey Mama]
(ไอ จั๊สท ว้อนท ยู ทู บี พเราด อ็อฝ มี [ เฮ มามะ ])

[Verse 1]
([ เฝิซ 1 ])
I wanna tell the whole world about a friend of mine
(ไอ วอนนา เทลล เดอะ โฮล เวิลด อะเบ๊าท ดา เฟรน อ็อฝ ไมน์)
This little light of mine and I’m finna let it shine
(ดิส ลิ๊ทเทิ่ล ไล๊ท อ็อฝ ไมน์ แอนด์ แอม ฟินนา เล็ท ดิธ ไชน์)
I’m finna take yall back to them better times
(แอม ฟินนา เท้ค ยอล แบ็ค ทู เด็ม เบ๊ทเท่อร์ ไทม์)
I’m finna talk about my mama if yall don’t mind
(แอม ฟินนา ท๊อล์ค อะเบ๊าท มาย มามะ อิ๊ฟ ยอล ด้อนท์ ไมนด์)
I was three years old, when you and I moved to the Chi
(ไอ วอส ทรี เยียร์ โอลด์ , เว็น ยู แอนด์ ดาย มู๊ฝ ทู เดอะ ชี)
Late December, harsh winter gave me a cold
(เหลท ดิเซมเบอะ , ฮาฌ วิ๊นเท่อร์ เกฝ มี อะ โคลด์)
You fixed me up something that was good for my soul
(ยู ฟิกซ์ มี อั๊พ ซัมติง แดท วอส กู๊ด ฟอร์ มาย โซล)
Famous homemade chicken soup, can I have another bowl?
(เฟ๊มัส homemade ชีคเค็น ซุพ , แคน นาย แฮ็ฝ อะน๊าเทร่อร์ โบลว์)
You work late nights just to keep on the lights
(ยู เวิ๊ร์ค เหลท ไน๊ท จั๊สท ทู คี๊พ ออน เดอะ ไล๊ท)
Mommy got me training wheels so I could keep on my bike
(มอมมิ ก็อท มี ทเรนอิง วีล โซ ไอ เคิด คี๊พ ออน มาย ไบค)
And you would give anything in this world
(แอนด์ ยู เวิด กี๊ฝ เอนอิธิง อิน ดิส เวิลด)
Michael Jackson leather and a glove, but didn’t give me a curl
(ไมเล แจคสัน เล๊เธ่อร์ แอนด์ อะ กลัฝ , บั๊ท ดิ๊นอิน กี๊ฝ มี อะ เคิล)
And you never put no man over me
(แอนด์ ยู เน๊เฝ่อร์ พุท โน แมน โอ๊เฝ่อร มี)
And I love you for that mommy cant you see?
(แอนด์ ดาย ลัฝ ยู ฟอร์ แดท มอมมิ แค็นท ยู ซี)
Seven years old, caught you with tears in your eyes
(เซเฝ่น เยียร์ โอลด์ , คอท ยู วิธ เทียร์ ซิน ยุร อาย)
Cuz a n*gga cheatin, telling you lies, then I started to cry
(คัซ อะ เอ็น *gga ชีทดิน , เทลลิง ยู ไล , เด็น นาย สท๊าร์ท ทู คราย)
As we knelt on the kitchen floor
(แอส วี เน็ลท ออน เดอะ คิ๊ทเช่น ฟลอร์)
I said mommy Imma love you till you don’t hurt no more
(ไอ เซ็ด มอมมิ แอมมา ลัฝ ยู ทิลล์ ยู ด้อนท์ เฮิร์ท โน โม)
And when I’m older, you aint gotta work no more
(แอนด์ เว็น แอม โอลเดอะ , ยู เอน กอททะ เวิ๊ร์ค โน โม)
And Imma get you that mansion that we couldn’t afford
(แอนด์ แอมมา เก็ท ยู แดท แม๊นชั่น แดท วี คูดซึ่น แอฟฟอร์ด)
See you’re, unbreakable, unmistakable
(ซี ยัวร์ , อันเบรกเคเบิล , อันมิสเทคเกเบิล)
Highly capable, lady that’s makin loot
(ไฮลิ แค๊พพะเบิ้ล , เล๊ดี้ แด้ท เมกิน ลูท)
A livin legend too, just look at what heaven do
(อะ ลีฝอิน เล๊เจ้นด ทู , จั๊สท ลุ๊ค แกท ว๊อท เฮ๊ฝเฝ่น ดู)
Send us an angel, and I thank you [Hey Mama]
(เซ็นด อัซ แอน แอ๊งเจล , แอนด์ ดาย แธ๊งค์ ยู [ เฮ มามะ ])

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Verse 2]
([ เฝิซ 2 ])
Forrest Gump mama said, life is like a box of chocolates
(Forrest Gump มามะ เซ็ด , ไล๊ฟ อีส ไล๊ค เก บ๊อกซฺ อ็อฝ ชอคโอะลิท)
My mama told me go to school, get your doctorate
(มาย มามะ โทลด มี โก ทู สคูล , เก็ท ยุร ดอคเทอะริท)
Somethin to fall back on, you could profit with
(ซัมติน ทู ฟอลล์ แบ็ค ออน , ยู เคิด โพร๊ฝิต วิธ)
But still supported me when I did the opposite
(บั๊ท สทิลล ซั๊พผอร์ท มี เว็น นาย ดิด ดิ อ๊อพโพสิท)
Now I feel like it’s things I gotta get
(นาว ไอ ฟีล ไล๊ค อิทซ ทริง ซาย กอททะ เก็ท)
Things I gotta do, just to prove to you
(ทริง ซาย กอททะ ดู , จั๊สท ทู พรู๊ฝ ทู ยู)
You was getting through, can the choir please
(ยู วอส เกดดดิ้ง ทรู , แคน เดอะ คไวร พลีซ)
Give me a verse of ” You, Are So Beautiful To Me ”
(กี๊ฝ มี อะ เฝิซ อ็อฝ ” ยู , อาร์ โซ บยูทิฟุล ทู มี “)
Can’t you see, you’re like a book of poetry
(แค็นท ยู ซี , ยัวร์ ไล๊ค เก บุ๊ค อ็อฝ โพเอ๊ทรี่)
Maya Angelou, Nicky Giovanni, turn one page and there’s my mommy
(มายะ Angelou , นิคกี้ Giovanni , เทิร์น วัน เพจ แอนด์ แดร์ มาย มอมมิ)
Come on mommy just dance wit me, let the whole world see your dancing feet
(คัมมอน มอมมิ จั๊สท แด๊นซ์ วิท มี , เล็ท เดอะ โฮล เวิลด ซี ยุร แด็นซิง ฟีท)
Now when I say Hey, yall say Mama, now everybody answer me [Hey Mama]
(นาว เว็น นาย เซย์ เฮ , ยอล เซย์ มามะ , นาว เอวี่บอดี้ แอ๊นเซ่อร มี [ เฮ มามะ ])

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Bridge]
([ บริดจ ])
I guess it also depends tho, if my ends low
(ไอ เกสส ซิท อ๊อลโซ ดีเพ็นดํ โฑ , อิ๊ฟ มาย เอ็นด โลว)
Second they get up you gon get that Benzo
(เซ๊คคั่น เด เก็ท อั๊พ ยู ก็อน เก็ท แดท Benzo)
Tint the windows, ride around the city and let ya friends know [Hey Mama]
(ทินท เดอะ วิ๊นโด้ว , ไรด์ อะราวนฺดฺ เดอะ ซิ๊ที่ แอนด์ เล็ท ยา เฟรน โนว์ [ เฮ มามะ ])

[Verse 3]
([ เฝิซ 3 ])
Tell your job you gotta fake em out
(เทลล ยุร จ๊อบ ยู กอททะ เฟ้ค เอ็ม เอ๊าท)
Since you brought me in this world, let me take you out
(ซิ๊นซ ยู บรอท มี อิน ดิส เวิลด , เล็ท มี เท้ค ยู เอ๊าท)
To a restaurant, upper echelon
(ทู อะ เรซเทอรอง , อัพเพอะ เอฌอะล็อน)
Imma get you a jag, whatever else you want
(แอมมา เก็ท ยู อะ แจ็ก , ฮว็อทเอฝเออะ เอ๊ลส ยู ว้อนท)
Just tell me what kind of S-Type Donda West like?
(จั๊สท เทลล มี ว๊อท ไคนด์ อ็อฝ เอส ไท๊พ Donda เว๊สท ไล๊ค)
Tell me the perfect color so I make it just right
(เทลล มี เดอะ เพ๊อร์เฟ็คท คัลเออะ โซ ไอ เม้ค อิท จั๊สท ไร๊ท)
It don’t gotta be Mother’s Day, or your birthday
(อิท ด้อนท์ กอททะ บี ม๊าเธ่อร์ เดย์ , ออ ยุร เบริ์ดเดย์)
For me to just call and say [Hey Mama]
(ฟอร์ มี ทู จั๊สท คอลลํ แอนด์ เซย์ [ เฮ มามะ ])

[Chorus [with variations]]
([ ค๊อรัส [ วิธ แฝริเอฌัน ] ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hey Mama คำอ่านไทย Kanye West

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น