เนื้อเพลง Why Wait คำอ่านไทย Shakira

Put your trust in me
( พุท ยุร ทรัสท อิน มี)
I won’t let you down
(ไอ ว็อนท เล็ท ยู เดาน)
Don’t delay the things
(ด้อนท์ ดีเลย์ เดอะ ทริง)
That you want right now
(แดท ยู ว้อนท ไร๊ท นาว)

Why wait for later?
(วาย เว้ท ฟอร์ เลทเออะ)
Hey I don’t you want some action
(เฮ ไอ ด้อนท์ ยู ว้อนท ซัม แอคฌัน)
I’m not a waiterI like to make things happen
(แอม น็อท ดา waiterI ไล๊ค ทู เม้ค ทริง แฮ๊พเพ่น)

Something’s coming on, coming on strong
(ซัมติง คัมอิง ออน , คัมอิง ออน สทรอง)
Don’t take too long
(ด้อนท์ เท้ค ทู ลอง)
Don’t you wanna know
(ด้อนท์ ยู วอนนา โนว์)
Baby come home
(เบ๊บี้ คัม โฮม)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
One more night with you
(วัน โม ไน๊ท วิธ ยู)
I won’t think it through
(ไอ ว็อนท ทริ๊งค อิท ทรู)
Time’s money but you knew
(ไทม์ มั๊นนี่ บั๊ท ยู นยู)
There’s nothing in the world you can think of that I won’t do to you.
(แดร์ นัธอิง อิน เดอะ เวิลด ยู แคน ทริ๊งค อ็อฝ แดท ไอ ว็อนท ดู ทู ยู)

Drowning in your sweat
(ดเรานอิง อิน ยุร สเว็ท)
Till I drench my clothes
(ทิลล์ ไอ ดเร็นช มาย คโลฑ)
You’ve seen nothing yet
(ยู๊ฟ ซีน นัธอิง เย๊ท)
Wait till you let go.
(เว้ท ทิลล์ ยู เล็ท โก)

Why wait for later?
(วาย เว้ท ฟอร์ เลทเออะ)
Obey my intuition
(โอเบย์ มาย อินทิวอีฌอัน)
We’re gonna be just fine
(เวีย กอนนะ บี จั๊สท ไฟน)
I’ve got a premonition
(แอฝ ก็อท ดา พรีโมะนีฌอัน)

Something’s coming on, coming on strong
(ซัมติง คัมอิง ออน , คัมอิง ออน สทรอง)
Don’t take too long
(ด้อนท์ เท้ค ทู ลอง)
Don’t you wanna know
(ด้อนท์ ยู วอนนา โนว์)
Baby come home
(เบ๊บี้ คัม โฮม)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
One more night with you
(วัน โม ไน๊ท วิธ ยู)
I won’t think it through
(ไอ ว็อนท ทริ๊งค อิท ทรู)
Time’s money but you knew
(ไทม์ มั๊นนี่ บั๊ท ยู นยู)
There’s nothing in the world you can think of that I won’t do to you.
(แดร์ นัธอิง อิน เดอะ เวิลด ยู แคน ทริ๊งค อ็อฝ แดท ไอ ว็อนท ดู ทู ยู)

I’m gonna dance through the veil of your eyes
(แอม กอนนะ แด๊นซ์ ทรู เดอะ เฝล อ็อฝ ยุร อาย)
While you follow my steps in the sand
(ไวล์ ยู ฟ๊อลโล่ว มาย สเท็พ ซิน เดอะ แซนด์)
I see your fate in the palm of your hand.
(ไอ ซี ยุร เฟ้ท อิน เดอะ พาล์ม อ็อฝ ยุร แฮนด์)

No one looks, no one hears us this time
(โน วัน ลุ๊ค , โน วัน เฮียร อัซ ดิส ไทม์)
It’s only me and your conscious tonight
(อิทซ โอ๊นลี่ มี แอนด์ ยุร ค๊อนเชียส ทูไน๊ท)
If there are no witnesses, there is no crime.
(อิ๊ฟ แดร์ อาร์ โน witnesses , แดร์ อีส โน ไคร์ม)

Why wait for later?
(วาย เว้ท ฟอร์ เลทเออะ)
I’m not a waiter.
(แอม น็อท ดา เว้ทเท่อร)

Something’s coming on, coming on strong
(ซัมติง คัมอิง ออน , คัมอิง ออน สทรอง)
Don’t take too long
(ด้อนท์ เท้ค ทู ลอง)
Don’t you wanna know
(ด้อนท์ ยู วอนนา โนว์)
Baby come home.
(เบ๊บี้ คัม โฮม)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
One more night with you
(วัน โม ไน๊ท วิธ ยู)
I won’t think it through
(ไอ ว็อนท ทริ๊งค อิท ทรู)
Time’s money but you knew
(ไทม์ มั๊นนี่ บั๊ท ยู นยู)
There’s nothing in the world you can think of that I won’t do to you.
(แดร์ นัธอิง อิน เดอะ เวิลด ยู แคน ทริ๊งค อ็อฝ แดท ไอ ว็อนท ดู ทู ยู)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
One more night with you
(วัน โม ไน๊ท วิธ ยู)
I won’t think it through
(ไอ ว็อนท ทริ๊งค อิท ทรู)
Time’s money but you knew
(ไทม์ มั๊นนี่ บั๊ท ยู นยู)
There’s nothing in the world you can think of that I won’t do to you.
(แดร์ นัธอิง อิน เดอะ เวิลด ยู แคน ทริ๊งค อ็อฝ แดท ไอ ว็อนท ดู ทู ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Why Wait คำอ่านไทย Shakira

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น