เนื้อเพลง Bob Dylan’s Dream คำอ่านไทย Bob Dylan

by Bob Dylan
( บาย บ็อบ ดายแลน)

While riding on a train goin’ west,
(ไวล์ ไรดอิง ออน อะ เทรน โกอิน เว๊สท ,)
I fell asleep for to take my rest.
(ไอ เฟ็ล อะสลี๊พ ฟอร์ ทู เท้ค มาย เรสท)
I dreamed a dream that made me sad,
(ไอ ดรีม อะ ดรีม แดท เมด มี แซ้ด ,)
Concerning myself and the first few friends I had.
(ค็อนเซอนิง ไมเซลฟ แอนด์ เดอะ เฟิร์สท ฟิว เฟรน ซาย แฮ็ด)

With half-damp eyes I stared to the room
(วิธ ฮาล์ฟ แด็มพ อาย ซาย สทาร์ ทู เดอะ รูม)
Where my friends and I spent many an afternoon,
(แวร์ มาย เฟรน แซน ดาย ซเพ็นท เมนอิ แอน แอฟเตอร์นูน ,)
Where we together weathered many a storm,
(แวร์ วี ทูเก๊ทเธ่อร์ เว๊เธ่อร เมนอิ อะ สทอร์ม ,)
Laughin’ and singin’ till the early hours of the morn.
(เลอกิน แอนด์ ซิงอิน ทิลล์ ดิ เอ๊อรํลี่ เอาเอ้อร์ อ็อฝ เดอะ มอน)

By the old wooden stove where our hats was hung,
(บาย ดิ โอลด์ วูเดน สโท๊ฝ แวร์ เอ๊า แฮ็ท วอส ฮัง ,)
Our words were told, our songs were sung,
(เอ๊า เวิร์ด เวอ โทลด , เอ๊า ซ็อง เวอ ซัง ,)
Where we longed for nothin’ and were quite satisfied
(แวร์ วี ลอง ฟอร์ นอทติน แอนด์ เวอ ไคว๊ แซทอิซไฟด)
Talkin’ and a-jokin’ about the world outside.
(ทอคกิ่น แอนด์ อะ โจเคน อะเบ๊าท เดอะ เวิลด เอ๊าทไซ้ด)

With haunted hearts through the heat and cold,
(วิธ ฮอนท์ ฮาร์ท ทรู เดอะ ฮีท แอนด์ โคลด์ ,)
We never thought we could ever get old.
(วี เน๊เฝ่อร์ ธอท วี เคิด เอ๊เฝ่อร์ เก็ท โอลด์)
We thought we could sit forever in fun
(วี ธอท วี เคิด ซิท ฟอเร๊เฝ่อร อิน ฟัน)
But our chances really was a million to one.
(บั๊ท เอ๊า แช้นซํ ริแอ็ลลิ วอส ซา มิ๊ลเลี่ยน ทู วัน)

As easy it was to tell black from white,
(แอส อีสอิ อิท วอส ทู เทลล แบล๊ค ฟรอม ไว๊ท ,)
It was all that easy to tell wrong from right.
(อิท วอส ซอร์ แดท อีสอิ ทู เทลล รอง ฟรอม ไร๊ท)
And our choices were few and the thought never hit
(แอนด์ เอ๊า ช๊อยซํ เวอ ฟิว แอนด์ เดอะ ธอท เน๊เฝ่อร์ ฮิท)
That the one road we traveled would ever shatter and split.
(แดท ดิ วัน โร้ด วี แทร๊เฝ่ล เวิด เอ๊เฝ่อร์ แฌทเทอะ แอนด์ สพลิ๊ท)

How many a year has passed and gone,
(ฮาว เมนอิ อะ เยียร์ แฮ็ส พาสส แอนด์ กอน ,)
And many a gamble has been lost and won,
(แอนด์ เมนอิ อะ แก๊มเบิ้ล แฮ็ส บีน ล็อซท แอนด์ ว็อน ,)
And many a road taken by many a friend,
(แอนด์ เมนอิ อะ โร้ด เทคเอ็น บาย เมนอิ อะ เฟรน ,)
And each one I’ve never seen again.
(แอนด์ อีช วัน แอฝ เน๊เฝ่อร์ ซีน อะเกน)

I wish, I wish, I wish in vain,
(ไอ วิ๊ช , ไอ วิ๊ช , ไอ วิ๊ช อิน เฝน ,)
That we could sit simply in that room again.
(แดท วี เคิด ซิท ซีมพลิ อิน แดท รูม อะเกน)
Ten thousand dollars at the drop of a hat,
(เท็น เธ๊าซั่นด ดอลเลอะ แอ็ท เดอะ ดรอพ อ็อฝ อะ แฮ็ท ,)
I’d give it all gladly if our lives could be like that.
(อาย กี๊ฝ อิท ดอร์ กแลดลิ อิ๊ฟ เอ๊า ไล้ฝ เคิด บี ไล๊ค แดท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Bob Dylan’s Dream คำอ่านไทย Bob Dylan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น