เนื้อเพลง Your Song คำอ่านไทย Elton John

It’s a little bit funny this feeling inside
(อิทซ ซา ลิ๊ทเทิ่ล บิท ฟันนิ ที ฟีลอิง อีนไซด)
I’m not one of those who can easily hide
(แอม น็อท วัน อ็อฝ โฑส ฮู แค็น อีสอิลิ ไฮด)
I don’t have much money but boy if I did
(ไอ ด้อนท์ แฮ็ฝ มัช มันอิ บัท บอย อิฟ ฟาย ดิด)
I’d buy a big house where we both could live
(อาย ไบ อะ บิก เฮาซ ฮแว วี โบธ คูด ไลฝ)

If I was a sculptor, but then again, no
(อิฟ ฟาย วอส ซา ซคัลพเทอะ , บัท เฑ็น อะเกน , โน)
Or a man who makes potions in a travelling show
(ออ รา แม็น ฮู เมค โพฌัน ซิน อะ แทฝเวอริง โฌ)
I know it’s not much but it’s the best I can do
(ไอ โน อิทซ น็อท มัช บัท อิทซ เดอะ เบ็ซท ไอ แค็น ดู)
My gift is my song and this one’s for you
(ไม กิฟท อีส ไม ซ็อง แอ็นด ที วัน ฟอ ยู)

And you can tell everybody this is your song
(แอ็นด ยู แค็น เท็ล เอวี่บอดี้ ที ซิส ยุร ซ็อง)
It may be quite simple but now that it’s done
(อิท เม บี คไวท ซิ๊มเพิ่ล บัท เนา แดท อิทซ ดัน)
I hope you don’t mind
(ไอ โฮพ ยู ด้อนท์ ไมนด)
I hope you don’t mind that I put down in words
(ไอ โฮพ ยู ด้อนท์ ไมนด แดท ไอ พัท เดาน อิน เวิด)
How wonderful life is while you’re in the world
(เฮา วันเดอะฟุล ไลฟ อีส ฮไวล ยัวร์ อิน เดอะ เวิลด)

I sat on the roof and kicked off the moss
(ไอ แซ็ท ออน เดอะ รูฟ แอ็นด คิด ออฟฟ เดอะ ม็อซ)
Well a few of the verses well they’ve got me quite cross
(เว็ล อะ ฟยู อ็อฝ เดอะ เฝิซ เว็ล เดวฟ ก็อท มี คไวท คร็อซ)
[adsense]
But the sun’s been quite kind while I wrote this song
(บัท เดอะ ซัน บีน คไวท ไคนด ฮไวล ไอ โรท ที ซ็อง)
It’s for people like you that keep it turned on
(อิทซ ฟอ พี๊เพิ่ล ไลค ยู แดท คีพ อิท เทิน ออน)

So excuse me forgetting but these things I do
(โซ เอ็คซคยูซ มี โฟเก็ททิง บัท ฑิส ธิง ซาย ดู)
You see I’ve forgotten if they’re green or they’re blue
(ยู ซี อิฝ ฟอร์กอทเดน อิฟ เดรว กรีน ออ เดรว บลู)
Anyway the thing is what I really mean
(เอนอิเว เดอะ ธิง อีส ฮว็อท ไอ ริแอ็ลลิ มีน)
Yours are the sweetest eyes I’ve ever seen
(ยุร แซร์ เดอะ สีสเดส ไอ อิฝ เอฝเออะ ซีน)

And you can tell everybody this is your song
(แอ็นด ยู แค็น เท็ล เอวี่บอดี้ ที ซิส ยุร ซ็อง)
It may be quite simple but now that it’s done
(อิท เม บี คไวท ซิ๊มเพิ่ล บัท เนา แดท อิทซ ดัน)
I hope you don’t mind
(ไอ โฮพ ยู ด้อนท์ ไมนด)
I hope you don’t mind that I put down in words
(ไอ โฮพ ยู ด้อนท์ ไมนด แดท ไอ พัท เดาน อิน เวิด)
How wonderful life is while you’re in the world
(เฮา วันเดอะฟุล ไลฟ อีส ฮไวล ยัวร์ อิน เดอะ เวิลด)

I hope you don’t mind
(ไอ โฮพ ยู ด้อนท์ ไมนด)
I hope you don’t mind that I put down in words
(ไอ โฮพ ยู ด้อนท์ ไมนด แดท ไอ พัท เดาน อิน เวิด)
How wonderful life is while you’re in the world
(เฮา วันเดอะฟุล ไลฟ อีส ฮไวล ยัวร์ อิน เดอะ เวิลด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Your Song คำอ่านไทย Elton John

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น