เนื้อเพลง When The Leaves Come Falling Down คำอ่านไทย Van Morrison

I saw you standing with the wind and the rain in your face
( ไอ ซอว์ ยู ซแทนดิง วิธ เดอะ วินด แอนด์ เดอะ เรน อิน ยุร เฟซ)
And you were thinking ’bout the wisdom of the leaves and their grace
(แอนด์ ยู เวอ ติ้งกิง เบาท เดอะ วีสดัม อ็อฝ เดอะ ลี๊ฝ แซน แดร์ เกร๊ซ)
When the leaves come falling down
(เว็น เดอะ ลี๊ฝ คัม ฟ๊อลิง เดาน)
In September when the leaves, come falling down
(อิน เซ็พเทมเบอะ เว็น เดอะ ลี๊ฝ , คัม ฟ๊อลิง เดาน)

And at night the moon is shining on a clear, cloudless sky
(แอนด์ แอ็ท ไน๊ท เดอะ มูน อีส ชายนิง ออน อะ เคลียร์ , คเลาดเล็ซ สกาย)
And when the evening shadows fall I’ll be there by your side
(แอนด์ เว็น ดิ อี๊ฝนิ่ง แฌดโอ ฟอลล์ อิลล บี แดร์ บาย ยุร ไซด์)
When the leaves come falling down
(เว็น เดอะ ลี๊ฝ คัม ฟ๊อลิง เดาน)
In September when the leaves, come falling down
(อิน เซ็พเทมเบอะ เว็น เดอะ ลี๊ฝ , คัม ฟ๊อลิง เดาน)

Follow me down, follow me down, follow me down
(ฟ๊อลโล่ว มี เดาน , ฟ๊อลโล่ว มี เดาน , ฟ๊อลโล่ว มี เดาน)
To the place beside the garden and the wall
(ทู เดอะ เพลส บีไซด์ เดอะ ก๊าร์เด้น แอนด์ เดอะ วอลล์)
Follow me down, follow me down
(ฟ๊อลโล่ว มี เดาน , ฟ๊อลโล่ว มี เดาน)
To the space before the twilight and the dawn
(ทู เดอะ สเพ๊ซ บีฟอร์ เดอะ ทไวไล้ท แอนด์ เดอะ ดอว์น)

Oh, the last time I saw Paris in the streets, in the rain
(โอ , เดอะ ล๊าสท ไทม์ ไอ ซอว์ แพริซ ซิน เดอะ สทรีท , อิน เดอะ เรน)
And as I walk along the boulevards with you, once again
(แอนด์ แอส ซาย ว๊อล์ค อะลอง เดอะ บูลิฝาด วิธ ยู , วั๊นซ อะเกน)
And the leaves come falling down
(แอนด์ เดอะ ลี๊ฝ คัม ฟ๊อลิง เดาน)
In September, when the leaves come falling down
(อิน เซ็พเทมเบอะ , เว็น เดอะ ลี๊ฝ คัม ฟ๊อลิง เดาน)

Follow me down, follow me down, follow me down
(ฟ๊อลโล่ว มี เดาน , ฟ๊อลโล่ว มี เดาน , ฟ๊อลโล่ว มี เดาน)
To the place between the garden and the wall
(ทู เดอะ เพลส บีทะวีน เดอะ ก๊าร์เด้น แอนด์ เดอะ วอลล์)
Follow me down, follow me down
(ฟ๊อลโล่ว มี เดาน , ฟ๊อลโล่ว มี เดาน)
To the space between the twilight and the dawn
(ทู เดอะ สเพ๊ซ บีทะวีน เดอะ ทไวไล้ท แอนด์ เดอะ ดอว์น)

And as I’m looking at the colour of the leaves, in your hand
(แอนด์ แอส แอม ลุคอิง แอ็ท เดอะ คัลเออะ อ็อฝ เดอะ ลี๊ฝ , อิน ยุร แฮนด์)
As we’re listening to Chet Baker on the beach, in the sand
(แอส เวีย ลิเซินนิง ทู Chet เบคเออะ ออน เดอะ บีช , อิน เดอะ แซนด์)
When the leaves come falling down,
(เว็น เดอะ ลี๊ฝ คัม ฟ๊อลิง เดาน ,)
Woe in September, when the leaves come falling down
(โว อิน เซ็พเทมเบอะ , เว็น เดอะ ลี๊ฝ คัม ฟ๊อลิง เดาน)
Oh when the leaves come falling down
(โอ เว็น เดอะ ลี๊ฝ คัม ฟ๊อลิง เดาน)
Yeah in September when the leaves come falling down
(เย่ อิน เซ็พเทมเบอะ เว็น เดอะ ลี๊ฝ คัม ฟ๊อลิง เดาน)

When the leaves come falling down
(เว็น เดอะ ลี๊ฝ คัม ฟ๊อลิง เดาน)
In September, when the leaves come falling down
(อิน เซ็พเทมเบอะ , เว็น เดอะ ลี๊ฝ คัม ฟ๊อลิง เดาน)

When the leaves come falling down in September, in the rain
(เว็น เดอะ ลี๊ฝ คัม ฟ๊อลิง เดาน อิน เซ็พเทมเบอะ , อิน เดอะ เรน)
When the leaves come falling down
(เว็น เดอะ ลี๊ฝ คัม ฟ๊อลิง เดาน)

When the leaves come falting down in September, in the rain
(เว็น เดอะ ลี๊ฝ คัม faltings เดาน อิน เซ็พเทมเบอะ , อิน เดอะ เรน)
When the leaves come falling down
(เว็น เดอะ ลี๊ฝ คัม ฟ๊อลิง เดาน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง When The Leaves Come Falling Down คำอ่านไทย Van Morrison

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น