เนื้อเพลง Str8 Ballin คำอ่านไทย 2Pac

I would share the definition of ballin’ with you white folks…
( ไอ เวิด แชร์ เดอะ เดฟินีฌอัน อ็อฝ บอลลิน วิธ ยู ไว๊ท โฟล้ค)
but no.
(บั๊ท โน)

[Tupac]
([ ทูแปค ])

I’m up before the sunrise, first to hit the block.
(แอม อั๊พ บีฟอร์ เดอะ ซีนไลท์ , เฟิร์สท ทู ฮิท เดอะ บล๊อค)
Little bad mothaf*cka with a pocket full of rocks.
(ลิ๊ทเทิ่ล แบ้ด mothaf*cka วิธ อะ พ๊อคเค่ท ฟูล อ็อฝ ร๊อค)
And I’m totin’ these thangs, get my skinny little ass kicked.
(แอนด์ แอม โทดิน ฑิส เตง , เก็ท มาย ซคีนอิ ลิ๊ทเทิ่ล อาซ คิ๊ค)
And n*ggas laugh, til’ tha first mothaf*cka got blasted.
(แอนด์ เอ็น *ggas ล๊าฟ , ทิล ท่า เฟิร์สท mothaf*cka ก็อท บลาสทํ)
I put the n*gga in his casket,
(ไอ พุท เดอะ เอ็น *gga อิน ฮิส แคซเค็ท ,)
Now they coverin’ the bastard in plastic.
(นาว เด โคเว่อร์ริน เดอะ แบซเทิด อิน พแลซทิค)
I smoke blunts on a regular buck when it counts.
(ไอ สโม๊ค บลันท ออน อะ เร๊กกูล่าร์ บั๊ค เว็น หนิด เค้าทํ)
I’m tryin’ to make a million dollars outta quarter ounce.
(แอม ทายอิน ทู เม้ค เก มิ๊ลเลี่ยน ดอลเลอะ เอ๊าตา คว๊อร์เท่อร อันซ)
And gettin’ lost on the five-o, f*ck them hos.
(แอนด์ เกดดิน ล็อซท ออน เดอะ ไฟฝ โอ , เอฟ *ck เด็ม โฮซ)
Got a 45 screamin’ about survival.
(ก็อท ดา 45 สครีมมิน อะเบ๊าท เซอะไฝฝแอ็ล)
Hey n*gga can I lay low, cook some yay-yo.
(เฮ เอ็น *gga แคน นาย เลย์ โลว , คุ๊ค ซัม เย่ โย)
Hollar ” one-time ” when I say so.
(Hollar ” วัน ไทม์ ” เว็น นาย เซย์ โซ)
Don’t want to go to the pen, I’m hittin’ fences.
(ด้อนท์ ว้อนท ทู โก ทู เดอะ เพ็น , แอม ฮิทดิน เฟ้นซ)
Narcs on a n*gga’s back, missin’ me by inches.
(Narcs ออน อะ เอ็น *ggas แบ็ค , มิซซิน มี บาย อินเชด)
And they say how do you survive weighin’ 165
(แอนด์ เด เซย์ ฮาว ดู ยู เซอร์ไฝ๊ฝ weighin 165)
In a city where the skinny n*ggas die?
(อิน อะ ซิ๊ที่ แวร์ เดอะ ซคีนอิ เอ็น *ggas ดาย)
Tell Mama don’t cry.
(เทลล มามะ ด้อนท์ คราย)
Even when they kill me,
(อี๊เฝ่น เว็น เด คิลล์ มี ,)
They can never take the game from a young G.
(เด แคน เน๊เฝ่อร์ เท้ค เดอะ เกม ฟรอม มา ยัง จี)
I’m st8 ballin’!
(แอม st8 บอลลิน !)

St8 ballin’!
(St8 บอลลิน !)

Still on parole and I’m the first n*gga servin’
(สทิลล ออน พะโรล แอนด์ แอม เดอะ เฟิร์สท เอ็น *gga เซิฝวิน)
pour some liquor on the curb for my n*ggas that deserve it.
(พาว ซัม ลิ๊เคว่อร ออน เดอะ เคิบ ฟอร์ มาย เอ็น *ggas แดท ดิเสิฝ อิท)
But if I want to make a million, gotta stay dealin’.
(บั๊ท อิ๊ฟ ฟาย ว้อนท ทู เม้ค เก มิ๊ลเลี่ยน , กอททะ สเทย์ ดิลลิน)
It’s kinda boomin’ and today I’ll make a killin’.
(อิทซ กินดา บูมิน แอนด์ ทูเดย์ อิลล เม้ค เก คิลลิน)
Dressin’ down like a villian’, but only on the block.
(เดสซิน เดาน ไล๊ค เก เวียวเรียน , บั๊ท โอ๊นลี่ ออน เดอะ บล๊อค)
It’s a clever disguise to keep me runnin’ from the cops.
(อิทซ ซา เคล๊เฝ่อร์ ดิสไก๊ส ทู คี๊พ มี รูนนิน ฟรอม เดอะ ค็อพ)
Ha, I’m gettin’ high. I think I’ll die if I don’t get no ends.
(ฮา , แอม เกดดิน ไฮฮ ไอ ทริ๊งค อิลล ดาย อิ๊ฟ ฟาย ด้อนท์ เก็ท โน เอ็นด)
I’m in a bucket with ’em ridin’ it like it’s a Benz.
(แอม อิน อะ บัคเค็ท วิธ เอ็ม ริดอิน หนิด ไล๊ค อิทซ ซา เบนซฺ)
I hate to stip let my music bump,
(ไอ เฮท ทู stip เล็ท มาย มิ๊วสิค บั๊มพํ ,)
Drinkin’ liquor, and I’m lookin’ for some hoes to f*ck.
(ดริงคิน ลิ๊เคว่อร , แอนด์ แอม ลุคกิน ฟอร์ ซัม โฮ ทู เอฟ *ck)
Rather die makin’ money than live poor and legal
(ร๊าเธ่อร์ ดาย เมกิน มั๊นนี่ แฑ็น ไล้ฝ พัวร์ แอนด์ ลี๊กอล)
As I slang another ounce, I wish it was a kilo.
(แอส ซาย ซแล็ง อะน๊าเทร่อร์ อันซ , ไอ วิ๊ช อิท วอส ซา คีลโอะ)
A need money in a major way.
(อะ นี๊ด มั๊นนี่ อิน อะ เม๊เจ้อร์ เวย์)
Time to f*ck my BEEEYATCH!! Hey!, and getten’ paid
(ไทม์ ทู เอฟ *ck มาย BEEEYATCH ! ! เฮ ! , แอนด์ getten เพลด)
You other mothaf*ckas callin’,
(ยู อ๊อเธ่อร์ mothaf*ckas คอลลิน ,)
But me and my mothaf*ckin’ thug n*ggas,
(บั๊ท มี แอนด์ มาย mothaf*ckin ธัก เอ็น *ggas ,)
We st8 ballin’!!
(วี st8 บอลลิน ! !)

St8 ballin’!
(St8 บอลลิน !)

Damned if I don’t, and damned if a n*gga do.
(แดมนํ อิ๊ฟ ฟาย ด้อนท์ , แอนด์ แดมนํ อิ๊ฟ อะ เอ็น *gga ดู)
So watch a young mothaf*cka pull a trigga just to RAISE UP!
(โซ ว๊อทช อะ ยัง mothaf*cka พูลล อะ trigga จั๊สท ทู เร้ส อั๊พ !)
But don’t let them see you cry, dry your eyes
(บั๊ท ด้อนท์ เล็ท เด็ม ซี ยู คราย , ดราย ยุร อาย)
Young n*gga time to do or die.
(ยัง เอ็น *gga ไทม์ ทู ดู ออ ดาย)
I keep a pistol in my pocket,
(ไอ คี๊พ อะ พิ๊สท่อล อิน มาย พ๊อคเค่ท ,)
Ready on my block.
(เร๊ดี้ ออน มาย บล๊อค)
Ain’t no time for a n*gga to even cock sh*t.
(เอน โน ไทม์ ฟอร์ รา เอ็น *gga ทู อี๊เฝ่น ค๊อค ฌะ *ที)
And now they see that mothaf*cka beat pain,
(แอนด์ นาว เด ซี แดท mothaf*cka บีท เพน ,)
At point blank range cause he slept on the game.
(แอ็ท พ๊อยท์ แบล๊งค เร๊นจ ค๊อส ฮี ซเล็พท ออน เดอะ เกม)
Ain’t a damned thing changed
(เอน ดา แดมนํ ทริง เช้งจํ)
Shakin’ the dice, now roll ’em,
(เชคกิน เดอะ ไดซ , นาว โรลล เอ็ม ,)
If you can’t stand pain better hold ’em.
(อิ๊ฟ ยู แค็นท สแทนด์ เพน เบ๊ทเท่อร์ โฮลด์ เอ็ม)
Cause ain’t no tellin’ what you might roll.
(ค๊อส เอน โน เทลลิน ว๊อท ยู ไมท โรลล)
You might go catch AIDS from a slight cold. N*gga.
(ยู ไมท โก แค็ทช เอด ฟรอม มา ซไลท โคลด์ เอ็น *gga)
Better live your life to the fullest,
(เบ๊ทเท่อร์ ไล้ฝ ยุร ไล๊ฟ ทู เดอะ ฟอร์เล็ท ,)
You ’bout to kill a fool, got a pistol mothaf*cka better pull it.
(ยู เบาท ทู คิลล์ อะ ฟูล , ก็อท ดา พิ๊สท่อล mothaf*cka เบ๊ทเท่อร์ พูลล อิท)
Cause even when they kill me,
(ค๊อส อี๊เฝ่น เว็น เด คิลล์ มี ,)
they can never take the game from a young G.
(เด แคน เน๊เฝ่อร์ เท้ค เดอะ เกม ฟรอม มา ยัง จี)
We st8 ballin’!
(วี st8 บอลลิน !)

We st8 ballin’!
(วี st8 บอลลิน !)

To my n*ggas in the penitentiary,
(ทู มาย เอ็น *ggas ซิน เดอะ เพนิเทนฌะริ ,)
Loked up like a mothaf*cka when they mention me.
(Loked อั๊พ ไล๊ค เก mothaf*cka เว็น เด เม๊นชั่น มี)
Cause you f*ckin’ with the realest motha f*cka ever born,
(ค๊อส ยู เอฟ *ckin วิธ เดอะ รีเอวรีเอส ม้อดา เอฟ *cka เอ๊เฝ่อร์ บอน ,)
And once again it’s on,
(แอนด์ วั๊นซ อะเกน อิทซ ออน ,)
I’m bustin’ on these b*tches till they gone.
(แอม บัสติน ออน ฑิส บี *tches ทิลล์ เด กอน)
Who the hell can you get to stop me?
(ฮู เดอะ เฮ็ลล แคน ยู เก็ท ทู สท๊อพ มี)
I’m in the projects, parlaying with my posse.
(แอม อิน เดอะ โพร๊เจ็คท , parlayings วิธ มาย พอซซิ)
I keep my glock cocked
(ไอ คี๊พ มาย คล็อก ค๊อค)
I need it cause they’re all shady.
(ไอ นี๊ด ดิท ค๊อส เดรว ออล เฌดอิ)
I finally made it
(ไอ ไฟแน็ลลิ เมด อิท)
now these jealous b*tches tryin’ to FADE me!
(นาว ฑิส เจลอัซ บี *tches ทายอิน ทู เฟด มี !)
I ain’t goin’ out I’d rather blast back.
(ไอ เอน โกอิน เอ๊าท อาย ร๊าเธ่อร์ บลาสทํ แบ็ค)
I’m on the corner with my n*ggas watchin’ cash stack.
(แอม ออน เดอะ ค๊อร์เน่อร์ วิธ มาย เอ็น *ggas วันชิน แค๊ช ซแท็ค)
And I came up a long way from food stamps.
(แอนด์ ดาย เคม อั๊พ อะ ลอง เวย์ ฟรอม ฟู้ด สแทมพ์)
And takin’ sh*t from the low-life ghetto tramps.
(แอนด์ ทอคกิ่น ฌะ *ที ฟรอม เดอะ โลว ไล๊ฟ เกทโท ทแร็มพ)
Could you blame me if they sweat me I’m gonna open fire.
(เคิด ยู เบลม มี อิ๊ฟ เด สเว็ท มี แอม กอนนะ โอ๊เพ่น ไฟเออะร)
What could I do? Pull my trigga or watch my n*gga die.
(ว๊อท เคิด ดาย ดู พูลล มาย trigga ออ ว๊อทช มาย เอ็น *gga ดาย)
I’m representin’ to the fullest givin’ devil slugs.
(แอม เรพพรีเซนทิน ทู เดอะ ฟอร์เล็ท กีฝอิน เด๊ฝิ้ล ซลัก)
I’m on the block slangin’ drugs with the young thugs.
(แอม ออน เดอะ บล๊อค สแลงงิน ดรัก วิธ เดอะ ยัง ธัก)
And mothaf*cka, we be ballin’!
(แอนด์ mothaf*cka , วี บี บอลลิน !)
All mothaf*ckin’ day long, stay strong!
(ออล mothaf*ckin เดย์ ลอง , สเทย์ สทรอง !)
We st8 ballin’.
(วี st8 บอลลิน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Str8 Ballin คำอ่านไทย 2Pac

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น