เนื้อเพลง Lord Knows คำอ่านไทย 2Pac

[2Pac]
( [ 2Pac ])
Damn, another funeral, another motherf*cker
(แดมนํ , อะน๊าเทร่อร์ ฟิ๊วเนอร่อล , อะน๊าเทร่อร์ motherf*cker)
Lord knows
(หลอร์ด โนว์)
[‘Pac is choking on blunt smoke]
([ แพค อีส โชคิง ออน บลันท สโม๊ค ])
Lord knows
(หลอร์ด โนว์)
[coughing harder]
([ คอกฟิง อาณ์เดอ ])
Lord knows
(หลอร์ด โนว์)
[one final cough]
([ วัน ไฟ๊น่อล คอฟ ])

I smoke a blunt to take the pain out
(ไอ สโม๊ค เก บลันท ทู เท้ค เดอะ เพน เอ๊าท)
And if I wasn’t high, I’d probably try to blow my brains out
(แอนด์ อิ๊ฟ ฟาย วอสซึ้น ไฮฮ , อาย พรอบอับลิ ธราย ทู โบลว์ มาย เบรน เอ๊าท)
I’m hopeless, they shoulda killed me as a baby
(แอม โฮพเล็ซ , เด โช๊วดา คิลล์ มี แอส ซา เบ๊บี้)
And now they got me trapped in the storm, I’m goin crazy
(แอนด์ นาว เด ก็อท มี แทร๊พ อิน เดอะ สทอร์ม , แอม โกอิน คเรสิ)
Forgive me; they wanna see me in my casket
(ฟอร์กี๊ฝ มี ; เด วอนนา ซี มี อิน มาย แคซเค็ท)
and if I don’t blast I’ll be the victim of them bastards
(แอนด์ อิ๊ฟ ฟาย ด้อนท์ บลาสทํ อิลล บี เดอะ ฝิ๊คทิ่ม อ็อฝ เด็ม แบซเทิด)
I’m loosin hope, they got me stressin, can the Lord forgive me
(แอม loosin โฮพ , เด ก็อท มี สเตสซิน , แคน เดอะ หลอร์ด ฟอร์กี๊ฝ มี)
Got the spirit of a thug in me
(ก็อท เดอะ สพีหริท อ็อฝ อะ ธัก อิน มี)
Another sip of that drink, this Hennesey got me queasy
(อะน๊าเทร่อร์ ซิพ อ็อฝ แดท ดริ๊งค , ดิส Hennesey ก็อท มี ควีสิ)
Don’t wanna earl, young n*gga take it easy
(ด้อนท์ วอนนา เอิล , ยัง เอ็น *gga เท้ค อิท อีสอิ)
Picture your dreams on a triple beam, and it seems
(พิ๊คเจ้อร์ ยุร ดรีม ออน อะ ทริ๊พเพิ่ล บีม , แอนด์ ดิท ซีม)
don’t underestimate the power of a fiend
(ด้อนท์ อันเดอะเรซทิเมท เดอะ พ๊าวเว่อร์ อ็อฝ อะ ฟีนด)
To my homies on the block
(ทู มาย โฮมี ออน เดอะ บล๊อค)
slangin rocks with your glocks put this tape in your box
(สแลงงิน ร๊อค วิธ ยุร คล็อก พุท ดิส เท๊พ อิน ยุร บ๊อกซฺ)
When you’re runnin from the cops — and never look back
(เว็น ยัวร์ รูนนิน ฟรอม เดอะ ค็อพ แซน เน๊เฝ่อร์ ลุ๊ค แบ็ค)
If they could be black, then they would switch
(อิ๊ฟ เด เคิด บี แบล๊ค , เด็น เด เวิด สวิทช์)
Open fire on them busta-ass b*tches, and Lord knows…
(โอ๊เพ่น ไฟเออะร ออน เด็ม บัสตร้า อาซ บี *tches , แอนด์ หลอร์ด โนว์)

[Lord knows, Lord knows, Lord knows!]
([ หลอร์ด โนว์ , หลอร์ด โนว์ , หลอร์ด โนว์ ! ])
Lord knows
(หลอร์ด โนว์)
[coughing again]
([ คอกฟิง อะเกน ])
[He knows! Lord knows, Lord knows, Lord knows!]
([ ฮี โนว์ ! หลอร์ด โนว์ , หลอร์ด โนว์ , หลอร์ด โนว์ ! ])
The Lord knows
(เดอะ หลอร์ด โนว์)
[still coughing]
([ สทิลล คอกฟิง ])
[He knows! Lord knows, Lord knows, Lord knows!]
([ ฮี โนว์ ! หลอร์ด โนว์ , หลอร์ด โนว์ , หลอร์ด โนว์ ! ])
The Lord knows
(เดอะ หลอร์ด โนว์)
[He knows! Lord knows, Lord knows, Lord knows!]
([ ฮี โนว์ ! หลอร์ด โนว์ , หลอร์ด โนว์ , หลอร์ด โนว์ ! ])

I wonder if the Lord will forgive me or bury me a G
(ไอ วั๊นเด้อร อิ๊ฟ เดอะ หลอร์ด วิล ฟอร์กี๊ฝ มี ออ เบ๊อรี่ มี อะ จี)
I couldn’t let my adversaries worry me
(ไอ คูดซึ่น เล็ท มาย adversaries ว๊อร์รี่ มี)
and every single day it’s a test, wear a bulletproof vest
(แอนด์ เอ๊เฝอร์รี่ ซิ๊งเกิ้ล เดย์ อิทซ ซา เทสท์ , แวร์ รา บอลเลดพรูฝ เฝ็ซท)
and still a n*gga stressin over death
(แอนด์ สทิลล อะ เอ็น *gga สเตสซิน โอ๊เฝ่อร เด้ท)
If I could choose when a n*gga die, figure I’d
(อิ๊ฟ ฟาย เคิด ชู๊ส เว็น อะ เอ็น *gga ดาย , ฟิ๊กเก้อร อาย)
take a puff on the blunt, and let my trigga fly
(เท้ค เก พัฟ ออน เดอะ บลันท , แอนด์ เล็ท มาย trigga ฟลาย)
When everyday it’s another death, with every breath,
(เว็น เอวี่เดย์ อิทซ อะน๊าเทร่อร์ เด้ท , วิธ เอ๊เฝอร์รี่ บรี๊ทฺรฺ ,)
it’s a constant threat, so watch yo’ step!
(อิทซ ซา ค๊อนสแตนทํ เทร๊ท , โซ ว๊อทช โย สเท็พ !)
You could be next if you want to, who do you run to?
(ยู เคิด บี เน๊กซท อิ๊ฟ ยู ว้อนท ทู , ฮู ดู ยู รัน ทู)
Murderin n*ggaz, look what it’s come to
(เมอร์เดอริน เอ็น *ggaz , ลุ๊ค ว๊อท อิทซ คัม ทู)
My memories bring me misery, and life is hard
(มาย เมรโมรี บริง มี มีสริ , แอนด์ ไล๊ฟ อีส ฮาร์ด)
in the ghetto, it’s insanity, I can’t breath
(อิน เดอะ เกทโท , อิทซ อินแซนอิทิ , ไอ แค็นท บรี๊ทฺรฺ)
Got me thinkin, what do Hell got?
(ก็อท มี ติ้งกิน , ว๊อท ดู เฮ็ลล ก็อท)
Cause I done suffered so much, I’m feelin shell-shocked
(ค๊อส ไอ ดัน ซั๊ฟเฟ่อร์ โซ มัช , แอม ฟีลิน เชลล์ ช๊อค)
And driveby’s an everyday thang
(แอนด์ drivebys แอน เอวี่เดย์ เตง)
I done lost too many homies to this motherf*ckin game
(ไอ ดัน ล็อซท ทู เมนอิ โฮมี ทู ดิส motherf*ckin เกม)
and Lord knows…
(แอนด์ หลอร์ด โนว์)

[Lord knows, Lord knows, Lord knows!]
([ หลอร์ด โนว์ , หลอร์ด โนว์ , หลอร์ด โนว์ ! ])
Lord knows
(หลอร์ด โนว์)
[He knows! Lord knows, Lord knows, Lord knows!]
([ ฮี โนว์ ! หลอร์ด โนว์ , หลอร์ด โนว์ , หลอร์ด โนว์ ! ])
Lord knows!
(หลอร์ด โนว์ !)
[He knows! Lord knows, Lord knows, Lord knows!]
([ ฮี โนว์ ! หลอร์ด โนว์ , หลอร์ด โนว์ , หลอร์ด โนว์ ! ])
The Lord knows
(เดอะ หลอร์ด โนว์)
[He knows! Lord knows, Lord knows, Lord knows!]
([ ฮี โนว์ ! หลอร์ด โนว์ , หลอร์ด โนว์ , หลอร์ด โนว์ ! ])

One-time! One-time!
(วัน ไทม์ ! วัน ไทม์ !)
F*ck the five-oh cause they after me
(เอฟ *ck เดอะ ไฟฝ โอ ค๊อส เด แอ๊ฟเท่อร มี)
Kill me if they could, I’ll never let em capture me
(คิลล์ มี อิ๊ฟ เด เคิด , อิลล เน๊เฝ่อร์ เล็ท เอ็ม แค๊พเจ้อรํ มี)
Done lost too many n*ggaz to this gangbangin
(ดัน ล็อซท ทู เมนอิ เอ็น *ggaz ทู ดิส gangbangin)
Homies died in my arms, with his brains hangin, f*cked up!
(โฮมี ดาย อิน มาย อาร์ม , วิธ ฮิส เบรน แฮนจิ้น , เอฟ *cked อั๊พ !)
I had to tell him it was alright, and that’s a lie
(ไอ แฮ็ด ทู เทลล ฮิม อิท วอส ออลไร๊ท , แอนด์ แด้ท ซา ไล)
and he knew it when he shook and died, my God
(แอนด์ ฮี นยู อิท เว็น ฮี ฌุค แอนด์ ดาย , มาย ก๊อด)
Even though I know I’m wrong man
(อี๊เฝ่น โธ ไอ โนว์ แอม รอง แมน)
Hennesey make a n*gga think he strong, man [heh heh]
(Hennesey เม้ค เก เอ็น *gga ทริ๊งค ฮี สทรอง , แมน [ เอฮ เอฮ ])
I can’t sleep, so I stay up, don’t wanna f*ck them b*tches
(ไอ แค็นท สลี๊พ , โซ ไอ สเทย์ อั๊พ , ด้อนท์ วอนนา เอฟ *ck เด็ม บี *tches)
Try to calm me down, I ain’t givin up
(ธราย ทู คาลํม มี เดาน , ไอ เอน กีฝอิน อั๊พ)
I’m gettin lost in the weed, man, gettin high
(แอม เกดดิน ล็อซท อิน เดอะ วี , แมน , เกดดิน ไฮฮ)
Livin everday, like I’m gon’ die [gon’ die, gon’ die]
(ลีฝอิน everday , ไล๊ค แอม ก็อน ดาย [ ก็อน ดาย , ก็อน ดาย ])
I smoke a blunt to take the pain out, and if I wasn’t high
(ไอ สโม๊ค เก บลันท ทู เท้ค เดอะ เพน เอ๊าท , แอนด์ อิ๊ฟ ฟาย วอสซึ้น ไฮฮ)
probably try to blow my brains out
(พรอบอับลิ ธราย ทู โบลว์ มาย เบรน เอ๊าท)
Lord knows…
(หลอร์ด โนว์)

[Lord knows, Lord knows, Lord knows!]
([ หลอร์ด โนว์ , หลอร์ด โนว์ , หลอร์ด โนว์ ! ])
Lord knows!
(หลอร์ด โนว์ !)
[He knows! Lord knows, Lord knows, Lord knows!]
([ ฮี โนว์ ! หลอร์ด โนว์ , หลอร์ด โนว์ , หลอร์ด โนว์ ! ])
Lord knows.. Jesus..
(หลอร์ด โนว์ จีสัซ)
[He knows! Lord knows, Lord knows, Lord knows!]
([ ฮี โนว์ ! หลอร์ด โนว์ , หลอร์ด โนว์ , หลอร์ด โนว์ ! ])
[He is listening! Lord knows, Lord knows, Lord knows!]
([ ฮี อีส ลิเซินนิง ! หลอร์ด โนว์ , หลอร์ด โนว์ , หลอร์ด โนว์ ! ])

[Lord knows.. Lord knows.. he he.. he.. he.. heeee…]
([ หลอร์ด โนว์ หลอร์ด โนว์ ฮี ฮี ฮี ฮี heeee ])
[Lord knows, Lord knows, Lord knows!]
([ หลอร์ด โนว์ , หลอร์ด โนว์ , หลอร์ด โนว์ ! ])
[Lord knows, Lord knows, Lord knows!]
([ หลอร์ด โนว์ , หลอร์ด โนว์ , หลอร์ด โนว์ ! ])
[Lord knows, Lord knows, Lord knows!]
([ หลอร์ด โนว์ , หลอร์ด โนว์ , หลอร์ด โนว์ ! ])
[Lord knows, Lord knows, Lord knows!]
([ หลอร์ด โนว์ , หลอร์ด โนว์ , หลอร์ด โนว์ ! ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Lord Knows คำอ่านไทย 2Pac

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น