เนื้อเพลง Say You Don’t Want It คำอ่านไทย One Night Only

Talk all the talk with a poet’s style
( ท๊อล์ค ออล เดอะ ท๊อล์ค วิธ อะ โพ๊เอ๊ท สไทล์)
Tongue like electric, eyes like a child
(ทั๊ง ไล๊ค อิเล๊คทริค , อาย ไล๊ค เก ชายลํดํ)
Buy only wives and the classic cars
(บาย โอ๊นลี่ ไวฝส แซน เดอะ คแลซซิแค็ล คารํ)
Live like a saviour, live like the stars
(ไล้ฝ ไล๊ค เก เซฝเยอะ , ไล้ฝ ไล๊ค เดอะ สทาร์)
Talk all the talk with a model’s smile
(ท๊อล์ค ออล เดอะ ท๊อล์ค วิธ อะ โม๊เด็ล สไมล์)
Tongue like electric, eyes like a child
(ทั๊ง ไล๊ค อิเล๊คทริค , อาย ไล๊ค เก ชายลํดํ)
Buy all your highs and the classic cars
(บาย ออล ยุร ไฮฮ แซน เดอะ คแลซซิแค็ล คารํ)
Die on the front page, just like the stars
(ดาย ออน เดอะ ฟร๊อนท เพจ , จั๊สท ไล๊ค เดอะ สทาร์)

The big screens, the plastic-made dreams
(เดอะ บิ๊ก สครีน , เดอะ พแลซทิค เมด ดรีม)
Say you don’t want it, say you don’t want it
(เซย์ ยู ด้อนท์ ว้อนท ดิธ , เซย์ ยู ด้อนท์ ว้อนท ดิธ)
It’s our world, the picture-book girls
(อิทซ เอ๊า เวิลด , เดอะ พิ๊คเจ้อร์ บุ๊ค เกิร์ล)
Say you don’t want it, say you don’t want it
(เซย์ ยู ด้อนท์ ว้อนท ดิธ , เซย์ ยู ด้อนท์ ว้อนท ดิธ)
Don’t you ask me if its love my dear
(ด้อนท์ ยู อาสคฺ มี อิ๊ฟ อิทซ ลัฝ มาย เดียร์)
Love don’t really mean a thing round here
(ลัฝ ด้อนท์ ริแอ็ลลิ มีน อะ ทริง ราวนด เฮียร)
The fake scenes the plastic-made dreams
(เดอะ เฟ้ค ซีน เดอะ พแลซทิค เมด ดรีม)
Say you don’t want it, say you don’t want it
(เซย์ ยู ด้อนท์ ว้อนท ดิธ , เซย์ ยู ด้อนท์ ว้อนท ดิธ)

Pace all the rooms with a jealous style
(เพซ ออล เดอะ รูม วิธ อะ เจลอัซ สไทล์)
Tongue like electric, eyes like a child
(ทั๊ง ไล๊ค อิเล๊คทริค , อาย ไล๊ค เก ชายลํดํ)
Paint all your soul with the grand designs
(เพ้นท ดอร์ ยุร โซล วิธ เดอะ แกรนด์ ดีไซนํ)
Reach like a saviour, your heart on the line
(รี๊ช ไล๊ค เก เซฝเยอะ , ยุร ฮาร์ท ออน เดอะ ไลน์)
Talk all the talk with a model’s smile
(ท๊อล์ค ออล เดอะ ท๊อล์ค วิธ อะ โม๊เด็ล สไมล์)
Tongue like electric, eyes like a child
(ทั๊ง ไล๊ค อิเล๊คทริค , อาย ไล๊ค เก ชายลํดํ)
Buy all your highs and the classic cars
(บาย ออล ยุร ไฮฮ แซน เดอะ คแลซซิแค็ล คารํ)
Die on the front page, just like the stars
(ดาย ออน เดอะ ฟร๊อนท เพจ , จั๊สท ไล๊ค เดอะ สทาร์)

The big screens, the plastic-made dreams
(เดอะ บิ๊ก สครีน , เดอะ พแลซทิค เมด ดรีม)
Say you don’t want it, say you don’t want it
(เซย์ ยู ด้อนท์ ว้อนท ดิธ , เซย์ ยู ด้อนท์ ว้อนท ดิธ)
It’s our world, the picture-book girls
(อิทซ เอ๊า เวิลด , เดอะ พิ๊คเจ้อร์ บุ๊ค เกิร์ล)
Say you don’t want it, say you don’t want it
(เซย์ ยู ด้อนท์ ว้อนท ดิธ , เซย์ ยู ด้อนท์ ว้อนท ดิธ)
Don’t you ask me if it’s love my dear
(ด้อนท์ ยู อาสคฺ มี อิ๊ฟ อิทซ ลัฝ มาย เดียร์)
Love don’t really mean a thing round here
(ลัฝ ด้อนท์ ริแอ็ลลิ มีน อะ ทริง ราวนด เฮียร)
The fake scenes the plastic-made dreams
(เดอะ เฟ้ค ซีน เดอะ พแลซทิค เมด ดรีม)
Say you don’t want it, say you don’t want it
(เซย์ ยู ด้อนท์ ว้อนท ดิธ , เซย์ ยู ด้อนท์ ว้อนท ดิธ)

[instrumental]
([ อินซทรุเมนแท็ล ])

The big screens, the plastic-made dreams
(เดอะ บิ๊ก สครีน , เดอะ พแลซทิค เมด ดรีม)
Say you don’t want it, say you don’t want it
(เซย์ ยู ด้อนท์ ว้อนท ดิธ , เซย์ ยู ด้อนท์ ว้อนท ดิธ)
It’s our world, the picture-book girls
(อิทซ เอ๊า เวิลด , เดอะ พิ๊คเจ้อร์ บุ๊ค เกิร์ล)
Say you don’t want it, say you don’t want it
(เซย์ ยู ด้อนท์ ว้อนท ดิธ , เซย์ ยู ด้อนท์ ว้อนท ดิธ)
X2
(X2)
Don’t you ask me if it’s love my dear
(ด้อนท์ ยู อาสคฺ มี อิ๊ฟ อิทซ ลัฝ มาย เดียร์)
Love don’t really mean a thing round here
(ลัฝ ด้อนท์ ริแอ็ลลิ มีน อะ ทริง ราวนด เฮียร)
The fake scenes the plastic-made dreams
(เดอะ เฟ้ค ซีน เดอะ พแลซทิค เมด ดรีม)
Say you don’t want it, say you don’t want it
(เซย์ ยู ด้อนท์ ว้อนท ดิธ , เซย์ ยู ด้อนท์ ว้อนท ดิธ)

Say you don’t want it, say you don’t want it
(เซย์ ยู ด้อนท์ ว้อนท ดิธ , เซย์ ยู ด้อนท์ ว้อนท ดิธ)
Say you don’t want it, say you don’t want it
(เซย์ ยู ด้อนท์ ว้อนท ดิธ , เซย์ ยู ด้อนท์ ว้อนท ดิธ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Say You Don’t Want It คำอ่านไทย One Night Only

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น