เนื้อเพลง The Wild Life คำอ่านไทย Fat Joe

[Fat Joe]
( [ แฟท โจ ])
Yeah, uh, dat gangsta sh*t!
(เย่ , อา , แดซ แก๊งซดา ฌะ *ที !)
Shout to my homies out west
(เช๊าท ทู มาย โฮมี เอ๊าท เว๊สท)
The hoo-bangers!
(เดอะ ฮู แบงเงอ !)
Mack Deezy for Sheezy
(แมกคฺ Deezy ฟอร์ ชีซซี่)
All my n*ggas in the Bronx
(ออล มาย เอ็น *ggas ซิน เดอะ บรอนซ)
Holdin them corners down
(โฮดดิน เด็ม ค๊อร์เน่อร์ เดาน)
Ya heard? Get it right!
(ยา เฮิด เก็ท ดิธ ไร๊ท !)

[Verse 1: Fat Joe]
([ เฝิซ 1 : แฟท โจ ])
Joe cracks back, been a long time comin
(โจ แคร๊ค แบ็ค , บีน อะ ลอง ไทม์ คัมอิน)
No mean to disrespect but a lot of ya’lls frontin
(โน มีน ทู ดิซริซเพคท บั๊ท ดา ล็อท อ็อฝ ยอล ฟ้อนดิน)
Shook n*ggas, me and the Squad done took n*ggas
(ฌุค เอ็น *ggas , มี แอนด์ เดอะ ซคว็อด ดัน ทุค เอ็น *ggas)
Flex drop bombs but you seem to overlook n*ggas
(ฟเล็คซ ดรอพ บอมบฺ บั๊ท ยู ซีม ทู โอเฝ่อร์ลุ๊ค เอ็น *ggas)
We the nicest in the game, even lifers know the name
(วี เดอะ นายเซท อิน เดอะ เกม , อี๊เฝ่น ไลฟเออะ โนว์ เดอะ เนม)
Throwin blows like Tyson when he rained
(โตวอิน โบลว์ ไล๊ค Tyson เว็น ฮี เรน)
F*ck the ice in the range, I’m tryin to get stocked
(เอฟ *ck ดิ ไอ๊ซ์ อิน เดอะ เร๊นจ , แอม ทายอิน ทู เก็ท สท๊อค)
Generate mil’s so I can buy back my old block
(เจ๊นเนอเหรท มิล โซ ไอ แคน บาย แบ็ค มาย โอลด์ บล๊อค)
It’s like the rap games far from the crack game
(อิทซ ไล๊ค เดอะ แร็พ เกม ฟาร์ ฟรอม เดอะ แคร๊ค เกม)
N*ggas is mad lane[How come?]They act tame
(เอ็น *ggas ซิส แม้ด เลน [ ฮาว คัม ] เด แอ๊คท เทม)
You can tell from my scars life is hard
(ยู แคน เทลล ฟรอม มาย ซคา ไล๊ฟ อีส ฮาร์ด)
Shot down in broad day life in front of my Mom’s
(ฌ็อท เดาน อิน บรอด เดย์ ไล๊ฟ อิน ฟร๊อนท อ็อฝ มาย มัม)
And the feds never give up, they tryin to kill us
(แอนด์ เดอะ เฟ็ด เน๊เฝ่อร์ กี๊ฝ อั๊พ , เด ทายอิน ทู คิลล์ อัซ)
I’m stressed drinkin [?]tearin my liver
(แอม สเทรสส ดริงคิน [ ] เทียริน มาย ลิ๊เฝ่อร์)
Livin my life like I dont care
(ลีฝอิน มาย ไล๊ฟ ไล๊ค ไก ด้อนท์ แคร์)
I’m out to take the throne
(แอม เอ๊าท ทู เท้ค เดอะ ธโรน)
My mom’s in the window hopin I’ma make it home
(มาย มัม ซิน เดอะ วิ๊นโด้ว โฮพปิน แอมอา เม้ค อิท โฮม)
The streets is funny peeps’ll kill you
(เดอะ สทรีท ซิส ฟันนิ peepsll คิลล์ ยู)
over piece of money, ‘specially if you sleepin
(โอ๊เฝ่อร พี๊ซ อ็อฝ มั๊นนี่ , ซเพฌแอ็ลลิ อิ๊ฟ ยู สลีฟปิน)
And dont keep it gully, I’m from the bronx
(แอนด์ ด้อนท์ คี๊พ อิท กัลลิ , แอม ฟรอม เดอะ บรอนซ)
Home of n*ggas that’ll stalk you senseless
(โฮม อ็อฝ เอ็น *ggas แธดิล ซทอค ยู เซนซเล็ซ)
Dont resent this, I’m knowin that you comprehend this
(ด้อนท์ รีเซ๊นท ดิส , แอม โนว์อิน แดท ยู คอมพรีเฮ็นดํ ดิส)

Its the wild life, n*ggas done lost they mind
(อิทซ เดอะ ไวลด์ ไล๊ฟ , เอ็น *ggas ดัน ล็อซท เด ไมนด์)
Its the wild life, everybody wanna floss and shine
(อิทซ เดอะ ไวลด์ ไล๊ฟ , เอวี่บอดี้ วอนนา ฟล็อซ แซน ไชน์)
But could you blame them?
(บั๊ท เคิด ยู เบลม เด็ม)
N*ggas is brought up with anger
(เอ็น *ggas ซิส บรอท อั๊พ วิธ แอ๊งเก้อร)
Pops in jail, Moms get tossed up on stangers
(พ็อพ ซิน เจล , มัม เก็ท ท็อซ อั๊พ ออน stangers)

[Prospect]
([ พร๊อสเพ็คท ])
Yo its the wild life
(โย อิทซ เดอะ ไวลด์ ไล๊ฟ)
Where peeps takin life for keeps
(แวร์ พีพ ทอคกิ่น ไล๊ฟ ฟอร์ คี๊พ)
Yo its the wild life
(โย อิทซ เดอะ ไวลด์ ไล๊ฟ)
We all brawlin, fight to eat
(วี ออล บอวลิน , ไฟ้ท ทู อี๊ท)
The enemies and the deeds lurk through N.Y.C
(ดิ อียีมีสฺ แซน เดอะ ดีด เลิค ทรู เอ็น วาย ซี)
Some of them on they back lookin up
(ซัม อ็อฝ เด็ม ออน เด แบ็ค ลุคกิน อั๊พ)
Like ” Yo, why me? ”
(ไล๊ค ” โย , วาย มี “)

[Verse 2: Prospect]
([ เฝิซ 2 : พร๊อสเพ็คท ])
I never really had a pops
(ไอ เน๊เฝ่อร์ ริแอ็ลลิ แฮ็ด อะ พ็อพ)
But who the f*cks to blame
(บั๊ท ฮู เดอะ เอฟ *cks ทู เบลม)
He did 13, and wonder why the steets my name
(ฮี ดิด 13 , แอนด์ วั๊นเด้อร วาย เดอะ steets มาย เนม)
And he’s my game, cuz I’m the type
(แอนด์ อีส มาย เกม , คัซ แอม เดอะ ไท๊พ)
To leak your frame, give you a slap
(ทู ลี๊ค ยุร เฟรม , กี๊ฝ ยู อะ ซแล็พ)
With the cast, you can meet my pain
(วิธ เดอะ แค๊สทํ , ยู แคน มี๊ท มาย เพน)
Defeat I bring, to the nicest rapper you know
(ดีฟี๊ท ไอ บริง , ทู เดอะ นายเซท แรพเพอ ยู โนว์)
I aint a killer but I still might clap
(ไอ เอน ดา คีลเลอะ บั๊ท ไอ สทิลล ไมท คแล็พ)
at shooters, you for real here
(แอ็ท ฌูเทอะ , ยู ฟอร์ เรียล เฮียร)
N*ggas be followin with steps
(เอ็น *ggas บี followin วิธ สเท็พ)
I made my own moves, so the tokers
(ไอ เมด มาย โอว์น มู๊ฝ , โซ เดอะ tokers)
Could swallow they breath
(เคิด สว๊อลโล่ว เด บรี๊ทฺรฺ)
Acknowledge the best, and do what I did
(แอ๊คโนเหล็จ เดอะ เบ๊สท์ , แอนด์ ดู ว๊อท ไอ ดิด)
Like I’m blessed, 7 days in a coma
(ไล๊ค แอม เบล๊ส , 7 เดย์ ซิน อะ โค๊ม่า)
This is life after death
(ดิส ซิส ไล๊ฟ แอ๊ฟเท่อร เด้ท)
I’m in it to win, ya heard?
(แอม อิน หนิด ทู วิน , ยา เฮิด)
From beginning to end, you could get shot
(ฟรอม บีกีนนิง ทู เอ็นด , ยู เคิด เก็ท ฌ็อท)
even though you once considered a friend
(อี๊เฝ่น โธ ยู วั๊นซ คอนซิ๊เด้อร์ อะ เฟรน)
Sometimes my minds driven to win
(ซัมไทม์ มาย ไมนด์ ดรีฝเอ็น ทู วิน)
Tryin to scare society
(ทายอิน ทู สแคร์ โซไซ๊ที่)
But cant slip again cuz my lil’ man relyin me
(บั๊ท แค็นท สลิ๊พ อะเกน คัซ มาย ลิล แมน relyin มี)
Everyday I put through a test
(เอวี่เดย์ ไอ พุท ทรู อะ เทสท์)
But still progress
(บั๊ท สทิลล โพร๊เกรสส)
I’m tryin to climb hills
(แอม ทายอิน ทู ไคลบ์ ฮิลล์)
And tryin to make me kill for less
(แอนด์ ทายอิน ทู เม้ค มี คิลล์ ฟอร์ เลซ)

Yo its the wild life
(โย อิทซ เดอะ ไวลด์ ไล๊ฟ)
Where peeps takin life for keeps
(แวร์ พีพ ทอคกิ่น ไล๊ฟ ฟอร์ คี๊พ)
Yo its the wild life
(โย อิทซ เดอะ ไวลด์ ไล๊ฟ)
We all brawlin, fight to eat
(วี ออล บอวลิน , ไฟ้ท ทู อี๊ท)
The enemies and the deeds lurk through N.Y.C
(ดิ อียีมีสฺ แซน เดอะ ดีด เลิค ทรู เอ็น วาย ซี)
Some of them on they back lookin up
(ซัม อ็อฝ เด็ม ออน เด แบ็ค ลุคกิน อั๊พ)
Like ” Yo, why me? ”
(ไล๊ค ” โย , วาย มี “)

[Xzibit]
([ Xzibit ])
Yo its the wildlife
(โย อิทซ เดอะ wildlife)
Straight kidnappin and carjackin
(สเทร๊ท kidnappin แอนด์ carjackin)
Yo its the wildlife
(โย อิทซ เดอะ wildlife)
N*gga f*ck scrappin, we all packin
(เอ็น *gga เอฟ *ck scrappin , วี ออล แพคกิน)
I’ma smash on anybody disrespectin the turf
(แอมอา สแม๊ช ออน เอนอิบอดิ disrespectin เดอะ เทิฟ)
Sraight to the dirt
(Sraight ทู เดอะ เดิร์ท)
We n*ggas known for puttin in work
(วี เอ็น *ggas โนน ฟอร์ พันดิน อิน เวิ๊ร์ค)

[Verse 3: Xzibit]
([ เฝิซ 3 : Xzibit ])
I make it all go down right
(ไอ เม้ค อิท ดอร์ โก เดาน ไร๊ท)
In front of your face
(อิน ฟร๊อนท อ็อฝ ยุร เฟซ)
Another life goes to waste
(อะน๊าเทร่อร์ ไล๊ฟ โกซ ทู เวซท)
For names sake of the paper chaser
(ฟอร์ เนม เซ้ค อ็อฝ เดอะ เพ๊เพ่อร์ เชเซอร์)
It aint safe here, the bright lights cablide you
(อิท เอน เซฟ เฮียร , เดอะ ไบร๊ท ไล๊ท cablide ยู)
Mix sedica, swollow you whole
(มิกซ์ sedica , swollow ยู โฮล)
They cant find you
(เด แค็นท ไฟนด์ ยู)
Worst thing is walkin these streets
(เวิ๊ร์สท ทริง อีส วอคกิน ฑิส สทรีท)
I need clarity, peace and prosperity
(ไอ นี๊ด คแลริทิ , พี๊ซ แอนด์ พร็อซเพริทิ)
Is never gon’ see, so n*ggas with beef
(อีส เน๊เฝ่อร์ ก็อน ซี , โซ เอ็น *ggas วิธ บี๊ฟ)
N*ggas bumpin they gums and teeth
(เอ็น *ggas บั้มปิน เด กัม แซน ทีท)
Straight to the police
(สเทร๊ท ทู เดอะ โพลิ๊ซ)
Tryin to plant us six feet deep
(ทายอิน ทู แพล๊นท อัซ ซิกซ์ ฟีท ดี๊พ)
But I aint goin for that
(บั๊ท ไอ เอน โกอิน ฟอร์ แดท)
My sh*t clap through your starter cap
(มาย ฌะ *ที คแล็พ ทรู ยุร ซทาเทอะ แค๊พ)
Pull your socks back, we aint runnin from nothin
(พูลล ยุร ซ๊อค แบ็ค , วี เอน รูนนิน ฟรอม นอทติน)
Comin from nothin, makes you struggle harder for somethin
(คัมอิน ฟรอม นอทติน , เม้ค ยู สทรั๊กเกิ้ล อาณ์เดอ ฟอร์ ซัมติน)
Sh*t is disgusting, you can even trust who you f*ckin
(ฌะ *ที อีส ดิซกัซทิง , ยู แคน อี๊เฝ่น ทรัสท ฮู ยู เอฟ *ckin)
The wild life! Colder the nights
(เดอะ ไวลด์ ไล๊ฟ ! โคลเดอ เดอะ ไน๊ท)
You n*ggas aint nice, put yo money where yo mouth is
(ยู เอ็น *ggas เอน ไน๊ซ์ , พุท โย มั๊นนี่ แวร์ โย เม๊าธ อีส)
And roll the dice, puffin canibus and tiva
(แอนด์ โรลล เดอะ ไดซ , พัฟฟิน เคนีบัส แซน tiva)
With the Don Cartagena, believe a n*gga
(วิธ เดอะ ด็อน Cartagena , บีลี๊ฝ อะ เอ็น *gga)
When I say, dont make me have to spray ya
(เว็น นาย เซย์ , ด้อนท์ เม้ค มี แฮ็ฝ ทู สเพรย์ ยา)

Yo its the wildlife
(โย อิทซ เดอะ wildlife)
Straight kidnappin and carjackin
(สเทร๊ท kidnappin แอนด์ carjackin)
Yo its the wildlife
(โย อิทซ เดอะ wildlife)
N*gga f*ck scrappin, we all packin
(เอ็น *gga เอฟ *ck scrappin , วี ออล แพคกิน)
I’ma smash on anybody disrespectin the turf
(แอมอา สแม๊ช ออน เอนอิบอดิ disrespectin เดอะ เทิฟ)
Sraight to the dirt
(Sraight ทู เดอะ เดิร์ท)
We n*ggas known for puttin in work
(วี เอ็น *ggas โนน ฟอร์ พันดิน อิน เวิ๊ร์ค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Wild Life คำอ่านไทย Fat Joe

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น