เนื้อเพลง The Mother In Me คำอ่านไทย AFI

Caught in a world that’s plagued by something they call love.
( คอท อิน อะ เวิลด แด้ท พเลก บาย ซัมติง เด คอลลํ ลัฝ)
A paradigm of illness
(อะ พ๊าราดาม อ็อฝ อีลเน็ซ)
is the beast I have become.
(อีส เดอะ บี๊สท ไอ แฮ็ฝ บีคัม)
The sights that I have seen could nearly bring me to my knees.
(เดอะ ไซ๊ท แดท ไอ แฮ็ฝ ซีน เคิด เนียลิ บริง มี ทู มาย นี)
I’ve seen exactlty what it is I never want to be,
(แอฝ ซีน exactlty ว๊อท ดิธ อีส ซาย เน๊เฝ่อร์ ว้อนท ทู บี ,)
But I keep it deep inside myself.
(บั๊ท ไอ คี๊พ อิท ดี๊พ อิ๊นไซด์ ไมเซลฟ)
It’s within me.
(อิทซ วิธอิน มี)
Keep it deep within yourself and sink with me.
(คี๊พ อิท ดี๊พ วิธอิน ยุรเซลฟ แอนด์ ซิ๊งค วิธ มี)
Last night I had the misfortune to see it all first hand.
(ล๊าสท ไน๊ท ไอ แฮ็ด เดอะ มิซฟอชุน ทู ซี อิท ดอร์ เฟิร์สท แฮนด์)
” Evacuate the premises ” was the innate first command.
(” อีแฝ๊คคิวเอท เดอะ พเรมอิซ ” วอส ดิ อีนเนท เฟิร์สท คอมมานด์)
What drives the need for all of this?
(ว๊อท ไดร๊ฝ เดอะ นี๊ด ฟอร์ ออล อ็อฝ ดิส)
And will I ever understand?
(แอนด์ วิล ไอ เอ๊เฝ่อร์ อั๊นเด้อรสแทนด)
Has someone failed to tell me of this master plan?
(แฮ็ส ซัมวัน เฟล ทู เทลล มี อ็อฝ ดิส ม๊าสเต้อร์ แพลน)
But I keep it deep inside myself.
(บั๊ท ไอ คี๊พ อิท ดี๊พ อิ๊นไซด์ ไมเซลฟ)
It’s within me.
(อิทซ วิธอิน มี)
Keep it deep within yourself and sink with me.
(คี๊พ อิท ดี๊พ วิธอิน ยุรเซลฟ แอนด์ ซิ๊งค วิธ มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Mother In Me คำอ่านไทย AFI

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น