เนื้อเพลง Saturday Night Divas คำอ่านไทย Spice Girls

Get down get deeper and down
( เก็ท เดาน เก็ท ดิพเพอ แอนด์ เดาน)
Get down get deeper and down
(เก็ท เดาน เก็ท ดิพเพอ แอนด์ เดาน)
Saturday night
(แซทเออะดิ ไน๊ท)
Get down deeper and down
(เก็ท เดาน ดิพเพอ แอนด์ เดาน)
Get down get deeper and down
(เก็ท เดาน เก็ท ดิพเพอ แอนด์ เดาน)
Saturday night
(แซทเออะดิ ไน๊ท)
Get down get deeper and down
(เก็ท เดาน เก็ท ดิพเพอ แอนด์ เดาน)
Get down get deeper and down
(เก็ท เดาน เก็ท ดิพเพอ แอนด์ เดาน)
Saturday night
(แซทเออะดิ ไน๊ท)
Get down ?deeper and down
(เก็ท เดาน ดิพเพอ แอนด์ เดาน)
Get down get deeper and down
(เก็ท เดาน เก็ท ดิพเพอ แอนด์ เดาน)
I’m not alone now you’re in my mind
(แอม น็อท อะโลน นาว ยัวร์ อิน มาย ไมนด์)
You were the victim of your crime, I left you behind
(ยู เวอ เดอะ ฝิ๊คทิ่ม อ็อฝ ยุร ไคร์ม , ไอ เล๊ฟท ยู บีฮายน์)
Boy you were a fool, to treat me that way
(บอย ยู เวอ อะ ฟูล , ทู ทรี๊ท มี แดท เวย์)
Not going to let you, I’m going to forget youm there’s nothing to say
(น็อท โกอิ้ง ทู เล็ท ยู , แอม โกอิ้ง ทู ฟอร์เก๊ท youm แดร์ นัธอิง ทู เซย์)
You’re a twisted lover, kiss & telling on a superstar
(ยัวร์ อะ ทวิสท ลัฝเออะ , คิซ & เทลลิง ออน อะ ซูเปอร์สตาร์)
That’s what you are
(แด้ท ว๊อท ยู อาร์)
Well it was Saturday night, I know the feeling was right
(เวลล อิท วอส แซทเออะดิ ไน๊ท , ไอ โนว์ เดอะ ฟีลอิง วอส ไร๊ท)
I didn’t know we’d get so far
(ไอ ดิ๊นอิน โนว์ เว็ด เก็ท โซ ฟาร์)

Chorus
(ค๊อรัส)

Take it from me, you know I mean what I’m saying
(เท้ค อิท ฟรอม มี , ยู โนว์ ไอ มีน ว๊อท แอม เซอิง)
Better watch out, you’d better wise up,
(เบ๊ทเท่อร์ ว๊อทช เอ๊าท , ยูต เบ๊ทเท่อร์ ไว๊ส อั๊พ ,)
To mind games he’s playing
(ทู ไมนด์ เกม อีส พเลนิ่ง)
What does he do, when he’s not in your arms
(ว๊อท โด ฮี ดู , เว็น อีส น็อท อิน ยุร อาร์ม)
Keep your head up high,
(คี๊พ ยุร เฮด อั๊พ ไฮฮ ,)
Don’t you know you are the superfly
(ด้อนท์ ยู โนว์ ยู อาร์ เดอะ ซูปเพอฟาย)
And that ain’t no lie
(แอนด์ แดท เอน โน ไล)
Well it’s Saturday night, you know the feeling is right
(เวลล อิทซ แซทเออะดิ ไน๊ท , ยู โนว์ เดอะ ฟีลอิง อีส ไร๊ท)
Don’t you know we’ll get so high
(ด้อนท์ ยู โนว์ เวลล เก็ท โซ ไฮฮ)

Chorus
(ค๊อรัส)

Get down Saturday night
(เก็ท เดาน แซทเออะดิ ไน๊ท)
ah ah ah ah ah ah, ah ah ah ah ah ah
(อา อา อา อา อา อา , อา อา อา อา อา อา)
You’re a twisted lover, kiss & telling on a superstar
(ยัวร์ อะ ทวิสท ลัฝเออะ , คิซ & เทลลิง ออน อะ ซูเปอร์สตาร์)
That’s what you are
(แด้ท ว๊อท ยู อาร์)
Well it was Saturday night, I know the feeling was right
(เวลล อิท วอส แซทเออะดิ ไน๊ท , ไอ โนว์ เดอะ ฟีลอิง วอส ไร๊ท)
I didn’t know we’d get so far
(ไอ ดิ๊นอิน โนว์ เว็ด เก็ท โซ ฟาร์)

Chorus x2
(ค๊อรัส x2)

Wanna get down, wanna get down, wanna get down Saturday night x4
(วอนนา เก็ท เดาน , วอนนา เก็ท เดาน , วอนนา เก็ท เดาน แซทเออะดิ ไน๊ท x4)

Chorus
(ค๊อรัส)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Saturday Night Divas คำอ่านไทย Spice Girls

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น