เนื้อเพลง Forgiveness คำอ่านไทย Goldfinger

So you’ve decided to blame him again
( โซ ยู๊ฟ ดีไซด์ ทู เบลม ฮิม อะเกน)
For all you choices
(ฟอร์ ออล ยู ช๊อยซํ)
Seem like the softer way out
(ซีม ไล๊ค เดอะ ซอฟเตอร์ เวย์ เอ๊าท)
You think it just might make life easier
(ยู ทริ๊งค อิท จั๊สท ไมท เม้ค ไล๊ฟ อีสไซน์)
Than swallow will it
(แฑ็น สว๊อลโล่ว วิล อิท)
You’ve made a fine career out of guilt
(ยู๊ฟ เมด อะ ไฟน แคร์เรีย เอ๊าท อ็อฝ กิ๊ลท)
Maybe he just did the best he could with what he had
(เมบี ฮี จั๊สท ดิด เดอะ เบ๊สท์ ฮี เคิด วิธ ว๊อท ฮี แฮ็ด)
Maybe he just did the best he could
(เมบี ฮี จั๊สท ดิด เดอะ เบ๊สท์ ฮี เคิด)

Forgiveness forgiveness
(ฟอร์กีพเหนด ฟอร์กีพเหนด)
Try and let it go why don’t you
(ธราย แอนด์ เล็ท ดิธ โก วาย ด้อนท์ ยู)
Forgiveness
(ฟอร์กีพเหนด)
Just might save yourself
(จั๊สท ไมท เซฝ ยุรเซลฟ)

Forgiveness forgiveness
(ฟอร์กีพเหนด ฟอร์กีพเหนด)
Try and let it go why don’t you
(ธราย แอนด์ เล็ท ดิธ โก วาย ด้อนท์ ยู)
Forgiveness
(ฟอร์กีพเหนด)
Just might save yourself
(จั๊สท ไมท เซฝ ยุรเซลฟ)

So you’ve decided to blame him again
(โซ ยู๊ฟ ดีไซด์ ทู เบลม ฮิม อะเกน)
For all you choices
(ฟอร์ ออล ยู ช๊อยซํ)
Seem like the softer way out
(ซีม ไล๊ค เดอะ ซอฟเตอร์ เวย์ เอ๊าท)
You think it just might make life easier
(ยู ทริ๊งค อิท จั๊สท ไมท เม้ค ไล๊ฟ อีสไซน์)
Than swallow will it
(แฑ็น สว๊อลโล่ว วิล อิท)
You’ve made a fine career out of guilt
(ยู๊ฟ เมด อะ ไฟน แคร์เรีย เอ๊าท อ็อฝ กิ๊ลท)
Maybe he just did the best he could with what he had
(เมบี ฮี จั๊สท ดิด เดอะ เบ๊สท์ ฮี เคิด วิธ ว๊อท ฮี แฮ็ด)
Maybe he just did the best he could
(เมบี ฮี จั๊สท ดิด เดอะ เบ๊สท์ ฮี เคิด)

Forgiveness forgiveness
(ฟอร์กีพเหนด ฟอร์กีพเหนด)
Try and let it go why don’t you
(ธราย แอนด์ เล็ท ดิธ โก วาย ด้อนท์ ยู)
Forgiveness
(ฟอร์กีพเหนด)
Just might save yourself
(จั๊สท ไมท เซฝ ยุรเซลฟ)

Forgiveness forgiveness
(ฟอร์กีพเหนด ฟอร์กีพเหนด)
Try and let it go why don’t you
(ธราย แอนด์ เล็ท ดิธ โก วาย ด้อนท์ ยู)
Forgiveness
(ฟอร์กีพเหนด)
Just might save yourself
(จั๊สท ไมท เซฝ ยุรเซลฟ)

Don’t you know what comes around goes around
(ด้อนท์ ยู โนว์ ว๊อท คัม อะราวนฺดฺ โกซ อะราวนฺดฺ)
Don’t you know what comes around goes around
(ด้อนท์ ยู โนว์ ว๊อท คัม อะราวนฺดฺ โกซ อะราวนฺดฺ)
Don’t you know what comes around goes around
(ด้อนท์ ยู โนว์ ว๊อท คัม อะราวนฺดฺ โกซ อะราวนฺดฺ)
Don’t you know what comes around goes around
(ด้อนท์ ยู โนว์ ว๊อท คัม อะราวนฺดฺ โกซ อะราวนฺดฺ)
Don’t you know what comes around goes around
(ด้อนท์ ยู โนว์ ว๊อท คัม อะราวนฺดฺ โกซ อะราวนฺดฺ)
Don’t you know what comes around goes around
(ด้อนท์ ยู โนว์ ว๊อท คัม อะราวนฺดฺ โกซ อะราวนฺดฺ)

Round and round and round and round and rouuund….
(ราวนด แอนด์ ราวนด แอนด์ ราวนด แอนด์ ราวนด แอนด์ rouuund)

Forgiveness forgiveness
(ฟอร์กีพเหนด ฟอร์กีพเหนด)
Try and let it go why don’t you
(ธราย แอนด์ เล็ท ดิธ โก วาย ด้อนท์ ยู)
Forgiveness
(ฟอร์กีพเหนด)
Just might save yourself
(จั๊สท ไมท เซฝ ยุรเซลฟ)

Forgiveness forgiveness
(ฟอร์กีพเหนด ฟอร์กีพเหนด)
Try and let it go why don’t you
(ธราย แอนด์ เล็ท ดิธ โก วาย ด้อนท์ ยู)
Forgiveness
(ฟอร์กีพเหนด)
Just might save yourself
(จั๊สท ไมท เซฝ ยุรเซลฟ)

So you’ve decided to blame him again
(โซ ยู๊ฟ ดีไซด์ ทู เบลม ฮิม อะเกน)
For all you choices
(ฟอร์ ออล ยู ช๊อยซํ)
Seem like the softer way out
(ซีม ไล๊ค เดอะ ซอฟเตอร์ เวย์ เอ๊าท)

Forgiveness forgiveness
(ฟอร์กีพเหนด ฟอร์กีพเหนด)
Let it f*cking go why don’t you
(เล็ท ดิธ เอฟ *คิง โก วาย ด้อนท์ ยู)
Forgiveness
(ฟอร์กีพเหนด)
Starts with yourself
(สท๊าร์ท วิธ ยุรเซลฟ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Forgiveness คำอ่านไทย Goldfinger

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น