เนื้อเพลง Beauty And The Beast คำอ่านไทย Celine Dion

Tale as old as time
(เทล แอ็ส โอลด แอ็ส ไทม)
True as it can be
(ทรู แอ็ส ซิท แค็น บี)
Barely even friends
(แบลิ อีเฝ็น ฟเร็นด)
Then somebody bends
(เฑ็น ซัมบอดี้ เบ็นด)
Unexpectedly
(อะเน็คซเพคทิดลิ)

Just a little change
(จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล เชนจ)
Small, to say the least
(ซมอล , ทู เซ เดอะ ลีซท)
Both a little scared
(โบธ อะ ลิ๊ทเทิ่ล ซคา)
Neither one prepared
(นีเฑอะไนเฑอะ วัน พริแพ)
Beauty and the Beast
(บยูทิ แอ็นด เดอะ บีซท)

[2x]
([ 2x ])
Ever just the same
(เอฝเออะ จัซท เดอะ เซม)
Ever a surprise
(เอฝเออะ รา เซิพไรส)
Ever as before
(เอฝเออะ แอ็ส บิโฟ)
Ever just as sure
(เอฝเออะ จัซท แอ็ส ฌุร)
[adsense]
As the sun will rise
(แอ็ส เดอะ ซัน วิล ไรส)

Tale as old as time
(เทล แอ็ส โอลด แอ็ส ไทม)
Tune as old as song
(ทยูน แอ็ส โอลด แอ็ส ซ็อง)
Bittersweet and strange
(บิทเดอร์สวีท แอ็นด ซทเรนจ)
Finding you can change
(ไฟนดิง ยู แค็น เชนจ)
Learning you were wrong
(เลอนิง ยู เวอ ร็อง)

Certain as the sun
(เซอทิน แอ็ส เดอะ ซัน)
Certain as the sun
(เซอทิน แอ็ส เดอะ ซัน)
Rising in the east
(ไรสอิง อิน ดิ อีซท)
Tale as old as time
(เทล แอ็ส โอลด แอ็ส ไทม)
Song as old as rhyme
(ซ็อง แอ็ส โอลด แอ็ส ไรม)
Beauty and the beast.
(บยูทิ แอ็นด เดอะ บีซท)

Tale as old as time
(เทล แอ็ส โอลด แอ็ส ไทม)
Song as old as rhyme
(ซ็อง แอ็ส โอลด แอ็ส ไรม)
Beauty and the beast.
(บยูทิ แอ็นด เดอะ บีซท)

Beauty and the beast.
(บยูทิ แอ็นด เดอะ บีซท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Beauty And The Beast คำอ่านไทย Celine Dion

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น