เนื้อเพลง The Eyes Of A Child คำอ่านไทย Air Supply

THE EYES OF A CHILD
( ดิ อาย อ็อฝ อะ ชายลํดํ)

When you look to the past for life’s long hidden meaning
(เว็น ยู ลุ๊ค ทู เดอะ พาสท์ ฟอร์ ไล๊ฟ ลอง ฮีดดน มีนนิง)
For the dreams and the plans made in your youth
(ฟอร์ เดอะ ดรีม แซน เดอะ แพลน เมด อิน ยุร ยู๊ธ)
Does the thrill to achieve match the warm hidden feeling
(โด เดอะ ธริล ทู อะชี้ฝ แหมทช์ เดอะ วอร์ม ฮีดดน ฟีลอิง)
That lies so still and lives in you
(แดท ไล โซ สทิลล แอนด์ ไล้ฝ ซิน ยู)

In the eyes of a child there is joy, there is laughter
(อิน ดิ อาย อ็อฝ อะ ชายลํดํ แดร์ อีส จอย , แดร์ อีส ลาฟเทอะ)
There is hope, there is trust, a chance to shape the future
(แดร์ อีส โฮพ , แดร์ อีส ทรัสท , อะ แช้นซํ ทู เชพ เดอะ ฟิ๊วเช่อร์)
For the lessons of life there is no better teacher
(ฟอร์ เดอะ เล๊ซซั่น อ็อฝ ไล๊ฟ แดร์ อีส โน เบ๊ทเท่อร์ ที๊ชเช่อร)
Than the look in the eyes of a child
(แฑ็น เดอะ ลุ๊ค อิน ดิ อาย อ็อฝ อะ ชายลํดํ)

You’ve found the place to walk the path you’ve chosen
(ยู๊ฟ เฟานด เดอะ เพลส ทู ว๊อล์ค เดอะ พาธ ยู๊ฟ โชเซ่น)
You’ll never miss the world you’ve left behind
(โยว เน๊เฝ่อร์ มิซ เดอะ เวิลด ยู๊ฟ เล๊ฟท บีฮายน์)
When life gives life, it’s happiness unbroken
(เว็น ไล๊ฟ กี๊ฝ ไล๊ฟ , อิทซ แฮพพิเน็ซ อันบโรเค็น)
When you give love, it’s love you’ll find
(เว็น ยู กี๊ฝ ลัฝ , อิทซ ลัฝ โยว ไฟนด์)

In the eyes of a child there is joy, there is laughter
(อิน ดิ อาย อ็อฝ อะ ชายลํดํ แดร์ อีส จอย , แดร์ อีส ลาฟเทอะ)
There is hope, there is trust, a chance to shape the future
(แดร์ อีส โฮพ , แดร์ อีส ทรัสท , อะ แช้นซํ ทู เชพ เดอะ ฟิ๊วเช่อร์)
For the lessons of life there is no better teacher
(ฟอร์ เดอะ เล๊ซซั่น อ็อฝ ไล๊ฟ แดร์ อีส โน เบ๊ทเท่อร์ ที๊ชเช่อร)
Than the look in the eyes of a child
(แฑ็น เดอะ ลุ๊ค อิน ดิ อาย อ็อฝ อะ ชายลํดํ)

In the eyes of a child there is joy, there is laughter
(อิน ดิ อาย อ็อฝ อะ ชายลํดํ แดร์ อีส จอย , แดร์ อีส ลาฟเทอะ)
There is hope, there is trust, a chance to shape the future
(แดร์ อีส โฮพ , แดร์ อีส ทรัสท , อะ แช้นซํ ทู เชพ เดอะ ฟิ๊วเช่อร์)
For the lessons of life there is no better teacher
(ฟอร์ เดอะ เล๊ซซั่น อ็อฝ ไล๊ฟ แดร์ อีส โน เบ๊ทเท่อร์ ที๊ชเช่อร)
Than the look in the eyes of a child
(แฑ็น เดอะ ลุ๊ค อิน ดิ อาย อ็อฝ อะ ชายลํดํ)

In the eyes of a child there is joy, there is laughter
(อิน ดิ อาย อ็อฝ อะ ชายลํดํ แดร์ อีส จอย , แดร์ อีส ลาฟเทอะ)
There is hope, there is trust, a chance to shape the future
(แดร์ อีส โฮพ , แดร์ อีส ทรัสท , อะ แช้นซํ ทู เชพ เดอะ ฟิ๊วเช่อร์)
For the lessons of life there is no better teacher
(ฟอร์ เดอะ เล๊ซซั่น อ็อฝ ไล๊ฟ แดร์ อีส โน เบ๊ทเท่อร์ ที๊ชเช่อร)
Than the look in the eyes of a child.
(แฑ็น เดอะ ลุ๊ค อิน ดิ อาย อ็อฝ อะ ชายลํดํ)
Than the look in the eyes of a child.
(แฑ็น เดอะ ลุ๊ค อิน ดิ อาย อ็อฝ อะ ชายลํดํ)

Andr้ Velloso – Rio de Janeiro, Brazil
(Andr้ เวลโลโซ Rio ดี เจอนิวโรว , เบรซฺโอว)
e-mail: [email protected]
(อี เมล : [email protected]โดเมน com br)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Eyes Of A Child คำอ่านไทย Air Supply

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น